English 3TS

Zajęcia w poniedziałki, środy i piątki według planu zajęć. Prace pisemne proszę przesyłać na adres maria.arendarska@wp.pl.

Tematy lekcji na ten tydzień:

26.03.2020 -Tworzenie krótkiej wypowiedzi ustnej.  podręcznik str.103

30.03.2020 – Konstrukcja’ have sth done’ – ćwiczenia. p.102 Homework p. 96

31.02.2020 – Konnstrukcja ‘have sth done’ – ćwiczenia. p.99

Complete the sentences using the correct form of

02.04.2020 – Krótka wypowiedź ustna – zalety i wady wolontariatu. p. 103 Homework p.97

06.04.2020 – Powtórzenie wiadomości -unit 8. p. 106-107, homework p. 107 ex. 10

07.04.2020 – Święta Wielkanocne w krajach anglojęzycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

16.04.2020 – Słownictwo związane z człowiekiem.

Repetytorium p.30-31 homework, repetytorium p. 32-33

20.04.2020 – Rozumienie tekstów czytanych. Repetytorium p. 34-35, ex. 2,5,6,7

21.04.2020 – Znajomość środków językowych.

Repetytorium, p. 37  homework p.42

23.04.2020 – Opisywanie osoby – email.

Repetytorium p. 38    homework p. 38 ex. 6

27.04.2020 – Zestawy maturalne – mówienie. Repetytorium p. 43  homework p.39 ex. 8

28.04.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 1.Repetytorium p. 42

30.042020 – Słownictwo związane z domem.  Repetytorium p. 44-46  homework p. 47 ex. 17,18

4.05.2020 – Powtórzenie czasów teraźniejszych. repetytorium str. 230-231 homework https://www.colomboarmenia.com/files/documentos/7220140219091340.pdf

5.05.2020 – Czasy teraźniejsze – ćwiczenia. part 1 and part 2https://www.e-grammar.org/present-simple-continuous/test1-exercise1/

7.05.2020 – Praca z tekstem. repetytorium str. 48 homework str. 49 ex.4

11.05.2020 – Znajomość środków językowych. repetytorium str 51 homework str. 50 ex. 3,4

12.05.202 – Sugestie i propozycje – pisanie. repetytorium str. 52 homework str. 52 ex.5

14.05.2020 – Rozmowa z odgrywaniem roli. repetytorium str. 53 homework str 57 ex. 1,2

18.05.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 2. repetytorium str 56

19.05.2020 – Zestawy maturalne – mówienie. repetytorium str. 57 homework https://docplayer.pl/3454262-Matura-ustna-zestaw-1.html

(proszę wybrać jeden zestaw)

21.05.2020 – Słownictwo związane ze szkołą. repetytorium str. 58-59 homework str. 60

25.05.2020 – Słuchanie ze zrozumieniem. repetytorium str. 47 homework str. 49 ex. 4

26.05.2020 – Powtórzenie czasów przeszłych.  repetytorium str. 233 homework str. 234

28.05.2020 – Czasy przeszłe – ćwiczenia. repetytorium str. 235 homework  https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html

1.06.2020 – Czytanie ze zrozumieniem. repetytorium str. 49 ex.4 str . 50 ex. 3,4

2.06.2020 – Znajomość środków językowych. repetytorium str. 51

4.06.2020 – Sugestie i propozycje-  e-mail. repetytorium str. 52 homework str 52 ex. 5

15.06.2020 – Rozmowa z odgrywaniem roli – trening maturalny. repetytorium str. 53

16.06.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 2. repetytorium str. 56

18.06.2020 – Rozmowa wstępna – zestawy maturalne. repetytorium str. 57

22.06.2020 – Słownictwo związane ze szkołą. repetytorium str. 58-60

23.06.2020 – Słuchanie ze zrozumieniem. repetytorium str. 61

25.06.2020 – Praca z tekstem. repetytorium str. 62-64 ex.  2,3

Pozdrawiam