Grawitacja 3Ti

(31.03.2020) Proszę zapoznać się z tematem „Ciężar ciała…” (podręcznik str. 182-184). W podręczniku jest to uzupełnienie, ale istotne. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że na powierzchni Ziemi funkcjonujemy w układzie nieinercjalnym (co ma niesamowity wpływ np. na kształtowanie pogody). Używane przez nas dotychczas stwierdzenie „Ciężar ciała to siła, z jaką Ziemia przyciąga to ciało” ma charakter przybliżony – ściśle jest prawdziwe tylko na biegunach Ziemi. Proszę rozwiązać zad. 1/184. Tym tematem kończymy omawianie zagadnień związanych z grawitacją. W ramach powtórzenia proszę zrobić zadania:
1) Jaką prędkość trzeba nadać ciału przy wystrzeleniu go pionowo do góry, aby osiągnęło ono wysokość równą promieniowi Ziemi, jeśli straty energii na pokonanie oporów powietrza wynoszą 40 %.
2) Oblicz czas trwania roku na Plutonie wiedząc, że jego odległość od Słońca jest 39,5 raza większa od odległości Ziemi od Słońca (przyjmij, że tory planet są okręgami).
I jeszcze pytanie dotyczące oceniania: oceny z kartkówki przesłać publicznie czy każdemu indywidualnie na e-mail?

(1.04.2020) Ciąg dalszy powtórzenia o grawitacji – jeszcze zadania, tym razem testowe (proszę jednak zwrócić uwagę, że udzielenie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia obliczeń):
1) Planeta ma gęstość równą gęstości Ziemi i promień dwa razy większy od ziemskiego. Druga prędkość kosmiczna dla tej planety ma wartość około:
A) 5,6 km/s,     B) 7,9 km/s,      C) 11,2 km/s,      D) 15,8 km/s,      E) 22,4 km/s.
2) Jeżeli siła oddziaływania grawitacyjnego dwóch ciał o masach 2 kg i 4 kg ma wartość 3,335 ∙ 10−9 N, to odległość między ich środkami wynosi:
A) 4 m      B) 4 cm      C) 1,6 dm       D) 1,6 m       E) 4 dm.
I jeszcze zadanie „z gwiazdką” dla chętnych:
Natężenie pola grawitacyjnego wewnątrz Ziemi jest wprost proporcjonalne do odległości od środka Ziemi (w środku Ziemi
γ = 0). Oblicz energię potencjalną ciała o masie 10 kg w środku Ziemi.