Get Adobe Flash player

Etap szkolny konkursu zostanie rozegrany w dniu 05.11.2018 o godz. 09.45 w sali 12 C.
Zgłoszenia do konkursu
p. Mariusz Siłka, p. Agata Cyranowska do dnia 31.10.2018.
Finał wojewódzki – rozegrany zostanie 23.11.2018 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Fundatorem nagród jest Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant

Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

 

 

Zestaw literatury

 1. Do etapu szkolnego zalecana jest literatura typu:
  a) podręczniki szkolne,
  b) encyklopedie ogólne i tematyczne,
  c) leksykony historyczne,
  d) wydawnictwa albumowe.
 2. Uczestnicy finału wojewódzkiego powinni wykorzystać w szerokim zakresie dostępną .dla nich literaturę umożliwiającą zapoznanie z materiałem dotyczącym historii Polski, bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Mogą to być następujące pozycje:
 3. a) M. Czajka. M, .Klarner, W. Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995.
  b) J. Łojek, Kalendarz, historyczny. Polemiczna historia Polski, Warszawa 1994.
  c) MKCK ił. E. Mikos-Skuza, Międzynarodowe prawo humanitarne-Odpowiadamy na twoje pytania. Polski Czerwony Krzyż, Warszawą 1999,
  d) Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół X), sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 (Dz.U. z 1992 r,, Nr 41, poż.175).
  e) Ustawa ,z   dnia   21   listopada    1967      o   powszechnym   .obowiązku   obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj.Dz.tl z 2018 r,, póz, 1459 ze zmianami).
  f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2018 r., póz. 620).
  g)   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o Państwowej Straży Pożarnej (tj.. Dz.U. z 201:8 r..
  póz. 1313 ze zmianami),
  h)   Ustawa z .dnia  8 września 2006 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  (tj. Dz.U. .z 2017 r,., poz. 2195 ze zmianami),
  i)    Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U z 2018 r.,
  pqz. 1401 ze zmianami),
  j)    Ustawa ż dnia 22. listopada 2013 r. o systeinie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.
  z 2018r., poz. 8.67.ze.zmianami).

oraz:

–    artykuły W miesięczniku, „Przegląd Pożarniczy”, .„Polska Zbrojną” oraz „Wędrowiec Świętokrzyski” – Bezpłatny Miesięcznik. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,   dostępny   również   w   wersji   .elektronicznej       stronie   internetow.ej: www,Melce.Hw.gq;v>.pl..

–    strona    internetowa:    WWW.straz.gov,pl;    www.straz.kielce.pl;    www.ock.gov.pl;
www.czkw.kielce.uw.gov.pl; www.mp.pl/ratownictwo i inne.

–    RSO: https://komunikaty.tvp.pl/ .

Radzimy skorzystać z licznych najnowszych wydawnictw niewymienionych w spisie. Sądzimy, ze te wskazówki pozwolą wybrać lekturę, która pomoże osiągnąć sukces w konkursie.