Ta, co nie zginęła

 

„Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód…
Nasz pępek świata,
Nasz biedny raj…
Jest takie miejsce,
Taki kraj.”

100 lat temu zakończyła się I wojna światowa. Dotychczasowe mocarstwa rozpadły się lub straciły na znaczeniu, a Polacy odzyskali niepodległe państwo. 11 listopada 2018 roku w całym kraju świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości. Nasz szkolna społeczność rozpoczęła świętowanie już 9 listopada. W tym dniu Zespół Szkół włączył się do akcji ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. O symbolicznej godzinie 11:11 w auli Zespołu Szkół uczniowie i nauczyciele wspólnie zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Akademię rozpoczął dyrektor Izydor Grabowski, który przywitał wszystkich obecnych na auli Zespołu Szkół. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani Jolanta Chmurowska – emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół, pani Krystyna Semrau również emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół i zarazem radna Rady Powiatu Staszowskiego oraz pan Paweł Krakowiak – prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore” w Staszowie i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Uczniowie zaprezentowali znakomite widowisko słowno-muzyczne nawiązujące do początków narodu polskiego, losów naszej Ojczyzny w okresie zaborów, zrywów narodowowyzwoleńczych i odrodzenia bytu państwowego w 1918 roku. Przywołano fakty i postaci historyczne, śpiewano znane pieśni patriotyczne. Część artystyczna bardzo podobała się licznie zgromadzonej publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła występy uczniów.
Merytorycznie uczniów przygotowali nauczyciele: Beata Fąfara, Anna Wołczyńska, Andrzej Fąfara. W przygotowaniu akademii wzięli udział uczniowie z klas: IaTi, II Ti, II Tb, III Ts, IV Ti i IV Ts. Chór męski (kl. I Ts, I Tb/oze, I b Ti, II Ti) przygotował na występ ks. Sylwester Gaweł. W przygotowaniu scenografii pomagał pan Maciej Grabka. Stroje historyczne i oręż udostępnił pan Paweł Krakowiak.
Po części artystycznej dokonano ceremonialnego posadzenia dębu. Przed budynkiem Zespołu Szkół dyrektor Izydor Grabowski w asyście m.in. ks. Sylwestra Gawła i Andrzeja Fąfary posadził Dąb Pamięci w ramach jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Drzewko jest potomkiem słynnego „Bartka” z okolic Zagnańska, jednego z najstarszych dębów w Polsce. Zobacz zdjęcia z uroczystości

Posted in Dla rodziców, Dla uczniów, Poezja i sztuka, Promocja szkoły, Wydarzenia bieżące.