English 1LOP

Zajęcia online według planu zajęć. Prace pisemne proszę przesyłać na adres maria.arendarska@wp.pl

Tematy zajęć :

25.03.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 6. podręcznik str.76  pr. domowa ćwiczeniówka str. 60, ćw. 3,5,6

26.03.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 6. ćwiczeniówka str. 60, pr. domowa karty pracy wysłane do uczniów

30.03.2020 – Słownictwo związane z krajobrazem. p.78 homework p.64

31.03.2020 – Pogoda i klimat – słuchanie ze zrozumieniem. p. 79 homework p.65

01.04.2020- Czytanie ze zrozumieniem – wybór wielokrotny. p.84-85

02.04.2020 – Wyrażanie swojej opinii – mówienie. p 84 homework p.71

06.04.2020 – Znajomość środków językowych p.86-87 homework p. 72-73

07.04.2020 – Zestawy maturalne – mówienie.

http://www.zshg.waw.ids.pl/1/Matura_ang1.pdf

08.04.2020 – Święta Wielkanocne w krajach anglojęzycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

15.04.2020 – Zerowy i pierwszy tryb warunkowy – ćwiczenia.

Podręcznik p. 80 homework ćwiczeniówka,p. 66

16.04.2020 – Drugi tryb warunkowy – ćwiczenia.

Podręcznik,p.81 homework, ćwiczeniówka p. 67,ex.1,2

20.04.2020 – Tryby warunkowe – ćwiczenia.

Karty pracy na platformie http://testyourenglish.pl/Test/74/i-i-ii-tryb-warunkowy#.XpXPjipzw2w

21.04.2020 -Opis ilustracji  .

Karty pracy na platformie homework – proszę opisać dowolną ilustrację w zeszycie.

22.04.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 7.

Podręcznik p. 88    homework, ćwiczeniówka p. 73 ex. 3,4

23.04.2020 – Słownictwo związane z technologią.

Podręcznik p. 90    homework, ćwiczeniówka p. 74 ex. 1,2,3,4

27.04.2020 – Słownictwo związane z technologia – ćwiczenia. Podręcznik p. 91  homework ćwiczeniówka p. 75 ex. 1,3,4,5

28.04.2020 – Strona bierna. Podręcznik p. 92   homework ćwiczeniówka p. 76 ex. 2,3,4

29.04.2020 – Strona bierna – ćwiczenia. http://www.focus.olsztyn.pl/strona-bierna-angielski-cwiczenia2.html

30.04.2020 – Strona bierna -ćwiczenia. https://www.ang.pl/cwiczenia/943/strona-bierna

4.05.2020 – Praca z tekstem – wybór wielokrotny. podręcznik str. 104

5.05.2020 – Praca z tekstem – dobieranie. podręcznik str. 106

6.05.202 – Ćwiczenia językowe. podręcznik str. 109  homework podręcznik str. 110

7.05.2020 – Reagowanie ustne – zestawy maturalne. podręcznik str. 115 homework zestaw 1http://pm.malopolska.pl/joomla/pliki/1112/zestawy_maturalne_success_pre-inter.pdf

11.05.2020 – Praca z tekstem – dobieranie. podręcznik str. 94-95 homewoek podręcznik str. 95 ex. 8

12.05.2020 – Słuchanie ze zrozumieniem. podręcznik str. 96 ex. 2,5,6

13.05.2020 – Składanie reklamacji – mówienie. podręcznik str. 96 homework ćwiczeniówka str. 71 ex. 1,2,4

14.05.2020 – List do redakcji – pisanie. podręcznik str. 97 homework ćwiczeniówka str. 71 ex. 3

18.05.2020 – Znajomość środków językowych. podręcznik str. 98 homework ćwiczeniówka str. 82

19.05.2020 – Zestawy maturalne – mówienie. podręcznik str. 99 homework ćwiczeniówka str. 83

20.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 8. podręcznik str. 100 homework ćwiczeniówka str. 80

21.05.2020 -Powtórzenie wiadomości – unit 8. podręcznik str. 102-103 homework podręcznik str. 103 ex. 5,6

25. 05.2020 – Test practice 5-8. podręcznik str.102-103

26.05.2020 – Ćwiczenia językowe. podręcznik str. 108-109https://agendaweb.org/vocabulary-exercises.html

27.05.2020 – Ćwiczenia językowe. podręcznik str. 110-111. https://agendaweb.org/vocabulary-exercises.html

28.05.2020 – Speaking test. podręcznik str. 115 homework str. 115 ex. 4

1.06.2020 -Ćwiczenia językowe . podręcznik str 112

2.06.2020- Praca z tekstem. podręcznik str. 107

3.06.2020- Zestawy maturalne -mówienie. https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

4.06.2020- Słuchanie ze zrozumieniem. podręcznik str. 107 ex. 5,6

15.06.2020 – Praca z tekstem. ćwiczeniówka str. 59 ex. 1,2

16.06.2020 – Ćwiczenia językowe. ćwiczeniówka str. 82 ex. 1,2,3,4

17.06.2020 – Rozmowa na podstawie materiału stymulującego.  ćwiczeniówka str. 83 ex. 1,2,3,4,5

18.06.2020 – Znajomość środków językowych. ćwiczeniówka str. 80 ex. 4,5,6

22.06.2020 – Zestawy maturalne – mówienie.  podręcznik str. 116

23.06.2020 – Praca z tekstem – T/F.  ćwiczeniówka str. 29 ex. 1,2

24.06.2020 – Słuchanie ze zrozumieniem. ćwiczeniówka str. 35 ex.3, str. 42 ex.3, str.45 ex. 2

25.06.2020 – Wypowiedź ustna – moje wakacje.