kl. I a LOP

Proszę uzupełniać karty pracy i przesyłać na maila!

Brak prac to oceny niedostateczne.

Dziękuję za systematyczną pracę! Wszystkie odesłane zadania doceniam, na ich podstawie wystawimy oceny.

 

15 VI Temat: Środkowe wieki- epoka niedoceniana.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/srodkowe-wieki—epoka-niedoceniana/D17QNDEhw

 

17 VI Temat:  Jaka jesień średniowiecza?

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jaka-jesien-sredniowiecza/DpQUHzOFz

 

 

19 VI Temat: Nowy człowiek. Druk.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/nowy-czlowiek/D1DqioQJx

https://epodreczniki.pl/a/druk/D7weaK9v4

 

 

1 VI  Temat: Monarchia polska w XIV – XV wieku.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/mozaika-spoleczna-polski-poznego-sredniowiecza/DP1hXPvgR

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DlfQUhRVP

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DPym1LjQI

https://epodreczniki.pl/a/audiobook/D1CbDGE8J

https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-sie/DDOPJg65L

Praca domowa: karta-pracy-z-mapa-konturowa-polska-i-litwa-w-xiv-xv-wieku _1_

 

3 VI Temat: Kultura Polski średniowiecznej.

Podstawowe informacje w podręczniku,

dodatkowe informacje filmowe tu:

https://www.youtube.com/watch?v=nZJ1KS-XOko&list=PL52dFEH9FDPp-Z0Ho8mWYqREkGz2hltBu&index=25

https://www.youtube.com/watch?v=Dc4sSbM4HNI&list=PL52dFEH9FDPp-Z0Ho8mWYqREkGz2hltBu&index=61

 

5 VI Temat: Powtórzenie wiadomości Polska i Europa u schyłku średniowiecza.

Podstawowe informacje w podręczniku str. 554.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jaka-jesien-sredniowiecza/DgBcpzhLy

Praca domowa:  zadania str. 557

 

25 V  Temat: Europa Środkowa i Wschodnia w XV wieku.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/nowe-miejsce-polski-i-litwy-w-europie/DtlB9hhJI

dodatkowe informacje filmowe tu:

https://www.youtube.com/watch?v=7BzdyCLzSrM

Praca domowa ćw. 2  i 3/530 str.

 

27 i 29 V  Temat: Panowanie  Kazimierza Jagiellończyka

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jagiellonska-europa-srodkowo-wschodnia/D12aPVSJv

dodatkowe informacje filmowe tu:

https://www.youtube.com/watch?v=8xWdaaIT2Ik

Praca domowa ćw. 3 i 4/537 str.

 

 

Odpowiedzi ustne: Wkrótce spotkamy się na zoom. Data:  15 V 2020 r. godz. 10.00

Obecność obowiązkowa. Tematyka niżej.

Spotykamy się na discord w dniu 18 V 2020r  godz. 10.00

Link zostanie podany w dniu 18 V.

18 V   Temat: Powtórzenie ustne –  discord.

 

20 V  Temat: Europa Zachodnia w XIV – XV wieku 

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/czas-krolestw—europa-xiv-xv-w/DiuENHAcR

https://www.youtube.com/watch?v=lKy_9cayAsI

notatka:   .europa.zachodnia.14.15.w

Praca domowa ćw. 3 i 4/514 str.

 

22 V  Temat: Kryzys schyłku średniowiecza.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/religia-spoleczenstwo-i-gospodarka—przestrzenie-zmian/DBp7aMRd9

notatka: kryzys.schylku.sredniowiecza

Praca domowa ćw. 1 i 2/ 522 str.

 

11 V   Temat: Unie z Węgrami i Litwą.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/DTjDpPDKB

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-andegawenska-na-polskim-tronie/DOWM7Wk4z

notatka: .poczatki.rzadow.jagiellonow

uzupełnij kartę: unie

 

13 V  Temat: Wojny z zakonem krzyżackim.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello—unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5

https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/DtOA2Wlvb

dodatkowe informacje filmowe tu:

https://www.youtube.com/watch?v=7hTpNI7SD-U

notatka: wojny.z.zakonem

uzupełnij kartę: wojny z kzryżakami

15 V  Temat: Powtórzenie ustne.

  1. Polska dzielnicowa.
  2. Zjednoczenie Królestwa Polskiego
  3. Monarchia Kazimierza Wielkiego
  4. Unie z Węgrami i Litwą
  5. Wojny z zakonem.

 

4- 6 V  Temat: Monarchia Kazimierza Wielkiego.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/Dg3TqVUig

https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej—rzady-kazimierza-wielkiego/DlMRHznjV

dodatkowe informacje filmowe tu:

część 1 https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU&t=13s

część 2 https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs

tutaj notatka: .kazimierz.wielki

uzupełnij: kazimierz wielki

 

8 V Temat: Podsumowanie: “Rozbicie dzielnicowe i odbudowa Królestwa Polskiego”.

Podstawowe informacje w podręczniku.( str.484- 486)

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/korzenie-polski/D1A8Z0GwC

Praca domowa: Zadania powtórzeniowe na str. 488-490.

 

27 IV   Temat: Próby zjednoczenia Królestwa Polskiego.

Podstawowe informacje w podręczniku, dodatkowe tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=dtADWlSeua8

tutaj notatka:.proby.zjednoczeniaKP

i karty pracy do uzupełnienia: rb1 rb3 rb2

 

29 IV  Temat: Odrodzenie Królestwa Polskiego.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/Dg3TqVUig

Podstawowe informacje w podręczniku, dodatkowe tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=lFsoQ4L9MWM

https://www.youtube.com/watch?v=y-gZyrSdBoQ

tutaj notatka: ODRODZENIE KR_323LESTWA_)

 

Drzewo genealogiczne! Kto nie pokazał, proszę przesłać. Część już oceniliśmy, reszta zapomniała?

20 IV Temat: Rozbicie dzielnicowe.

Podstawowe informacje w podręczniku, dodatkowe tutaj: Rozbicie dzielnicowe w Polsce

https://epodreczniki.pl/a/piastowie-miedzy-cesarstwem-a-krolestwami-europy-srodkowej-i-wschodniej/DgDUkYuB2

uzupełnij kartę pracy, nie musisz drukować, możesz odpowiedzi wpisać do zeszytu i przesłać.

karta-pracy-z-mapa-konturowa-polska-dzielnicowa

dodatkowe informacje w cyklu https://www.youtube.com/watch?v=P-Yr06xWvlw

 

22 IV  Temat: Rozwój gospodarczy ziem polskich.

Podstawowe informacje w podręczniku, dodatkowe tutaj:Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego

https://epodreczniki.pl/a/rewolucja-spoleczna-i-gospodarcza-na-ziemiach-piastow-w-xiii-w/D10bg5eoS

W e-lekcji uzupełnij zamieszczone tam ćwiczenia, sprawdź sam jak opanowany jest materiał.

Praca domowa:Poszukaj w dostępnych źródłach informacji nt. pochodzenia swojej miejscowości. Zapisz info do zeszytu.

dla dociekliwych: https://www.youtube.com/watch?v=1OPcZaikOPk&list=PLp66sztYbmSGysLpO9I0Oo-cN1andKHcj&index=9&t=1741s

 

24 IV Temat: Sąsiedzi Polski w XII – XIII wieku.

Podstawowe informacje w podręczniku, tutaj dodatkowe:

Sąsiedzi Polski w XII i XIII w

https://www.youtube.com/watch?v=iMHenEV9tc4

Praca domowa: Napisz krótko historię wybranego zamku krzyżackiego.

 

15 i 17 IV  Temat: Powtórzenie “Pełnia średniowiecza w Europie”.

Samodzielnie powtórz ostatnie rozdziały, e-lekcje zawierają ćwiczenia, które pomogą usystematyzować wiedzę:

https://epodreczniki.pl/a/duchowni-i-swieccy—czytajacy-i-sluchajacy/DE3ub8csS

https://epodreczniki.pl/a/srodkowe-wieki—epoka-niedoceniana/DUazLo6EO

uzupełnij kartę pracy i prześlij odpowiedzi:

powtórzenie pełnia średniowiecza w Europie

8 IV  Temat: Kultura średniowiecznej Europy.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/wiele-twarzy-sztuki-sredniowiecza/DGj7OLh4N

Sprawdź swoją wiedzę na krótkim teście:

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/blizej-historii-klasa-1-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-ii-kosciol-i-kultura-w-sredniowicznej-europie/test?question_id=11943

6 IV  Temat: Kościół w średniowieczu.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/sredniowiecze-w-naszym-otoczeniu/Doc1JGUDr

https://epodreczniki.pl/a/nowa-twarz-starej-europy—zmiany-xi-xiii-w/DQJbAbDv

dodatkowe informacje tu:

https://www.youtube.com/watch?v=IJI-HQx2I5w&t=406s

W  zeszycie odpowiedz na ćwiczenie 2 i 4 /str 421. prześlij skan.

3 IV  Temat: Miasto i wieś w średniowieczu.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-miasto/DU57LYX8Q

https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/Dfzl0z4jY

http://scholaris.pl/zasob/57117

http://scholaris.pl/zasob/58718

Wykonaj ćwiczenia z karty pracy i prześlij na maila:

miasto i wies w średniowieczu

1 IV Temat: Gospodarka średniowiecznej Europy.

Podstawowe informacje w podręczniku. Tutaj dodatkowe materiały:

https://www.youtube.com/watch?v=nBKO7JbicYw

https://www.youtube.com/watch?v=2JF2p3lElbM

Po zapoznaniu z tematem odpowiedz w zeszycie na pytania:

  1. Do jakich przemian doszło w rolnictwie w X-XII wieku?
  2. Jakie czynniki wpłynęły na odrodzenie się ośrodków miejskich?

30 III  Temat: Narodziny monarchii stanowej.

Dodatkowe informacje pod adresami:

https://www.youtube.com/watch?v=avxEv_WEVLE

https://www.youtube.com/watch?v=K09NZNdoI3k

Notatka do zeszytu: Scharakteryzuj strukturę i organizację parlamentu Anglii i Francji.

27 III- Temat: Imperium mongolskie.

Karta pracy – proszę  uzupełnić i przesłać na maila.

  najazdy mongolskie

https://www.youtube.com/watch?v=lcGkKiLZwc0