kl. I b LO

Czekam na zaległe karty pracy!

16  VI Temat: Środkowe wieki- epoka niedoceniana.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/srodkowe-wieki—epoka-niedoceniana/D17QNDEhw

 

18 VI Temat:  Jaka jesień średniowiecza?

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jaka-jesien-sredniowiecza/DpQUHzOFz

2 VI Temat: Panowanie  Kazimierza Jagiellończyka

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jagiellonska-europa-srodkowo-wschodnia/D12aPVSJv

dodatkowe informacje filmowe tu:

https://www.youtube.com/watch?v=8xWdaaIT2Ik

 

4 VI Temat: Kultura Polski średniowiecznej.

Podstawowe informacje w podręczniku,

dodatkowe informacje filmowe tu:

https://www.youtube.com/watch?v=nZJ1KS-XOko&list=PL52dFEH9FDPp-Z0Ho8mWYqREkGz2hltBu&index=25

https://www.youtube.com/watch?v=Dc4sSbM4HNI&list=PL52dFEH9FDPp-Z0Ho8mWYqREkGz2hltBu&index=61

26 i 28 V Temat: Wielka wojna z zakonem Krzyżackim.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello—unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5

https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/DtOA2Wlvb

dodatkowe informacje filmowe tu:

https://www.youtube.com/watch?v=7hTpNI7SD-U

notatka: wojny.z.zakonem

uzupełnij kartę: wojny z kzryżakami

 

Spotkamy się na zoom na odpowiedzi ustnej. Termin 21 V godz. 12.00

19 V   Temat: Andegawenowie i Jagiellonowie.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/DTjDpPDKB

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-andegawenska-na-polskim-tronie/DOWM7Wk4z

notatka: .poczatki.rzadow.jagiellonow

uzupełnij kartę: unie

 

21 V Temat: Powtórzenie ustne: Polska dzielnicowa, Monarchia Kazimierza Wielkiego i Unie.

spotkanie na zoom

 

 

12 – 14 V  Temat: Monarchia Kazimierza Wielkiego.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/Dg3TqVUig

https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej—rzady-kazimierza-wielkiego/DlMRHznjV

https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/DTjDpPDKB

dodatkowe informacje filmowe tu:

część 1 https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU&t=13s

część 2 https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs

tutaj notatka: .kazimierz.wielki

uzupełnij: kazimierz wielki

 

5   V     Temat: Polska dzielnicowa.

Podstawowe informacje w podręczniku, dodatkowe tutaj: Rozbicie dzielnicowe w Polsce

https://epodreczniki.pl/a/piastowie-miedzy-cesarstwem-a-krolestwami-europy-srodkowej-i-wschodniej/DgDUkYuB2

https://epodreczniki.pl/a/rewolucja-spoleczna-i-gospodarcza-na-ziemiach-piastow-w-xiii-w/D10bg5eoS

uzupełnij karty pracy,rb1 rb3 rb2

nie musisz drukować, możesz odpowiedzi wpisać do zeszytu i przesłać.

dodatkowe informacje w cyklu https://www.youtube.com/watch?v=P-Yr06xWvlw

 

7 V    Temat: Odrodzenie Królestwa Polskiego.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/Dg3TqVUig

Podstawowe informacje w podręczniku, dodatkowe tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=lFsoQ4L9MWM

https://www.youtube.com/watch?v=y-gZyrSdBoQ

 

28 i 29 IV  Temat: Powtórzenie “Pełnia średniowiecza w Europie”.

Samodzielnie powtórz ostatnie rozdziały, e-lekcje zawierają ćwiczenia, które pomogą usystematyzować wiedzę:

https://epodreczniki.pl/a/duchowni-i-swieccy—czytajacy-i-sluchajacy/DE3ub8csS

https://epodreczniki.pl/a/srodkowe-wieki—epoka-niedoceniana/DUazLo6EO

uzupełnij kartę pracy i prześlij odpowiedzi:

powtórzenie pełnia średniowiecza w Europie

Drzewo genealogiczne! Kto nie pokazał, proszę przesłać. Część już oceniliśmy, reszta zapomniała?

21 IV  Temat: Europa późnego średniowiecza.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia

https://epodreczniki.pl/a/czas-krolestw—europa-xiv-xv-w/DYcLLIcho

uzupełnij ćwiczenia w karcie odpowiedzi:

europa póznego sredniowiecza

 

23 IV  Temat: Kultura średniowiecznej Europy.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/wiele-twarzy-sztuki-sredniowiecza/DGj7OLh4N

Sprawdź swoją wiedzę na krótkim teście:

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/blizej-historii-klasa-1-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-ii-kosciol-i-kultura-w-sredniowicznej-europie/test?question_id=11943

 

16 IV  Temat: Kościół w średniowieczu.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/sredniowiecze-w-naszym-otoczeniu/Doc1JGUDr

https://epodreczniki.pl/a/nowa-twarz-starej-europy—zmiany-xi-xiii-w/DQJbAbDv

dodatkowe informacje tu:

https://www.youtube.com/watch?v=IJI-HQx2I5w&t=406s

Napisz w zeszycie odpowiedź na ćwiczenie 2 str.264., prześlij skan.

7 IV   Temat: Miasto i wieś w średniowieczu.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-miasto/DU57LYX8Q

https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/Dfzl0z4jY

http://scholaris.pl/zasob/57117

http://scholaris.pl/zasob/58718

Wykonaj ćwiczenia z karty pracy i prześlij na maila:

miasto i wies w średniowieczu

2 IV  Temat: Najazdy mongolskie.

Podstawowe informacje w podręczniku.

Karta pracy – proszę  uzupełnić i przesłać na maila.

  najazdy mongolskie

https://www.youtube.com/watch?v=lcGkKiLZwc0

31 III  Temat: Wyprawy krzyżowe.

Proszę zapoznać się z zawartością e- lekcji i zrobić zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/Dv0WvZSbP

Dodatkowe informacje tu:

https://www.youtube.com/watch?v=2AkfTq9QN6k

26 III  Temat: Miedzy cesarstwem a papiestwem. 

Podstawowe informacje w podręczniku.

między cesarstwem a papiestwem    karta pracy

https://www.youtube.com/watch?v=sk9gQn9lXA8&t=103s

https://www.youtube.com/watch?v=tX47pybAr58