Język angielski zawodowy – technik mechatronik

Materiały do pracy zamieszczam poniżej. Prace pisemne proszę przesyłać na adres maria.arendarska@wp.pl

Tematy zajęć:

01.04.2020 – Słownictwo związane z miejscem pracy mechatronika.

https://drive.google.com/file/d/1xU6NSCQ9RiywXzQVdi4ZUyNL3-t5HMER/view

08.04.2020 – Zakres obowiązków technika mechatronika.

http://www.linguee.pl/angielski-polski/tłumaczenie/mechatronic+system.html

15.04.2020 – Mówienie o doświadczeniu zawodowym.

job application

22.04.2020 – Zwroty używane w rozmowie o pracę – mówienie.

zwroty do przepisania

29.04.2020 – Odpowiedź na oferty pracy. Zwroty – ważne

6.05.2020 – Powtórzenie wiadomości – słownictwo związane z poszukiwaniem pracy.słownictwo związane z pracą

13.05.2020 – Słownictwo związane z zachowaniem bezpieczeństwa. mechatronik – bhp

20.05.2020 – Zwroty używane w rozmowie o zasadach bezpieczeństwa – mówienie.

https://www.esolcourses.com/topics/health-and-safety.html oto kilka ćwiczeń utrwalających przerobione słownictwo, have fun !

27.05.2020 – Powtórzenie wiadomości z przerobionego materiału.

3.06.2020- Słownictwo związane z dokonywaniem pomiarów. Standard Electrical Units of Measure

17.06.2020 – Pisanie raportu w wykonanej pracy.  karty pracy wysłane na adresy email uczniów.

24.06.2020 – Powtórzenie wiadomości.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.