Fizyka 1 elm

30.10.2020
Temat dzisiejszej lekcji “Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony” znajduje się w podręczniku na stronach 37-42. Do tematu przygotowałem obszerną notatkę, którą należy przepisać do zeszytu. Warto obejrzeć film, w którym autor w bardzo przystępny sposób przedstawia zagadnienie oraz pokazuje, jak rozwiązywać proste zadania dotyczące tego tematu.

Potwierdzacie zapoznanie się z materiałami (i tym samym obecność na zajęciach), wysyłając wiadomość “Obecny” lub podobnie poprzez dziennik elektroniczny.
Podczas godziny lekcyjnej, na którą planowo przypadają nasze zajęcia chcę być zalogowany do e-dziennika; można w tym czasie zadawać pytania dotyczące tematu lekcji. Zdarzają się problemy z działaniem dziennika przed południem, zatem na potwierdzenie obecności czekam do wieczora.

6.11.2020
Dziś zagadnienie bardzo podobne do poprzedniego: “Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony” (str. 43-49 w podręczniku). Podobnie jak tydzień temu przygotowałem notatkę. W opisie ruchu opóźnionego przyspieszenie jest czasem nazywane opóźnieniem, choć formalnie nie definiuje się takiej wielkości fizycznej. Proszę zapoznać się z przykładami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 45 i 46. Na tej podstawie proszę rozwiązać zad. 4/49.
Proszę pamiętać o potwierdzaniu zapoznania się z materiałami (i tym samym obecności na zajęciach): wysyłacie wiadomość poprzez dziennik elektroniczny.

13.11.2020
Tematem dzisiejszej lekcji jest “Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy w zadaniach”. Proszę zapoznać się z notatką, w której rozwiązane są dwa przykładowe zadania. Szczególną uwagę proszę zwrócić na zadanie nr 2. Przedstawione w tym zadaniu parametry ruchu samochodu są realne. Wyliczone przyspieszenie podczas hamowania jest typowe dla samochodów osobowych na suchym, równym, niezapiaszczonym asfalcie. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to droga hamowania znacznie się wydłuża. Warto o tym pamiętać, gdy będziecie już siedzieć za kierownicą.

Jako pracę domową proszę rozwiązać zadanie 4 ze str. 49. W zadaniu proszę przyjąć, że przyspieszenie grawitacyjne ma wartość 10 m/s2.

Kolejne lekcje będą prowadzone przy użyciu komunikatora.

4.12.2020
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązanie (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 10 grudnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

19.03.2021
Zadanie na ocenę:
Z wysokości 10x m nad podłożem spada swobodnie ciało o masie (x + 5) kg. Oblicz energię kinetyczną oraz szybkość tego ciała na wysokości x m nad podłożem (x jest Twoim numerem z dziennika). Rozwiązując zadanie sporządź odpowiedni rysunek. Pamiętaj, że określenie “spadek swobodny” oznacza początkową szybkość równą zeru i brak oporów ruchu.

Rozwiązanie (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 24 marca na adres: a.fafara@zsstaszow.pl .