Fizyka 2 Tb

26.10.2020
Dzisiejszym tematem lekcji są “Fale dźwiękowe” (str. 58-62 w podręczniku). Przygotowałem przykładową notatkę z tego zagadnienia; wykres zakresu czułości ucha ludzkiego jest przedstawiony jedynie ilustracyjnie – nie jest obowiązkowy. Można oczywiście zrobić własną notatkę. Na stronie 61 macie opisane wybrane poziomy natężenia dźwięku, warto się z nimi zapoznać, bo ochrona przed hałasem jest obecnie jednym z istotnych zagadnień ochrony zdrowia.
Temat jest też dobrze opisany w epodręczniku. Dla zainteresowanych proponuję filmy: pierwszy i drugi. W filmach zakres wiadomości jest nieco szerszy od tego, który Was obowiązuje (jest np. wprowadzony wzór na natężenie dźwięku).

2.11.2020
W ramach dzisiejszej lekcji zajmiemy się “Zjawiskiem Dopplera” (str. 63-71 w podręczniku). Zjawisko Dopplera polega na tym, że odbiornik rejestruje inną niż wysyłana przez źródło częstotliwość fal, jeśli źródło i odbiornik poruszają się względem siebie. To zjawisko jest przyczyną charakterystycznych efektów dźwiękowych, które słyszymy, gdy obok nas przejeżdża jakiś pojazd (tak,jak w tym filmiku). Efekt Dopplera można oczywiście opisać matematycznie. Wzór podany w podręczniku na str. 65 jest wzorem przybliżonym. Dokładny wzór (ale tylko dla sytuacji, gdy porusza się źródło, a odbiornik jest nieruchomy) znajdziecie w tym filmie. Obowiązuje oczywiście wzór z podręcznika, lecz trzeba mieć świadomość, że można go stosować tylko w przypadku, gdy prędkości źródła i odbiornika są znacznie mniejsze od prędkości fali. W przypadku fal dźwiękowych oznacza to prędkości źródła i odbiornika rzędu kilku m/s. Zwróćcie uwagę na zastosowania efektu Dopplera.
Proszę zapoznać się z infografiką w podręczniku dotyczącą fal uderzeniowych (str. 67-68).
Proszę rozwiązać zadanie 2/70, stosując wzór z podręcznika. Chętni mogą też rozwiązać to zadanie, stosując wzór dokładny (podany w filmie) i porównać otrzymane wyniki.

30.11.2020
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 6 grudnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

29.03.2021
Zadanie na ocenę:
W aluminiowym naczyniu o masie x kg znajduje się 10x litrów wody o temperaturze 20 oC. Do wody wrzucono 5x kg gorącego żelaza. Gdy układ osiągnął równowagę termodynamiczną, temperatura naczynia, wody i żelaza wyniosła 50 oC. Oblicz początkową temperaturę żelaza. Wynik podaj w oC i w K z dokładnością do 3 cyfr znaczących. Wartości ciepła właściwego znajdziesz w podręczniku, natomiast x jest Twoim numerem w dzienniku.

Rozwiązanie (plik jpg, odt albo pdf) proszę przesłać do dnia 2 kwietnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.