Dla klasy 1TsG i I TOM Rysunek techniczny

Witam. Proszę sprawdzić zeszyt przedmiotowy i ewentualnie uzupełnić brakujące rysunki. W ramach ćwiczeń proszę przypomnieć sobie następujące tematy:

1.Rodzaje linii rysunkowych i ich praktyczne zastosowanie.

2.Podstawowe konstrukcje geometryczne.

3.Metody rzutowania.

Ćwiczenie: Dwa prostopadłościany o dowolnych wymiarach położone na sobie tworzą literę T. Narysuj je w rzucie aksonometrycznym w dowolnym układzie.

31.03.2020

Przypominamy sobie temat związany z wymiarowaniem rysunków. Zdjęcie przedstawia prawidłowo i nieprawidłowo zwymiarowany rysunek. Opisz jakie błędy popełnij autor pierwszego rysunku podczas wymiarowania go. Pracę do końca tygodnia prześlij na adres naukaonline@o2.pl

 

14.04.2020

Prezentacja na rysunek

Proszę o przesledzenie prezentacji. Nowy temat dotyczy tolerancji i pasowań. Sporo informacji na ten temat znajdziecie w książce do przedmiotu PKM. Pozdrawiam.

21.04.2020

Jeżeli przeczytaliście dokładnie wiadomości dotyczące tolerancji i pasowań, to na pewno zauważyliście dwa ważne zdania: Tolerancja nigdy nie może być ujemna i drugie zdanie-pasowanie jest wtedy pasowaniem, jeżeli wymiar nominalny wałka i otworu są takie same. Proszę przemyśleć dokładnie te zdania. W podręczniku podane są przykłady rozkładu pól tolerancji na tle linii zerowej. Proszę narysować, obierając odpowiednią podziałkę rozkłady pól dla następujących przykładów:1. es=0,4  ei=0,2  2. es=-0,2  ei=-0,4  3.    es=0  ei=-0,4    Wymiar nominalny dla wszystkich przykładów jest taki sam i wynosi N=50 Pracę wysyłamy na wcześniej podany adres.

22.04.2020

W związku z pytaniami dotyczącymi zadania rozwiązałem przykład, który powinien pomóc. Proszę zerknąć na rysunek techniczny kl.1TSP

27.04.2020

Temat:Tolerowanie kształtu,kierunku,położenia i bicia.

W książce do PKM w tabelach podane są symbole poszczególnych tolerancji. Proszę przerysować je do zeszytu.

Praca do wysłania: Znajdź rysunkowe przykłady zastosowania w/w tolerancji. Narysuj po jednym przykładzie, czyli cztery rysunki  i opisz je.

06.05.2020

Tematy z przedmiotu PKM i rysunku technicznego są z tego samego działu.

Przerysuj rysunek pierwszy przedstawiający pełne oznaczenie chropowatości zastępując symbole literowe konkretnymi wartościami liczbowymi i wyrazami.Pracę wyślij na znany adres.

12.05.2020

Temat: Oznaczanie obróbki cieplnej i powłok ochronnych.

Przedmioty hartowane ,niklowane , nawęglane itp. na rysunkach są odpowiednio oznaczane. Znajdź przykłady oznaczeń , wykonaj prosty rysunek przedmiotu pokrytego dowolną warstwą ochronną. Prace wyślij na maila.

19.05.2020

Temat:Rysunki połączeń części maszyn.

Z przedmiotu PKM poznaliście różne metody połączeniowe. Poznamy teraz rysunkowo poszczególne połączenia.

1.Połączenia lutowane i klejone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenia te rysujemy i oznaczamy  bardzo podobnie. Zadaniem waszym jest przerysowanie do zeszytu widoczne przykłady rysunkowe. Do wysłania natomiast jest opisanie oznaczeń przedstawionych na czerwono na rysunkach. 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.