English Klasa 1Ti

Na grupie macie link www.quizlet.com/join/Ynsjjf6NF  i uczymy się słówek z rozdziału 3. 

Polecam też film ‘Three steps to a successful blog’ na stronie British https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/three-steps-successful-blog

25.03.2020 r. Tematy do zrealizowania w tym tygodniu.

Temat: Pomieszczenia i meble. Słownictwo.

Praca domowa: ćwiczena na quizlet. Piątek kartkówka godz.11.00.

27.03.2020. Temat: Present Perfect: How long?/since/for.

Spotkanie online godz.11.

Present Perfect teoria

Ćwiczenia do czasu Present Perfect tutaj

Praca domowa: Podręcznik strona 30, ćw.4,6,7,8, 11 do zeszytu

Zeszyt ćwiczeń str.26.

1.04.2020. Temat: Present Perfect vs. Past Simple.

Spotkanie online 10.30.

Past Simple

Past Simple vs. Present Perfect

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 27, ćw. 6,7,1,2.

3.04.2020. Temat: Present Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenia.

spotkanie godz. 12.00.

teoria

Prezentacja Rock your English

Praca domowa:

Zrób notatkę o czasie Present Perfect z filmu

ćwiczenie do zeszytu ppvsps

8.04.2020. Temat: British Holidays – Easter.

Easter tradition

Watch a film, write down and translate the words you can see during the film. Then answer the questions:

Oglądacie film o wielkanocnych tradycjach, zapisujecie i tłumaczycie w zeszytach słownictwo wyświetlane podczas filmu, następnie odpowiadamy na pytania.

  1. How is Easter celebrated in Britain?
  2. How many chocolate eggs are eaten in the UK at Easter?
  3. What do eggs symbolize?
  4. What kind of events and competitions related to Easter do schools hold?

15.04.2020. Temat: Rooms and furniture. Reading and vocabulary.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie, str. 32, podręcznik

ćw. 1. Which room looks more interesting? Który pokój wygląda bardziej intreresująco i dlaczego?

ćw.3. Jakie meble i wyposażenie znajdują się zazwyczaj w tych pomieszczeniach? Podaj przykłady.

ćw.4. Opisz jeden z pokoi w ćw. 1. Wykorzystaj wyrażenia z ćw.4.

ćw. 5 Wybierz najlepszy tytuł.

ćw. 6. Uzupełnij luki w tekście.

ćw. 8 pyt.2.

ćw.9 połącz słowa aby utworzyć czasowniki złożone.

Spotkanie piątek godz. 13.

17.04.2020. Temat: Wpis na blogu. Wypowiedź pisemna.

praca domowa podręcznik str. 35, ćw.4,6,7.

zeszyt ćwiczeń str.31, ćw.1,2.

Spotkanie środa 22.04. godz. 10.00

będzie wtedy też kartkówka z past simple i present perfect na quizzez

proszę wykorzystać podane wcześniej linki do powtórek

22.04.2020. Temat: Opisywanie ilustracji.

JAK SKUTECZNIE OPISAĆ OBRAZEK NA MATURZE USTNEJ

Praca domowa ćw. 2,3,5,6,8 rozumienie ze słuchu

Nagrania do podręcznika

www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Opisz ilustracje w ćwiczeniu 9 i odpowiedz na pytania.

Spotkanie piątek godz. 9.30.

24.04.2020. Temat: Use of English.

Praca domowa podręcznik str. 36,38, str.37 ćw 3i 5.

29.04.20. Temat: School and schoolwork. Słownictwo związane ze szkołą.

zoom 11.00.

praca domowa podręcznik str. 40, ćw. 3,4,6,7,8 i ćw.1, str.110.

zeszyt ćwiczeń str.34 ćw.1-3

sprawdzamy pracę domową z 24.04 i 29.04.

6.05.2020. Temat: The education system. Rozumienie ze słuchu i słownictwo.

spotkanie zoom godz.11.

praca domowa podręcznik str.41, ćw.2,3,5,6,7.

8.05.2020. Temat: Study time. Ćwiczenia leksykalne.

zeszyt ćwiczeń str.34, ćw.4-7.

str.35, ćw.1-3.

spotkanie online środa 13.05. godz.11.

sprawdzamy pracę z 6.05. i 8.05.

13.05.2020. Temat: Past Perfect and Past Simple.

praca domowa ćw. 5,6,7, str.42 podręcznik

zeszyt ćwiczeń WB str.36, ćw.1,2,3.

Prezentacje Rock Your English

PastPerfect

PastSimple

15.05.2020. Temat: Wyrażanie przeszłości.

Homework, grammar challenge Unit 4, page 110, ex.1,2, SB podręcznik

SB page 42, ex.8 – dokończ zdania w Past Perfect

WB zeszyt ćwiczeń page 36,37, ex.4,5,6

od 20.05.

osoby nieobecne na zajęciach otrzymują oceny niedostateczne z prac domowych

osoby, które nie odrobiły pracy domowej również otrzymują oceny niedostateczne

Spotkanie zoom albo discord 20.05. godz.10.00

sprawdzamy pracę z 13.05. i 15.05.

20.05.2020. Temat: Technology and education. Praca z tekstem.

SB page 44,45, ex.1-6.

22.05.2020. Temat: Ćwiczenia leksykalne.

SB page 45, ex. 7-9 ( 9 ćw list uzupełniony do zeszytu), page 110, ex.2 and 3, Unit 4

27.05.2020. Temat: Modals of deduction. Czasowniki modalne.

WB page 37,38, ex. 1-3 ( po przeczytaniu notatki obok)

spotkanie piątek 29.05. godz. 9.30.

sprawdzamy pracę od 20.05.

po zajęciach kartkówka Past Simple vs. Past Perfect.

29.06.2020. Temat: Opisywanie ilustracji i odpowiedzi na pytania.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

3.06.2020. Temat: Famous people. Watching a movie.

https://www.youtube.com/watch?v=oZKmmzp5q_U

Homework: Who’s your favourite celebrity?

5.06.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu.

listening

wykonaj zadanie pod nagraniem

Discussion

Are you a member of any sports clubs?

listening

wykonaj zadania pod nagraniem

Discussion

What’s your favourite thing? Why is it important to you?

17.06.2020. temat: Online travelling – London.

Watch videos about London

https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w

19.06.2020. Temat: Online travelling – New York City.

https://www.youtube.com/watch?v=-M0RiKff3Ds

24.06.2020. Temat: Online travelling – New Zealand.

https://www.youtube.com/watch?v=_eMAXOp2PvA

Which place would you like to visit? Why?