English klasa 1 Ts P

Witam.
Przesyłam link do aplikacji quizlet www.quizlet.com/join/MeRanZ68N
Rejestrujecie się w aplikacji podając imię i nazwisko.
Uczymy się słówek z rozdziału 3. Robimy wszystkie ćwiczenia wpisane do waszej klasy. Wasza aktywność jest widoczna w mojej aplikacji.
Wszyscy się rejestrują!

23.03.2020 r. Tematy do zrealizowania w tym tygodniu.

Temat: Pomieszczenia i meble. Słownictwo.

Praca domowa: ćwiczena na quizlet.

24.03. 2020 r. Temat: Typy domów i części domu. Słownictwo.

Praca domowa: ćwiczenia na quizlet.

Poniedziałek 30.04. kartkówka godz.11.00.

30.03.2020 r. Tematy do zrealizowania w tym tygodniu.

Temat: Present Perfect: How long?/since/for.

Present Perfect teoria

Ćwiczenia do czasu Present Perfect tutaj

Praca domowa: Podręcznik strona 30, ćw.4,6,7,8, 11 do zeszytu

Temat: Present Perfect: just, already, yet

Zeszyt ćwiczeń str.26.

Zdjęcia pracy domowej przysyłamy na messengera na priv. do środy 1.04.2020 r.

30.03.2020.Temat: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 3.

Kartkówka na quizezz (godz. 11)

31.03.2020.Temat: Present Perfect vs. Past simple.

Notatka str.27, workbook, ćw. 1 i 2

6.04.2020. Temat: British Holidays – Easter.

Easter traditions

Watch a film, write down and translate the words you can see during the film. Then answer the questions:

Oglądacie film o wielkanocnych tradycjach, zapisujecie i tłumaczycie w zeszytach słownictwo wyświetlane podczas filmu, następnie odpowiadamy na pytania.

  1. How is Easter celebrated in Britain?
  2. How many chocolate eggs are eaten in the UK at Easter?
  3. What do eggs symbolize?
  4. What kind of events and competitions related to Easter do schools hold?

7.04.2020. Temat: Present Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenia.

Oglądamy prezentację o zastosowaniu powyższych czasów

Prezentacja Rock your English

Praca domowa:

Zrób notatkę o czasie Present Perfect z prezentacji. Wszystkie punty zapisane przez prowadzącego wpisz do zeszytu. Następnie wykonaj poniższe ćwiczenie. Zdjęcie notatki i ćwiczenie prześlij na mój adres e-mail.

ćwiczenie do zeszytu ppvsps

20.04 2020. Temat: Wypowiedź pisemna na poziomie podstawowym.

Spotkanie online godz. 19.

21.04.2020. Temat: Wypowiedź pisemna – blog.

spotkanie online godz 13.00.

praca domowa do zeszytu

podręcznik str.35, ćw. 4 – jakie informacje są zawarte w każdym akapicie.

Tabelkę z ćwiczenia 5 przepisujemy do zeszytu + tłumaczenia ze strony 123 (unit 3 blog entry)

ćw. 6 różnica pomiędzy such i so.

such + przymiotnik i rzeczownik

l.poj. It was such a lovely day.

l.mnoga These were such lovely days.

so + przymiotnik

It was so lovely.

zeszyt ćwiczeń str. 31, ćw. 1,2.

27.04.2020. Temat: Praca z tekstem – dopasowywanie.

spotkanie godz. 11.00

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ze str. 32, podręcznik

ćw. 1. Which room looks more interesting? Który pokój wygląda bardziej intreresująco i dlaczego?

ćw.3. Jakie meble i wyposażenie znajdują się zazwyczaj w tych pomieszczeniach? Podaj przykłady.

ćw.4. Opisz jeden z pokoi w ćw. 1. Wykorzystaj wyrażenia z ćw.4.

ćw. 5 Wybierz najlepszy tytuł.

ćw. 6. Uzupełnij luki w tekście.

ćw. 8 pyt.2.

28.04.2020. Temat: Rooms and furniture. Reading and vocabulary.

ćw.9 połącz słowa aby utworzyć czasowniki złożone.

ćw.10 – co to za miejsce?

ćw.11 – uzupełnij wyrażenia z ćw.6

ćw.12 – przetłumacz

zeszyt ćwiczeń – str.30, ćw. 5,6,7.

spotkanie 4.05.2020 godz.11.

do 4.05.2020. ćw.8 str.35 podręcznik albo ćw.3, str.31 zeszyt ćwiczeń Writing)

wysyłacie na arendasia@gmail.com

4.05.2020. Temat: Use of English.

praca domowa podręcznik str.36, ćw. 1-4.

 

5.05.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

praca domowa zeszyt ćwiczeń, str. 32, ćw. 1-5.

Proszę nie wysyłać odpowiedzi, przeczytamy w poniedziałek 11.05. na spotkaniu o godz. 11.00.

11.05.2020. Temat: Visitor information. Praca z tekstem.

praca domowa ćw.5, str.37 podręcznik

zeszyt ćwiczeń str.28

12.05.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości.

spotkanie zoom 11.00

praca domowa podręcznik str. 38, ćw.1-3

spotkanie poniedziałek 18.05 godz.11.00

sprawdzamy pracę domową z 11.05 i 12.05. ( na zajęciach, nie wysyłamy)

wtorek 19.05. godz.9.50. sprawdzian (past simple vs present perfect, wyrażenia so, such, słówka od redecorate do końca łącznie z challenge)

18.05.20. Temat: Powtórzenie wiadomości.

zoom godz.11.

19.05.2020. Temat: Sprawdzian wiadomości.

quizziz godz 9.50.

past simple vs present perfect, wyrażenia so, such, słówka od redecorate do końca łącznie z challenge

25.05.2020. Temat: School ans schoolwork. Słownictwo.

1)podręcznik str.40. Ćw. 3, odpowiedz na pytania

2)ćw.4, rozumienie ze słuchu

3) ćw.6, uzupełnij blog podanymi wyrazami

4) ćw.8 wybierz poprawną opcję

5) ćw.1, str.110, unit 4 podręcznik

6) zeszyt ćwiczeń, str.34, ćw.1-6

26.05.2020. Temat: The education system. Rozumienie ze słuchu.

Tutaj pobieramy nagrania do podręcznika

ścieżka: szkoły średnie – Password Reset A2+/B1 , następnie pobieramy odpowiednią płytę

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

podręcznik str. 41.

1) ćw.2, przeczytaj tekst i wybierz jedną opcję

2) ćw.3, posłuchaj i uzupełnij.

3) ćw.5, posłuchaj i odpowiedz na pytania.

4) ćw.6, uzupełnij email wyrazami,

5) ćw. 7, posłuchaj i wybierz

pracę z 25.05. i 26.05. sprawdzamy na następnych zajęciach

1.06.2020. Temat: Opisywanie ilustracji i odpowiedzi na pytania.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

2.06.2020. Temat: Famous people. Watching a movie.

https://www.youtube.com/watch?v=oZKmmzp5q_U

Homework: Who’s your favourite celebrity?

15.06.2020. temat: Online travelling – London.

Watch videos about London

https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w

16.06.2020. Temat: Online travelling – New York City.

https://www.youtube.com/watch?v=-M0RiKff3Ds

22.06.2020. Temat: Online travelling – New Zealand.

https://www.youtube.com/watch?v=_eMAXOp2PvA

Which place would you like to visit? Why?

23.06.2020. Temat: My dream holiday destination. Wypowiedź pisemna.

 

 

 

 

 

 

 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.