1 TOM

20.03

Witam serdecznie mechatroników. Rozwiążcie zadania w zeszycie, a zdjęcie/skan rozwiązania prześlijcie na moją pocztę.

zad1

Średnica cylindra siłownika jednostronnego działania wynosi 50mm. Siłownik ma sprawność 85% i jest zasilany sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 barów. Jaką czynną siłę wytworzy ten siłownik? Czy siła ta jest zależna od skoku siłownika? Jaką siłę wytworzyłby ten siłownik gdyby nie było strat w układzie? Co obniża sprawność siłownika jednostronnego działania?

24.03

Do rozwiązania krzyżówka. Proszę o przesłanie dokumentacji fotograficznej rozwiązania. W wyróżnionej kolumnie odczytasz hasło.

 

krzyżówka

Mam informację, że zadanie z 20 marca sprawiało problemy. Przedstawiam rozwiązanie z krótkim komentarzem

26.03

Witam serdecznie.

Dziękuję wszystkim, którzy w terminie wysłali prezentacje z BHP. Na wasz adres prześlę dziś proponowaną ocenę za prezentacje, oraz prezentacje Waszych kolegów. Proszę zapoznać się z ich treścią.

W ramach zajęć z podstaw mechatroniki zajmiemy się zagadnieniem zużycia powietrza przez układ pneumatyczny (konkretnie przez układ napędowy z siłownikiem). Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia doboru sprężarki do zasilania układów pneumatycznych. Oprócz istotnego parametru jakim jest ciśnienie robocze sprężarki p istotne jest również to , aby sprężarka dostarczyła do odbiornika odpowiednią ilość powietrza. Ilość powietrza Q odnosimy do powietrza o ciśnieniu atmosferycznym (czyli powietrza zasysanego przez sprężarkę) i wyrażamy go w litrach na minutę (l/min). Wydajność sprężarki ma ścisły związek z jej mocą, a tym samym z wielkością urządzenia. Zachęcam do przeanalizowania zagadnienia w podręczniku na stronie 325. Zagadnienie uzupełnia przykład rachunkowy (Przykład2)

Myślę, że przykład 2 został przez Was przeanalizowany. Poćwiczmy obliczenia! W zadaniu z przykładu zmieńmy średnicę siłownika na d=32mm, skok siłownika na s=100mm. Układ wykonuje 600 cykli na godzinę. Jakie będzie zużycie powietrza? Wynik podaj w l/min.

Obliczenia zapisz starannie w zeszycie przedmiotowym. Dokumentację fotograficzną lub skan prześlij na mój adres.

W ramach teoretycznych zajęć z montażu i pomiarów układów mechatronicznych opanuj rozpoznawanie i rysowanie symboli pneumatycznych elementów napędowych (tabela na stronie 326 w podręczniku Podstawy Mechatroniki).

 

27.03

Montaż i pomiary układów mechatronicznych – zadanie

30.03

Rozwiązania problematycznych zadań domowych

zadania

31.03

Witajcie mechatronicy,

Dziś w oparciu o podręcznik (str. 330 i 331) przeanalizujcie działanie 4 zaworów bezpośredniego działania:

-Zaworu zwrotnego

-Przełącznika obiegu (zawór logiczny OR)

-Zaworu podwójnego sygnału (zawór logiczny AND)

-Zaworu dławiąco zwrotnego.

Zawory są zaliczane do tzw. elementów nastawczych. Stosowane są do sterowania ciśnieniem; natężeniem przepływu oraz kierunkiem przepływu czynnika roboczego (sprężonego powietrza, cieczy hydraulicznej itp.) Przy analizie ich działania przydatna będzie wiedza zdobyta w poprzednim semestrze. Zawór zwrotny ma ‘podobne’ działanie do diody półprzewodnikowej (umożliwia przepływ czynnika roboczego tylko w jednym kierunku). Przełącznik obiegu i zawór podwójnego sygnału są  pneumatycznymi odpowiednikami bramek logicznych OR i AND. Zawór dławiąco zwrotny był wykorzystywany na zajęciach praktycznych więc analiza jego działania powinna być prostsza.

Pracując z podręcznikiem przeczytaj dokładnie ( najlepiej kilkukrotnie ) opis poszczególnych zaworów. Przeanalizuj ich budowę na załączonych przekrojach. Przy analizie zasady działania w wyobraźni przemieszczaj zaznaczone na czerwono ruchome elementy zaworu. Zawory: zwrotny, dławiąco zwrotny i przełącznik obiegu posiadają dwa ustalone położenia. W zaworze podwójnego sygnału możemy wyróżnić aż 3 pozycje w których pracuje zawór.

W zeszycie sporządź krótką notatkę. W razie wątpliwości i pytań kontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę miłej lektury.

02.04

Witajcie,

Dziś proponuję prześledzić zasadę działania zaworu rozdzielającego tulejowo-gniazdowego (rozdział 5.2.5.1 na str. 327). Aby dobrze zrozumieć zasadę jego działania wykonaj w zeszycie dwa rysunki jego przekroju przy przesterowaniu  na wejściu 14 (rys.1 na stronie 327), oraz przy przesterowaniu zaworu na wejściu  12 (trzpień zaworu w skrajnym lewym położeniu). Prześlij na moją pocztę efekt swojej pracy.

W ramach zajęć z BHP prześlę na Wasze skrzynki ostatnio dostarczone  przez uczniów prezentacje multimedialne.

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

03.04

Dziś polecam analizę działania zaworu rozdzielającego o konstrukcji suwakowej. Jednocześnie czekam na rysunki z wczorajszych zajęć.

07.04

7.04

16.04

zawór3na2

Mam nadzieję, że udało się przeanalizować przykłady.

Aby nabrać wprawy w rozpoznawaniu zaworów proponuję wykonanie zadania. Przy analizie przydatny będzie podręcznik.

zadanie 16.04

17.04

zawór5na2

21.04

układ elektropneumatyczny

23.04 1TOMG i 24.04 1 TOMP

Przekaźniki czasowe

Przykładowy układ

zadanie domowe

BHP- Proponuję krótki film o rodzajach gaśnic.

Jakiej grupy pożary można gasić przy pomocy tzw. gaśnic śniegowych?

Pożary grupy F to pożary……………………….

(Odpowiedzi prześlij na moją pocztę).

28.04

Witajcie, w ramach montażu i pomiarów mechatronicznych proponuję obejrzeć : film1film2.

Z przedmiotu podstawy mechatroniki prosty układ do analizy i kilka pytań do tego układu: zadanie 28.04

30.04

Witajcie,

Montaż i pomiary : film1, film2

Bhp: Użycie podręcznego sprzętu gaśniczego

Podstawy mechatroniki: W ramach powtórzenia i uzupełnienia wiadomości  proponuję lekturę podręcznika: Rozdział 5.3

(strony od 334 do 339).

Miłego odbioru:)

05.05

Witam,

Z podstaw mechatroniki proponuję lekturę rozdziału 6.1.1 oraz 6.1.2 z podręcznika (strony 340 i 341). Tematem zajęć są fizyczne podstawy zachowania cieczy pod ciśnieniem. Przydatne będą wiadomości z fizyki dotyczące Prawa Pascala.

Z montażu i pomiarów trochę wiadomości o automatyzacji urządzeń za pomocą sterowników programowalnych – film.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o pytania za pośrednictwem poczty.

Uczniów, którzy mają zaległości w rozwiązywaniu zadań domowych proszę o większe zaangażowanie. (luki w dzienniku czymś muszę wypełnić!) Jeśli jakieś zadania są niezrozumiałe to proszę pytać. Postaram się wyjaśnić wątpliwości.

Pozdrawiam

07.05  1TomG  i   08.05  1TomP

Montaż i pomiary….:Pomiary 7.05

Podstawy mechatroniki

W oparciu o podręcznik przestudiować temat Wytwarzanie ciśnienia i przepływu w cieczy (str342).

BHP Przyczyny i skutki porażenia prądem elektrycznym

12.05

Witam,

Z podstaw mechatroniki przeanalizujmy tematy: Wytwarzanie ciśnienia i przepływ cieczy, oraz Akumulacja energii w cieczy.

Zalecam sporządzenie krótkiej notatki do zeszytu.

Z montażu i pomiarów… przypomnienie wiadomości o aparaturze pomiarowej: multimetr

14.05 1TomG i  15.05. 1TomP

Witam,

Z podstaw mechatroniki z podręcznika przeanalizować rozdział pt.:”Parametry charakteryzujące stan cieczy” oraz “Budowa układu hydraulicznego”.

Z BHP film na temat ergonomii pracy przy komputerze.

Z pomiarów do wypełnienia karta pracy Pomiary 14.05

19.05

Witajcie,

Podziękowania dla Bartka za realizację filmu promującego kierunek Technik Mechatronik.

Widzę, że zadanie z pomiarów sprawiło problemy. Przesyłam rozwiązanie: pomiary rozwiązanie.

Podstawy mechatroniki – Na podstawie podręcznika opracuj tematy: “Ciecze hydrauliczne” i “Budowa otwartego układu hydraulicznego”.

Z przedmiotu Montaż i pomiary układów mechatronicznych: ciśnienie absolutne i względne – pomiary

ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

Prawo Pascala w praktyce (prasa hydrauliczna)

21.05 1TomG i 22.05 1TomP

BHP na wesoło.

Podstawy mechatroniki i pomiary….  Ciśnienie w cieczach i gazach

Prawo Archimedesa   

Parcie i ciśnienie

26.05

Konsultacje

Od przyszłego poniedziałku na terenie szkoły będą możliwe konsultacje.

Zachęcam do udziału w zajęciach wszystkich uczniów. Zarówno tych aktywnych podczas zdalnego nauczania jak i  tych, którzy unikali lekcji  (dla nich konsultacje mogą być ostatnią szansą na zaliczenie semestru!).

Z podstaw mechatroniki do opracowania rozległy rozdział z podręcznika “Siłowniki hydrauliczne”

Montaż i pomiary..: Symulacja prostego układu hydraulicznego film

 

28.05 1TomG i  29.05. 1TomP

Podstawy mechatroniki i montaż i pomiary: Do wykonania zadania rachunkowe.

zadania

BHP: Przygotuj prezentację multimedialną “Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.”

Wybierz dla siebie temat w tym obszarze np: “oparzenia” czy “tamowanie krwotoków” . Prezentację prześlij na mój adres do 5 czerwca.

 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.