Fizyka 4 Tom/Ts

28.10.2020
Dziś na obu godzinach zrealizujemy “Powtórzenie wiadomości z termodynamiki”. W ramach powtórzenia proszę obejrzeć ten film. Autor mówi bardzo szybko, ale generalnie nie popełnia błędów. Kolejne filmy: ten i ten prezentują rozwiązania często spotykanych typów zadań z termodynamiki.
Proszę rozwiązać następujące zadania:
1. Do wanny wlano 210 kg wody o temperaturze 10 oC. Ile wrzątku trzeba dolać do wanny, by otrzymać wodę o temperaturze 40 oC ?
2. Szklane naczynie, którego rozszerzalność cieplną zaniedbujemy, wypełnione jest całkowicie olejem o temperaturze 0 oC. Podczas ogrzewania oleju do temperatury 100 oC przez brzegi naczynia przelało się 6% oleju. Oblicz współczynnik rozszerzalności objętościowej tego oleju.
3. Przy stałej temperaturze równej 20 oC do butli o objętości 50 dm3 wpompowano 5 m3 powietrza. Jakie było ciśnienie powietrza w butli, jeśli przyjmiemy, że ciśnienie atmosferyczne jest równe 100 kPa ?

29.10.2020
Dziś kontynuujemy elektrostatykę rozpoczętą tydzień temu; dzisiejszym tematem (dwugodzinnym) jest “Pole elektrostatyczne i jego natężenie”. W podręczniku temat jest na stronach 131-137. Przygotowałem notatkę z komentarzami do tego tematu. Filmową prezentację realizacji zasady superpozycji możecie obejrzeć tutaj.
Proszę rozwiązać zadanie 2 ze str. 137.

4.11.2020
Pierwszym dzisiejszym tematem jest “Rozkład ładunków elektrycznych w przewodniku”. W podręczniku zagadnienie przedstawione jest w tematach 9.3 i 9.4 (str. 138-144). Właściwie wszystko, co trzeba z tej lekcji wiedzieć, jest przedstawione na tym rysunku. Fakt, że największa gęstość ładunków elektrycznych występuje na ostrzach wykorzystano w praktyce w piorunochronach, maszynach elektrostatycznych, itp.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że wewnątrz przewodnika nie występuje pole elektryczne. Jest to podstawą konstrukcji klatki Faradaya. Ta właściwość przewodnika jest niezależna od tego, czy przewodnik jest naelektryzowany, czy też ładunki na jego powierzchni zostały indukowane na skutek obecności zewnętrznego pola elektrycznego.
Inaczej jest wewnątrz izolatorów; w ich wnętrzu na skutek polaryzacji powstaje pole elektryczne przeciwne do pola zewnętrznego, ale to indukowane pole jest słabsze niż pole zewnętrzne. Zatem pole elektryczne wnika do wewnątrz izolatora.

Drugi dzisiejszy temat to “Praca w polu elektrostatycznym”. W podręczniku zagadnienie to mieści się w temacie 9.5, ale przedstawiony tam materiał obejmuje zakres trzech naszych lekcji. Informacje dotyczące tematu zamieściłem w notatce z obszernymi wyjaśnieniami.
Proszę rozwiązać zadanie 1/152 – proste zadanie, wystarczy podstawić do wzoru i policzyć.

UWAGA! Jutrzejsze lekcje będą prowadzone przez komunikator. Proszę sprawdzić jutrzejsze “zadanie domowe”.

2.12.2020
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 8 grudnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

17.02.2021
Zadanie na ocenę:
1) Skonstruuj obraz w zwierciadle sferycznym wklęsłym o ogniskowej f = (R + 5) cm, gdzie R jest resztą z dzielenia Twojego numeru z dziennika przez 6. Odległość przedmiotu od zwierciadła ma spełniać następujące warunki:
x > 2f jeśli masz parzysty numer w dzienniku albo f < x < 2f jeśli Twój numer z dziennika jest nieparzysty.
2) Po wykonaniu konstrukcji zmierz odległość przedmiotu od zwierciadła i oblicz odległość obrazu od zwierciadła korzystając z równania zwierciadła.
3) Zmierz odległość obrazu od zwierciadła; jeśli wartość zmierzona różni się od obliczonej w punkcie 2, podaj możliwe przyczyny tej rozbieżności.
4) Podaj cechy uzyskanego obrazu (rzeczywisty czy pozorny, prosty czy odwrócony, itd.)

Rozwiązania (plik jpg albo pdf) proszę przesłać do dnia 23 lutego na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

UWAGA!
1) Pierwszy punkt jest zadaniem geometrycznym konstrukcyjnym. Proszę zatem o przysyłanie zdjęć lub skanów w odpowiedniej rozdzielczości (krótszy bok od 1200 do 1600 pikseli) i prawidłowej ostrości.
2) Podanie samej wartości odległości w punkcie 2 nie jest rozwiązaniem zadania; należy przedstawić obliczenia, które prowadzą do wyniku.

 

24.03.2021
W ramach dzisiejszych lekcji proszę rozwiązać zadanie na ocenę.

Rozwiązania (plik jpg albo pdf) proszę przesłać do dnia 27 marca na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.