Dla klasy 1 km Podstawy konstrukcji maszyn

Witam. Pytania do przypomnienia na najbliższy tydzień:

1.Właściwości metali i ich stopów.

2.Otrzymywanie stopów żelaza z węglem.

3.Podział stopów żelaza z węglem.

4.Metale nieżelazne i ich stopy.

Praca do opisania w zeszycie przedmiotowym:

Podaj po jednym przykładzie oznaczeń starych i nowych stali konstrukcyjnej węglowej, stali konstrukcyjnej stopowej i stali narzędziowej.

30.03.2020

Problemy do przeanalizowania na najbliższy tydzień:

1.Materiały niemetalowe w pojazdach samochodowych.

2. Korozja i jej rodzaje.

3.Ochrona przed korozją.

Praca do opisania:

Opisz w jaki sposób chronione są przed korozją pojazdy samochodowe. Prace do końca tygodnia wyślij na adres: naukaonline@o2.pl podając imie nazwisko i klasę.

14.04.2020

Proszę o zapoznanie się z prezentacją . Jest ona zrobiona na rysunek techniczny, ale dział dotyczący tolerancji i pasowań jest zrobiony również dla Was do przedmiotu PKM.Pozdrawiam.

Prezentacja na rysunek

20.04.2020

W tym tygodniu mamy parę punktów do przeanalizowania. Odpowiedzi znajdziecie w powyższej prezentacji lub w podręcznikach do PKM.

1.Podstawowe pojęcia

a)wymiar nominalny

b)górny wymiar graniczny

c)dolny wymiar graniczny

d)odchyłka górna

e)odchyłka dolna

f)tolerancja i jej rodzaje

g) pasowanie-rodzaje.

Pamiętaj!!!

1.Tolerancja nigdy nie może być ujemna.

2.Pasowanie jest pasowaniem , jeżeli wymiar nominalny walka i otworu są takie same.

Temat do opisania:

Dopasuj podpunkty z punktu nr 1 dla następującego przykładu: N otworu=50,N walka=50, ES=0,2, EI=-0,1, es=0,1, ei=0

30.04.2020

Temat:Chropowatość, falistość, błąd kształtu powierzchni.

Powierzchnie części maszyn nie są idealnie gładkie. Występują na nich nierówności w postaci wgłębień i wzniesień. W zależności od ilości tych nierówności na określonym odcinku pomiarowym mamy własnie takie trzy przypadki. Duża ilość wzniesień lub wgłębień powoduje chropowatość powierzchni, mniejsza, falistość powierzchni, a dosłownie dwa lub trzy wzniesienia i wgłębienia powodują błąd kształtu powierzchni. Sama chropowatość jest różna w zależności od sposobu wykonania czy wykończenia części. Na rysunkach, w zależności od rodzaju obróbki mamy różne znaki chropowatości.

Zadaniem Waszym jest wyszukanie i narysowanie znaków chropowatości sugerujących uzyskanie chropowatości metodą obróbki skrawaniem, bez zdjęcia warstwy materiału i dowolnym sposobem. W jakich jednostkach podajemy wartości chropowatości?

06.05.2020

Temat: Umiejętność czytania rysunku technicznego.

Rysunek ten znajduje się w ksiażce do PKM na str.197. Opisz o czym informują nas znaki chropowatości widoczne na rysunku.

20.05.2020

Temat:Techniki wytwarzania.

1.Klasyfikacja technik wytwarzania.

2.Odlewanie-wiadomości wstępne.

3.Klasyfikacja metod odlewania.

4.Proces technologiczny odlewania.

W książce do PKM jest przedstawiony proces technologiczny odlewania. Przerysuj go do zeszytu. Wyjaśnij pisemnie pojęcie,,metoda wypalanych modeli”.Prace wyślij na znany adres.