#klasa 1 Ti P

 

Ocenę 1 za brak pracy domowej z BHP z dnia 25 III otrzymali nr:4,13,15,19,22,25,26,28,31

Ocenę 1 za brak pracy domowej z EUTK z dnia 20 kwietnia otrzymali nr: 1,5,8,10,14,15

Proszę o terminowe wykonywanie zadawanych prac !!!

Pozostałe osoby zaliczyły powyższe prace.

ASSO  grupa I 
1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie maszyny wirtualnej virtualbox
2. Pobierz i zainstaluj linux ubuntu ze strony : https://ubuntu.com/download/desktop

Temat: Instalowanie pakietów. Instalacja programów w środowisku tekstowym. (podręcznik str. 235)

Temat: Instalowanie pakietów. Konfiguracja menadżera apt. (podręcznik str. 240)

26 marca 2020 r.

kurs linuxa
Linux.polecenia systemowe
Ubuntu,podstawowe komendy systemu

Wykonaj poniższe ćwiczenia, zapisz i zachowaj do sprawdzenia. (zrzuty ekranu)

Ćwiczenie do wykonania

 

26 marca 2020 r.

Temat: Uruchamianie usług sieciowych. (str. 246)

 1. Demony i super demony.
 2. Program Nmap.
 3. Instalacja i uruchomienie programu Nmap.

2 kwietnia 2020 r.

Temat: Przygotowanie do pracy serwera telnet (podręcznik cz. 3 – str. 251-252)

 1. Instalowanie serwera telnet
 2. Uruchomienie serwera telnet
 3. Korzystanie z serwera telnet

41-Przygotowanie do pracy serwera Telnet i ssh

Proszę o zapoznanie się z poniższymi poleceniami. 

Wykonaj powyższe zadania ,,Sprawdź swoje umiejętności”. Zrób zrzuty ekranu i wraz z opisem wykonania ćwiczenia prześlij  na moja pocztę 8 kwietnia do godziny 18.00

16 kwietnia 2020 r.

Temat: Przegotowanie do pracy serwera SSH ( 2 godz. lekcyjne)

 1. Funkcje protokołu SSH.
 2. Klucze publiczne i klucze prywatne.
 3. Nawiązywanie połączenia za pomocą SSH.

Konfiguracja protokołu komunikacyjnego SSH w Ubuntu

FILM

 

23-30 kwietnia 2020 r.

Temat: Przygotowanie do pracy serwera DHCP. (str. 255-260)

 1. Protokół DHCP i jego zadania.
 2. Etapy uruchamiania serwera DHCP
 3. Skonfigurowanie serwera DHCP.
 4. Uruchomianie serwera DHCP z dynamicznym i statycznym przydzielaniem adresów

7, 14 maja 2020 r.

Temat: Przygotowanie do pracy serwera DNS.

Przygotowanie do pracy serwera DNS

konfiguracja_uslug_sieciowych_w_systemie_linux_dns

21 maja 2020 r.

Temat: Zasada działania usługi DNS  

 1. Zasada działania usługi DNS
 2. Strefy przeszukiwania
 3. Typy serwerów DNS
 4. Konfigurowanie serwera DNS
 5. Testowanie serwera DNS

Praca domowa 

Opisz poniższe zagadnienia: (P.Point lub PDF)

USŁUGI SIECIOWE W SYSTEMIE LINUX

 • konfigurowanie Firewalla;
 • przygotowanie do pracy serwera telnet;
 • przygotowanie do pracy serwera SSH;
 • przygotowanie do pracy serwera DHCP;
 • przygotowanie do pracy serwera DNS;

W/w pracę prześlij w czwartek 28 maja w trakcie trwania zajęć z ASSO.

 

28 maja 2020 r.

Temat: Instalacja serwera ftp. 

 1. Zasada działania usługi ftp.
 2. Konta użytkowników ftp: lokalne i anonimowe.
 3. Instalowanie serwera ftp.
 4. Uruchomienie serwera ftp

 

4 czerwca 2020 r.

Temat : Powtórzenie wiadomości.

 1. Uruchamianie usług sieciowych.
 2. Instalowanie, uruchomienie i korzystanie z serwera telnet.
 3. Funkcje protokołu SSH.
 4. Klucze publiczne i klucze prywatne.
 5. Nawiązywanie połączenia za pomocą SSH.

 


UWAGA: W poniedziałek tj. 18 maja TEST z EUTK. Powtórzcie całość materiału.

 

EUTK

 1. Diagnoza i naprawa komputera stacjonarnego.
 2. Naprawa komputera stacjonarnego.
 3. Naprawa komputera PC.

30 marca 2020 r.

NAPRAWA KOMPUTERA OSOBISTEGO

Temat: Narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego.( podręcznik cz.I, str.386-389) 2 godz. lekcyjne

 1. Narzędzia stosowane przy naprawie komputera.
 2. Rodzaje narzędzi specjalistycznych.

Materiały pomocnicze:

Wykonaj poniższy test ( wynik zapisz w zeszycie):

Test:

6 kwietnia 2020 r.

Temat: Kody błędów uruchamiania komputera.

 1. Rodzaje błędów uruchamiania komputera.
 2. Funkcje BIOS

20 kwietnia 2020 r.

Temat: Uszkodzenia sprzętowe komputera. Diagnozowanie i naprawa komputera.

 1. Diagnozowanie usterek w komputerze.
 2. Naprawa komputera.

Praca domowa

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na  poniższe zadania. Podpisz się pod pracą, zrób zdjęcie i prześlij na moją pocztę  dziś do godziny 19.00 (nie zapomnij w temacie wpisać imię, nazwisko, klasę i przedmiot EUTK

27 kwietnia 2020 r.

Temat: Uszkodzenia sprzętowe laptopa.

 1. Diagnozowanie usterek w komputerze przenośnym.
 2. Naprawa komputerów przenośnych.
 3. Wykonanie kosztorysu naprawy laptopa.

https://www.wybieramlaptopa.pl/tips-tricks/215-najczsciej-spotykane-usterki-w-laptopach

http://www.mj-komputery.pl/serwis-laptopow-uszkodzenia.html

http://www.pr-serwis.com.pl/porady.html

 

4, 11, 18 maja 2020 r.

Temat: Uszkodzenia programowe komputera.

 1. Wirusy komputerowe.
 2. Ochrona systemu przed zawirusowaniem.
 3. Instalacja i konfiguracja programu antywirusowego.
 4. Używanie zapór ogniowych i włączanie aktualizacji systemu.
 5. Konfiguracja zapory sieciowej w systemie Windows 10.

Czym jest wirus komputerowy

 

18 maja 202 r.

Temat: Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Każdy niech sprawdzi czy mu działa Paint. To nie żart.

Test – egzamin próbny część pisemna (początek testu godzina 11.35)

 1. Pobierz arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.
 2. Kartę odpowiedzi otwórz za pomocą Painta.
 3. ( zrób zrzut ekranu – zapisz jako (JPG) z widoczną datą i godziną rozpoczęcia testu)
 4. W górnej części Karty odpowiedzi wstaw pole tekstowe i wpisz imię, nazwisko, klasa  .
 5.  Na Kartę odpowiedzi nanieś  kolorem czarnym (zmaluj) odpowiedzi .
 6. ( zrób zrzut ekranu z widoczną datą i godziną zakończenia testu).
 7. Plik z Kartą odpowiedzi podpisz – imię nazwisko klasa nazwa przedmiotu EUTK

Po zakończeniu testu kartę odpowiedzi wraz ze zrzutami ekranu prześlij o godzinie 12.15 – 12.20 na moją pocztę. 

Pliki do pobrania:

 

Kliknij na kartę odpowiedzi, następnie po otwarciu kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy. zapisz plik na pulpicie.

 

Test 18 V

Nie otrzymałem karty odpowiedzi z testu od Kałczugi i Niezgody

Reszta niech się cieszy, bo zaliczył każdy. Tym razem się Wam udało, ale ja Was jeszcze dopadnę. Brawo tak trzymać!!!! 

 

25 maja 2020 r.

Temat: Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/najlepsze-programy-do-diagnozowania-komputera/8phl98m

https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/najlepsze-darmowe-programy-do-testowania-i-diagnostyki-sprzetu.html

 

1 czerwca 2020 r.

Temat: Korzystanie z narzędzi do wizualizacji systemów operacyjnych.


https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/najlepsze-darmowe-programy-do-testowania-i-diagnostyki-sprzetu.html

 


 

BiHP

Przypominam o powtórzeniu rozdziału 3 (str. 94-128). Nauczcie się odpowiadać na pytania ze stron 128-129.

19 marca 2020 r.

Temat: Środki ochrony zbiorowej. 

(Podręcznik str. 133-137)


25 marca 2020 r.

Temat: Środki ochrony indywidualnej. (podręcznik str. 137-155)

 1. Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Środki ochrony indywidualnej to przede wszystkim odzież ochronna – ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barku oraz

 • środki ochrony kończyn – ochraniacze stóp, obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci, dłoni itd.,
 • środki ochrony głowy – hełmy,
 • środki ochrony twarzy i oczu – okulary ochronne,
 • środki ochronny słuchu – nauszniki, wkładki przeciwhałasowe,
 • środki ochrony układu oddechowego, izolujące cały organizm – kombinezony gazoszczelne,
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości – linki bezpieczeństwa.

Natomiast środkami ochrony indywidualnej nie są:

 • zwykła odzież robocza,
 • mundury, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • środki ochrony indywidualnej używane przez wojsko, policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,
 • wyposażenie stosowane przez służby pierwszej pomocy i ratownicze,
 • środki ochrony indywidualnej stosowane na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym,
 • wyposażenie sportowe,
 • środki służące do samoobrony lub do odstraszania,
 • przenośne urządzenia do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można:

− uniknąć zagrożeń lub

− wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy.

Pamiętaj!

Jeżeli masz możliwość zastosowania środków ochrony zbiorowej to mają one zawsze pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej.

2. Odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej

3. Ocena zgodności środków ochrony indywidualnej

4. Prawa pracownika, a obowiązki pracodawcy

Zobacz również: https://asystentbhp.pl/srodki-ochrony-indywidualnej-w-przepisach-bhp-995/?page=1

 

Praca domowa: Wykonaj ćwiczenia BHP

1 kwietnia 2020 r.

Temat: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

Przeczytajcie w podręcznikach temat ze str. 155-162. Notatkę zapiszcie w zeszycie.

https://slideplayer.pl/slide/10203806/

8 kwietnia 2020 r.

Temat: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz organizacji pracy na stanowisku pracy z komputerem. ( podręcznik str. 163-169)

 1. Zagrożenia występujące podczas pracy z komputerem.
 2. Ochrona wzroku przy pracy z komputerem.
 3. Zagrożenia zawodowe wynikające z niewłaściwego obciążenia fizycznego pracownika.
 4. Zespół cieśni nadgarstka.

Ergonomia pracy przy komputerze

 

15 kwietnia 2020 r.

Temat: Ogólne zasady bezpiecznej pracy podczas wykonywania prac zawodowych w elektroenergetyce.

https://slideplayer.pl/slide/88701/

 

22, 29 kwietnia 2020 r.

Temat: Wypadki związane z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy podczas wykonywania prac zawodowych w energetyce.

https://kielce.pip.gov.pl/pl/f/v/122045/Przyklady%20wypadkow%202014r.pdf

6 maja 2020 r.

Temat: Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia pracownika.


11 maja 2020 r.

Temat: Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku w przedsiębiorstwie robót elektrycznych.

 

13 maja 2020 r.

Temat: Pierwsza pomoc w sytuacji porażenia prądem elektrycznym.

Praca domowa

Opisz w zeszycie zagadnienia z dni 6, 11 i 13 maja. Podpisz się pod pracą domową i prześlij 13 maja w godz. 19-20. W temacie wiadomości wpisz swoje dane i nazwę przedmiotu. Przypominam o tym bo często zapominacie.

UWAGA: W poniedziałek TEST z EUTK. Powtórzcie całość materiału.

 

20 maja 2020 r.

Temat: Ochrona przeciwpożarowa.

 1. Charakterystyka zagrożenia pożarowego/wybuchowego.
 2. Prace stwarzające zagrożenia pożarowe.

27 maja 2020 r.

Temat: Ochrona przeciwpożarowa.

 

 1. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 2. Podręczny sprzęt gaśniczy.
 3. Zastosowanie gaśnic.
 4. Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne.

Praca domowa

Sprawdź swoją wiedzę podręcznik str. 128-129

Pracę wykonaj elektronicznie. Zapisz w word lub PDF i wyślij na moją pocztę 3 czerwca o godzinie 14.00 -15.00

3 czerwca  2020 r.

Temat: Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem.

 1. Alarmowanie straży pożarnej.
 2. Zasady postępowania podczas pożaru.
 3. Zasady postępowania podczas gaszenia pożaru.
 4. Akcja ewakuacyjna.

17 czerwca  2020 r.

Temat: Ochrona przeciwpożarowa.

 1. Rozmieszczanie znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych.
 2. Obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wykonaj zadanie strona 202 – 205

Pracę prześlij wieczorem w godzinach 18-19 na moją pocztę. Pamiętaj o terminowym wysyłaniu pracy.