kl. I TsP  DS

19.06.2020 i 22-26.06.2020

KL.-I-Ts-P-15-19.06.2020-i-22-26.06.2020

01-05.06.2020

Kl. I Ts- P 01-05.06.2020

25- 29.05.2020

Temat: Co każdy Polak o „Bogurodzicy” wiedzieć powinien.
(2 godz. lekcyjne)

– Podręcznik str. 303- 306 i str. 308.
– Zapoznaj się z materiałami:
https://epodreczniki.pl/a/bogurodzicanbsp–piesn-ktora-rozbrzmiewala-pod-grunwaldem/Dq5LIlqtV
i wykonaj w zeszycie polecenia:
– 4, 6, 7, 8, 9, 10,
– 12.1 do 12.3
– 13, 17,18, 19

 

Temat: Średniowieczne formy teatralne.
(1 godz. lekcyjna)

– Podręcznik str. 235

 1. Sporządź na podstawie podręcznika i innych źródeł definicję form teatralnych:
  – pasja
  – misterium
  – moralitet
  – dramat liturgiczny
  – mirakle
  – farsa
  – komedia mięsopustna

18-22.05.2020

Temat: Średniowiecze- wprowadzenie do epoki.
(3 godz. lekcyjne)

  Kl. I Ts- P 18-22.05.2020

  11-15.05.2020

Temat: Jak żyć, aby zaznać szczęścia?- recepta rzymskiego poety Horacego.

(1 godz. lekcyjna)
Podręcznik str. 211-213.

 1. Zapoznaj się z sylwetką rzymskiego poety.
  2. Przypomnij założenia epikurejczyków i stoików(str.211)
  3. Przeczytaj wiersz pt. „O co poeta prosi Apollina” (str. 212) i wykonaj polecenia od 1do 4 obok wiersza(zapis w zeszycie)
  4. Przeczytaj wiersz pt. „ Do młodzieży” str.213 i wykonaj polecenie 2(zapis w zeszycie)
  5. Zapoznaj się z definicją tzw. horacjanizmu – str. 213
  6. Przeczytaj znane sentencje Horacego- str. 216

 

Temat: „Nie wszystek umrę…” dewiza twórczości Horacego.
(1 godz. lekcyjna)
Podręcznik str. 217- 218.

Zapoznaj się z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/horacy—poeta-wszechnbspczasow/D85KgKPKD

i wykonaj w zeszycie polecenia:
– 2
– od 3. 1 do 3. 11
– 4.1

 

Temat: Co zawdzięczamy starożytnym?
(1 godz. lekcyjna)

Zapoznaj się z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/od-mitow-do-literatury/DJuPnnOKF
i wykonaj w zeszycie polecenia:
– 1.1
– 3.3
– 4.1 do 4.5
– 6 i 7

04- 08.05.2020.

Temat: Filozofowie czyli miłośnicy mądrości.
(2 godz. lekcyjne)

Dokument1

Temat: Retoryka czyli sztuka pięknego przemawiania.
(1 godz. lekcyjna)
Podręcznik str.98
Zapoznaj się  z materiałami

https://epodreczniki.pl/a/jak-komponowac-logiczna-i-skuteczna-wypowiedz/DXFBNY8Yc
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie:
– 1.1
– 2.2
– 4.3
-5.4
– 6.2
– 7.3
– 7.6b-  to prześlij do oceny (nie zdjęcie)

27-30.04.2020.

Klasyczna harmonia.

(1 godz. lekcyjna)
Materiał w podręczniku str. 75- 81.
https://epodreczniki.pl/a/klasyczna-harmonia/D11YIVNvE

Po zapoznaniu się z prezentacją wykonaj w zeszycie polecenia 1.1 do 1.6.

Nike w sztuce i poezji

(1 godz. lekcyjna)

https://epodreczniki.pl/a/klasyczna-harmonia/D11YIVNvE
Po zapoznaniu się z prezentacją wykonaj w zeszycie zadanie: 2, 3, 4, 5.

 

20-24.04.2020.

Sprawdź swoje wnioski do fragmentów podanych na poprzedniej lekcji i uzupełnij zapis:

kreon

Temat: Konflikt wartości niezdolnych do współistnienia w „Antygonie” Sofoklesa.

Zapisz notatkę w zeszycie

 1. Płaszczyzny konfliktu:
  a- prawa ustalone przez człowieka(istnieją w każdym państwie regulacje obowiązujące obywateli- mają charakter zmienny), a prawa religijne (ustalone przez bogów; obowiązujące wszystkich- są niezmienne)
  b- interes państwa(najeźdźcę i tego który rozpoczął wojnę należy ukarać; w państwie musi zapanować spokój ), a prawa jednostki (każdy obywatel ma prawo do wyrażania własnego zdania)
  c- rozum (władca nie może być pobłażliwy dla krewnych; musi być sprawiedliwy; tak buduje swój autorytet), a uczucie (dla Antygony Polinejkes to brat, którego kocha, i którego musi zgodnie z obyczajami pogrzebać )

Taki konflikt nazywamy konfliktem tragicznym, a sytuację Antygony nie mającej pomyślnego dla siebie wyboru (bo albo ukarze ja Kreon- za złamanie wydanego zakazu; albo zostanie ukarana przez bogów- za niedopełnienie obowiązku pochówku) sytuacją tragiczną

Zastanów się czy sytuację Kreona też można określić mianem tragicznej.

Praca domowa:
Dokonaj charakterystyki Antygony (uwzględnij historię rodziny- mit i utwór Sofoklesa)
Elementy charakterystyki: przedstawienie postaci; stosunek do rodziców i rodzeństwa; zachowanie wobec rozkazów Kreona; ocena postaci.

Zapis w zeszycie przedmiotowym,  a w formie pliku tekstowego(nie zdjęcia) przesłać do oceny

 

Temat: Grecka lira

Obejrzyj prezentację i wykonaj w zeszycie ćwiczenia:
4.1- 4.6
9.1- 9.5
10.1- 10.5

https://epodreczniki.pl/a/grecka-lira-safona-tyrtajos-symonides-i-anakreont/De97EGZyA

15-17.04.2020.
Ciąg dalszy lekcji poprzedniej
Sprawdź swoje odpowiedzi

Odpowiedzi do karty pracy Spór Ismeny i Antygony 

Antygona – złamię zakaz Kreona, ponieważ: • kocham brata; • w ten sposób uszanuję prawa bogów i nie ściągnę na siebie ich gniewu; • zginę, ale honorem – wierna temu, co uważam za słuszne; • gdy ukarzą mnie śmiercią, podzielę los brata – będę bliżej niego

Ismena – nie złamię zakazu Kreona, ponieważ: • to oznacza śmierć – tyran ma wszelkie środki, żeby nas ukarać; • zostałyśmy jedyne żywe z naszej rodziny, więc głupotą byłoby narażać się z własnej woli; • Kreon jest władcą –reprezentuje prawo, a trzeba być posłusznym prawu; • jestem kobietą, więc to normalne, że nie będę stawiać oporu, znam swoje miejsce (w Atenach kobiety nie Uczestniczyły w życiu politycznym); • rozsądną rzeczą jest przetrwać, a nierozsądną – walczyć w przegranej sprawie

Antygona odp. 1

06.-08.04. 2020 r.

Temat: „Antygona” utwór o zderzeniu różnych racji     

Uzupełnij kartę pracy:               

                                    Antygona 2

30.03.- 03.04. 2020 r.

Temat: Jak znam dramat Sofoklesa pt. „ Antygona”

Po przeczytaniu lektury i obejrzeniu spektaklu uzupełnij samodzielnie podany test i prześlij do dnia 15.04.2020r. w formie pisemnej (nie zdjęcia) na podany adres e-mail.

Praca podpisana: imieniem, nazwiskiem, klasą, i nr z dziennika.

Antygona Test