Fizyka 3 Ti

GRAWITACJA

BRYŁA SZTYWNA

DRGANIA MECHANICZNE

FALE MECHANICZNE

(16.06.2020) Rozpoczynamy realizację zagadnień związanych z falami mechanicznymi. Dzisiaj dwugodzinny temat: “Fale mechaniczne i wielkości opisujące fale”. W podręczniku zagadnienia opisane są na stronach 27-32. Zagadnienia te są dobrze przedstawione w epodręczniku. Można też skorzystać z tego podręcznika. Temat ma też dobrą ilustrację filmową, np. tutaj. Proszę zrobić zadanie 2 ze strony 32.
Jutro zajęć z fizyki nie będzie – będę na egzaminie maturalnym. W tym dniu nie będę też prowadził konsultacji w szkole.

(23.06.2020) Dzisiejszymi tematami lekcji są: “Dyfrakcja fal” oraz “Interferencja fal”. Obydwa zagadnienia omawiamy na razie tylko jakościowo (bez użycia opisu matematycznego).
Dyfrakcja fal jest opisana w podręczniku na stronach 48 i 49, można też skorzystać z tego podręcznika. Przy zapoznawaniu się z zagadnieniem proszę zwrócić uwagę na samo pojęcie dyfrakcji (czyli ugięcia fali) oraz na zasadę Huygensa. Dyfrakcję fal na pojedynczej szczelinie można obejrzeć np. tu.
Interferencja fal w podręczniku jest opisana bardzo szczegółowo, z wprowadzeniem wzorów. W bardziej przystępnej formie zagadnienie jest przedstawione w tym podręczniku. Na razie wystarczy wiedzieć, że interferencja to nakładanie się fal, które w danym momencie dochodzą do danego punktu przestrzeni. Przy opisie interferencji obowiązuje zasada superpozycji, którą stosowaliśmy przy opisie składania ruchów, przy wyznaczaniu siły wypadkowej czy przy omawianiu natężenia pola grawitacyjnego. Interferencję dwóch fal na powierzchni wody można obejrzeć tu. W filmie pojawiają się wzory, ale na razie one nie obowiązują.

(24.06.2020) Dziś wprowadzamy ostatni temat w bieżącym roku szkolnym: “Funkcja falowa fali płaskiej” (w podręczniku strony 33-38). Omawiane dotychczas funkcje opisujące zjawiska fizyczne były funkcjami jednej zmiennej, najczęściej czasu. W omawianej dziś zależności (wzór 7.19 w podręczniku) mamy do czynienia z funkcją dwóch zmiennych: wychylenie y punktu ośrodka z położenia równowagi zależy od czasu t i od położenia x. Oczywiście mamy tu do czynienia z falą płaską, rozchodzącą się w kierunku osi OX. Animację przedstawiającą taką falę można obejrzeć np. tu.
Na tym kończymy fizykę w bieżącym roku szkolnym, po wakacjach będziemy kontynuować omawianie ruchu falowego.

Życzę wszystkim spokojnego wypoczynku.