kl. I a LOG

Proszę uzupełniać karty pracy i przesyłać na maila!

Brak prac to oceny niedostateczne.

 

18 VI   Temat: Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI

tutaj masz dodatkowe informacje

https://www.youtube.com/watch?v=qo2u4eYgbnQ

 

19  VI   Temat:Wyzwania współczesnego świata.

Podstawowe informacje w podręczniku, tutaj dodatkowe:

https://prezi.com/vdebb_d3djhe/zagrozenia-i-szanse-wspoczesnego-swiata/

https://niepodlegla.men.gov.pl/mission15/

notatka:. PROBLEMY WSP_323_243CZESNEGO _214WIATA I SPOSOBY.._)

Praca domowa: karta-pracy-wyzwania-wspolczesnego-swiata

 

4 VI   Temat: Polska droga do wolności.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif

Praca domowa: ćwiczenie do zeszytu: 1 i 3/ str 338.

 

5 VI   Temat: Polska po 1989 r.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DV8wiVoeR

wykonaj ćwiczenia w karcie pracy, która odeślij na maila.

karta-pracy-rozne-oblicza-polskiej-transformacji

Spotkamy się na zoom na odpowiedzi ustnej. Termin 21 V godz.10.00

Proszę przygotować ostatnie rozdziały. Szczególnie zwrócę uwagę na ćwiczenia pod tematami.

28 V    Temat: Rządy Edwarda Gierka

Podstawowe informacje w podręczniku.

Tutaj zapoznaj się z e- lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/b/harmonijny-rozwoj-czy-droga-ku-przepasci-przyczyny-niepowodzen-gospodarczych-w-latach-70/PXk3K9geD

dodatkowe informacje tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA&t=51s

https://polskiedzieje.pl/polska-rzeczpospolita-ludowa/lata-1952-1989/polska-pod-rzadami-edwarda-gierka-1970-1980.html

Praca domowa: ćw. 1 i 2/ str 317 ,

następnie zmierz się w rozgrywce:

https://niepodlegla.men.gov.pl/mission14/

 

29  V Temat: Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/Dm3rLyne9

uzupełnij kartę:karta-pracy-kryzys-i-upadek-komunizmu-w-europie

 

21 V   Temat: Blok wschodni w latach 60 i 70. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Tutaj zapoznaj się z e- lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/kraje-demokracji-ludowej/D8Tg2eA43

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/D35mXI00V

dodatkowe informacje tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=llv5dkqM6xA

następnie wykonaj i prześlij odpowiedzi :

karta-pracy-przemiany-spoleczne-i-kulturowe-lat-60

 

22 V  Temat: Mała stabilizacja.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Tutaj zapoznaj się z e- lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DzbKNs0re

dodatkowe informacje:

https://www.youtube.com/watch?v=-JaVGO-QQPY&t=1072s

po zapoznaniu z tematem uzupełnij ćwiczenia.

karta-pracy-mala-stabilizacja

 

14 V   Temat: Daleki Wschód po II wojnie i rozpad systemu kolonialnego.

Podstawowe wiadomości w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/swiat-na-granicy-goracej-wojny/DF3NqESvT

https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/DoQfmJM0L

dodatkowe informacje tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=4o5YGyXN6dY&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=zHV4gl4RCIw

uzupełnij karty:

karta-pracy-dekolonizacja-w-azji-i-afryce _3_

karta-pracy-dekolonizacja-azji-poludniowo-wschodniej _2_

 

15  V   Temat: Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Podstawowe wiadomości w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DnS4cIeDg

dodatkowe informacje tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=izyd4XneQmM&t=1460s

uzupełnij kartę:

karta-pracy-konflikty-na-bliskim-wschodzie _1_

 

7 V   Temat: Polski Październik.

To jeden z trudniejszych tematów, dlatego skupcie się proszę na nim. 

Podstawowe wiadomości w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C

dodatkowe informacje tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=RJvC4OkdoB0

notatka do pomocy w podsumowaniu:

7. Polski październik

Uzupełnij kartę pracy : karta-pracy-polski-pazdziernik

 

8 V  Temat: Droga ku wspólnej Europie.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI

dodatkowe informacje tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=5sGNWTYaxu4

 

29 IV  Temat: Niemcy po II wojnie.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/dwa-panstwa-niemieckie/DgBpf61By

Kilka ciekawych informacji tutaj:

https://www.youtube.com/results?search_query=niemcy+po+ii+wojnie+%C5%9Bwiatowej

https://www.youtube.com/watch?v=8D3ZWkffp_s

https://www.youtube.com/watch?v=Lwjiv7kqyVI

Praca domowa:

Co potrafię?

Potrafię wyjaśnić, dlaczego doszło do powstania dwóch państw niemieckich.

Co wiem?

Wiem, kiedy powstały NRD i RFN.

30 IV Temat: Koniec stalinizmu.

Podstawowe informacje w podręczniku, ale tu:

https://epodreczniki.pl/a/kraje-demokracji-ludowej/D8Tg2eA43

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

tutaj dodatkowe informacje:Microsoft Word – 6. Koniec stalinizmu i koniec stalinizmu1a

https://www.youtube.com/watch?v=3ouEsaCES6o&t=350s

Praca domowa: ćw. 4/str 258

 

23 IV Temat: Odbudowa powojenna.

W podręczniku odpowiednie wiadomości, tutaj podsumowanie:

https://slideplayer.pl/slide/2897401/

Uzupełnij kartę pracy:

karta-pracy-powojenna-polska

 

24 IV Temat: Polska w czasach stalinizmu.

Podstawowe informacje w podręczniku, ale tu:

https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js&t=40s 

https://epodreczniki.pl/a/okres-stalinizmu-w-polsce/DFfxlyd6I

znajdziecie zaprezentowane wiadomości w przystępny sposób.

Na ich podstawie uzupełnijcie kartę pracy

karta-pracy-polska-w-czasach-stalinizmu

a tu sprawdzicie swoją wiedzę: https://www.testportal.pl/exam/LoadQuestion.html

inne źródło:   https://slideplayer.pl/slide/2897401/

 

16 IV  Temat: Nowy podział świata.

Na podstawie  rozdziału  str. 220 w podręczniku zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/geneza-zimnej-wojny/D1D6mPhdD

dodatkowe informacje tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=sDr41kKVX0U&t=1930s

prześlij odpowiedzi na pytania w karcie pracy:

karta-pracy-nowy-podzial-swiata

17 IV  Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.

Podstawowe wiadomości w podręczniku, dodatkowe tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=oj6KJFvmWhY 

i tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=V1qB80U93rk

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/miedzy-propaganda-a-rzeczywistoscia-w-prl/DDAtcheAR

3 IV  Temat: Podsumowanie: “Polacy podczas II wojny”.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-w-okresie-ii-wojny-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DEZBS7Bov

Dodatkowe materiały tu:

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/poznac-przeszlosc-wiek-xx-klasa-1-liceum/rozdzial-iv-polacy-podczas-ii-wojny-swiatowej/wytlumaczenie

i wykonaj proszę test, prześlij na maila podsumowanie:

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/poznac-przeszlosc-wiek-xx-klasa-1-liceum/rozdzial-iv-polacy-podczas-ii-wojny-swiatowej/test

termin do 9 IV.

2 IV Temat: Polacy w koalicji antyhitlerowskiej.

Zapoznajcie się z e-lekcją i zróbcie proszę zamieszczone tam ćwiczenia ze sprawdzeniem.

https://epodreczniki.pl/a/sprawa-polska-w-polityce-wielkiej-trojki/D1Gnm6Nbp

Dodatkowe materiały tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=5Rw9q49F4Ck

https://www.youtube.com/watch?v=F0C4HgYpYu8

https://www.youtube.com/watch?v=hBF2CZUTPBY

Zadanie dla chętnych: Przygotuj projekt edukacyjny ” Polacy na frontach II wojny”. Termin: 10 IV 2020r. 

Następny temat to powtórzenie:)

26 III – Temat: Społeczeństwo polskie pod okupacją.

spoleczenstwo-polskie-pod-okupacja-karta-pracy

https://www.youtube.com/watch?v=4u0F6SciWOk

https://www.youtube.com/watch?v=GOiB9JobB9Q

https://www.facebook.com/1944pl/videos/1526811730828140/

27 III- Temat: Powstanie warszawskie.

powstanie-warszawskie-karta-pracy

https://www.youtube.com/watch?v=9v9EjDE6SM4

https://www.facebook.com/1944pl/videos/139259827480726/