Fizyka 1 bLO_P

PRACA, MOC, ENERGIA

HYDROSTATYKA

(1 i 3.06.2020) Zrealizowaliśmy zagadnienia związane z hydrostatyką. Pozostało jeszcze do zrobienia doświadczenie, którego część teoretyczna była omówiona w marcu przed zawieszeniem zajęć. I teraz macie dwie możliwości.
1) Przeprowadzenie pomiarów w szkole podczas konsultacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13; najlepiej umówić się parami, ale jedna osoba też będzie w stanie przeprowadzić pomiary.
2) Przeprowadzenie pomiarów w domu; w takim wypadku do sprawozdania należy załączyć zdjęcie przedstawiające przygotowany przez siebie układ doświadczalny.
Dla przypomnienia załączam plan sprawozdania. Jeśli ktoś będzie przygotowywał wykresy komputerowo, to proszę zwrócić uwagę, by dostarczyć je w jakimś popularnym formacie (np. pdf czy jpg, może być też ods czy xls). W sprawozdaniu proszę zapisać, jakiego programu używaliście do sporządzenia wykresów oraz jakie są parametry linii dopasowanych do punktów pomiarowych.
Sprawozdania proszę przesłać do mnie do 8 czerwca. Sprawozdanie można też oddać w formie papierowej podczas konsultacji, ale w takim wypadku tylko do piątku 5 czerwca. 8 czerwca zaczynają się matury, zatem w drugim tygodniu czerwca zajęć na odległość nie będzie. Po sprawdzeniu pracy z ubiegłego tygodnia i sprawozdania prześlę każdemu informację o przewidywanej ocenie rocznej.

(15.06.2020) Zakończyliśmy materiał przewidziany na klasę pierwszą. Pozostałe do końca roku lekcje poświęcimy na rozwiązywanie różnych zadań . Na dziś dwa zadania z podręcznika: 9/142 i 7/212.
W najbliższą środę zajęć z fizyki nie będzie – będę na egzaminie maturalnym. W tym dniu nie będę też prowadził konsultacji w szkole.

(22.06.2020) Dziś kolejne zadania w ramach powtórzenia:
1) Samochód zaczął się poruszać z przyspieszeniem 2 m/s2. Przy szybkości 72 km/h przyspieszenie wynosiło 1 m/s2. Oblicz maksymalną szybkość, jaką może osiągnąć ten samochód, jeżeli siła oporu powietrza jest proporcjonalna do kwadratu szybkości, a silnik napędza samochód ze stałą siłą (niezależną od szybkości).
2) Sanki ześlizgują się z górki, której zbocze ma długość 10 m i nachylenie 30o do poziomu. Oblicz odległość, jaką sanki przebędą na poziomym odcinku po zjechaniu ze zbocza, jeśli na całej drodze współczynnik tarcia jest równy 0,02.

(24.06.2020) Dziś już ostatnie zadania w tym roku szkolnym:
1) W naczyniu o kształcie walca, którego podstawa ma promień r, znajduje się ciecz. Całą tę ciecz przelano do drugiego walcowatego naczynia o promieniu podstawy 3r. Oblicz, jak zmieni się ciśnienie hydrostatyczne oraz parcie cieczy na dno naczynia.
2) Do naczynia wlano dwie mieszające się ciecze: 1 dm3 cieczy o gęstości 1000 kg/m3 oraz 1,5 dm3 cieczy o gęstości 900 kg/m3. Oblicz, czy ciało o gęstości 930 kg/m3 będzie pływać w tej mieszaninie.