kl. IV Ts, IV Ti

Wg informacji na stronie głównej przygotowujemy się do wystawienia ocen dlatego :  czekam na wszystkie zaległe prace!

Kontakt mailowy z uczniem umożliwi podanie przymierzonej oceny .

20 – 24 IV

Kres imperiów kolonialnych.

Dodatkowe materiały tu: https://www.youtube.com/watch?v=b_izkcnTJKE

karta-pracy-koniec-imperiow-kolonialnych

Temat: Między wolnym handlem a protekcjonizmem.

https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo

karta-pracy-miedzy-wolnym-handlem-a-protekcjonizmem

Stany Zjednoczone demokratycznym supermocarstwem.

karta-pracy-stany-zjednoczone-supermocarstwem

https://www.youtube.com/watch?v=sDr41kKVX0U&t=1800s

Temat: Globalizacja – szanse i zagrożenia.

globalizacja-szanse-i-zagrozenia-karta-pracy

https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM

https://www.youtube.com/watch?v=iYQ0029FbC0&t=1237s

15 – 17 IV

Tematy: Gospodarka w okresie imperializmu.

Brzemię białego człowieka.

Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych.

Zapoznaj się z materiałami w linkach.

https://www.youtube.com/watch?v=_yAW2GRHZ2U

https://www.youtube.com/watch?v=5L-kMCplCps

https://www.youtube.com/watch?v=5MmQ27mfvaE&t=202s

6 – 8 IV

Tematy: Niepodległe państwa w Nowym Świecie.

Nowy kolonializm.

Konflikty kolonialne.

Zapoznaj się z e-lekcjami i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/blizsze-i-dalsze-konsekwencje-podbojow-kolonialnych/D1FxPOWW8

https://epodreczniki.pl/a/o-wolnosc/D8iABmZBs

po zapoznaniu z materiałem e-lekcji wykonaj test i prześlij podsumowanie (do 10 IV):

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/blizej-historii-klasa-3-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-ii-kolonializm-w-xix-wieku/test

30 III – 3 IV

Tematy: Krok poza Europę.

Wielkie odkrycia geograficzne.

Europejczycy w Nowym Świecie.

Początki gospodarki światowej.

inspiracja: https://www.youtube.com/watch?v=gkGHg9PkqT8

https://www.youtube.com/watch?v=Jaiw6ejdnOs

https://www.youtube.com/watch?v=JAoCy4NUkH0

https://www.youtube.com/watch?v=AU7_cT7InKo

Praca obowiązkowa! Termin wykonania do 7 IV 2020r. 

Projekt edukacyjny -przygotuj prezentację związaną z  jednym  z zagadnień:

  1. Japonia- od izolacji do otwarcia na świat (XIX/XX wiek).
  2. Stany Zjednoczone w  XIX wieku. Sojusznik zza oceanu.
  3.  Biały człowiek i wielkie odkrycia geograficzne.

26 i 27  III- Temat: Wyprawy krzyżowe. Średniowieczna Hiszpania na styku kultur.

https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/Dv0WvZSbP

https://www.youtube.com/watch?v=2AkfTq9QN6k