#klasa 2 Ti B

Konsultacje w sali 16 b od godziny 9.00

Uczniowie, którzy nie oddali prac nie pisali TESTU z przedmiotów EUTK i MLSK:

 

 • nie oddali prac z EUTK nr: 4, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26
 • nie pisali TESTU z EUTK nr: 1, 4, 15, 16, 19, 20, 23, 26
 • nie oddali prac z MLSK nr: 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 21
 • nie pisali TESTU z MLSK nr: 6, 21

——————————————————————————————————

 

 

 

Uwaga: zadanie  EUTK, które było do wykonania z dnia 28 kwietnia zrobili tylko Balicki A. i Walczyk D. Pozostałe osoby za brak pracy otrzymali 1.

Proszę o terminowe nadsyłanie prac. Zwróćcie uwagę ( dotyczy się to co niektórych uczniów ) , żeby wykonywali prace dotyczące grupy, której ja uczę.

Zadanie z MLSK , które było do wykonania z dnia 28 kwietnia nie wykonali: nr 2, 6,7,9,11,13,14,21: ocena 1

Zwracam uwagę na podpisywanie nadsyłanych prac: imię nazwisko klasa i nazwa przedmiotu.

MLSK grupa I

2 czerwca 2020 r.

Temat: Model sieci – ćwiczenie.

Wykonaj działający model sieci. Treść zadania w pliku poniżej.

Zadanie na LSK

Gotową pracę wyślij na moją pocztę we wtorek 9 czerwca w godzinach 11-12.

26 maja 2020 r.

Temat: Inne zestawy protokołów sieciowych

1. Jakie zadania spełnia sieciowy system komputerowy.

2. Elementy wchodzące w skład sieciowego systemu komputerowego.

Protokół TCP/IP – przypomnienie.

Najpopularniejszym spośród protokołów komunikacyjnych jest protokół IP, powszechnie używany w sieciach LAN, a także w Internecie. W sieciach IP dane są wysyłane w formie pakietów. Przed rozpoczęciem transmisji z wykorzystaniem protokołu IP nie jest zestawiana wirtualna sesja komunikacyjna między dwoma komputerami (tryb bezpołączeniowy). Protokół IP jest protokołem zawodnym – nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, że nie zostaną pofragmentowane czy też zdublowane. Ponadto dane modą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych zapewniają protokoły warstw wyższych (np. protokół warstwy transportowej – TCP – działający w trybie połączeniowym). Inne zestawy protokołów sieciowych

Protokół IPX/SPX.

Zestaw protokołów IPX/SPX (ang. Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) firmy Novell bierze nazwę od swoich dwóch głównych protokołów – międzysieciowej wymiany pakietów IPX i sekwencyjnej wymiany pakietów SPX. Protokół IPX/SPX zyskał popularność jako protokół wykorzystywany w sieci Novell Netware. Netware był faktycznym standardem sieciowego systemu operacyjnego dla sieci lokalnych w latach 80. Protokół IPX przypomina IP; jest protokołem bezpołączeniowym, który nie wymaga ani nie zapewnia potwierdzenia każdego transmitowanego pakietu. Protokół IPX korzysta z SPX. Protokół SPX działa w trybie połączeniowym. Zapewnia niezawodność transmisjom IPX, zarządza połączeniem, steruje strumieniem danych, zapewnia kontrolę błędów, porządkuje kolejność pakietów. Warstwy stosu protokołów IPX/SPX: • warstwa aplikacji, • warstwa Internetu, • warstwa łącza danych, • warstwa dostępu do nośnika. Głównym protokołem warstwy aplikacji jest protokół rdzenia NetWare (NCP – NetWare Core Protocol), który można wykorzystać do drukowania, współdzielenia plików, poczty elektronicznej i dostępu do folderów. Adresacja w protokole IPX składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Pierwszy z nich jest liczbą 32-bitową, drugi 48-bitową i odpowiada adresowi MAC karty sieciowej. -2- Obecnie protokoły IPX/SPX praktycznie nie są stosowane, ponieważ zostały wyparte przez stos protokołów TCP/IP.

Protokół NetBEUI.

NetBEUI (ang. NetBIOS Extended User Interface) został opracowany przez IBM. Jest Małym, ale wydajnym protokołem komunikacyjnym. Nie wymaga wprowadzania żadnych informacji podczas konfiguracji, a stacje wyszukują obecne w sieci komputery za pomocą komunikatów rozgłoszeniowych. Jego zastosowanie ogranicza się do małych sieci lokalnych, w których pracują komputery wykorzystujące systemy operacyjne firmy Microsoft. Protokół ten do identyfikowania komputerów w sieci używa ich nazw i nie umożliwia wyznaczania tras (nie jest protokołem rutowalnym). Dlatego nie może być używany w Internecie. Domyślnie był stosowany w sieci Windows 3.11 i Windows 95.

AppleTalk.

AppleTalk jest zestawem protokołów komunikacyjnych opracowanych przez firmę Apple Computer, stosowanym w sieciach komputerowych opartych na systemie operacyjnym MacOS komputerów Macintosh. Protokół ten wykorzystują proste sieci równorzędne. Urządzenia AppleTalk regularnie ogłaszają swoje nazwy w całej sieci. Stacje klienckie otrzymują listę wszystkich dostępnych urządzeń, co pozwala użytkownikowi na wybór urządzenia, z którym zamierza wymieniać dane. Firma Apple zaprzestała rozwijania protokołu AppleTalk i obecnie wykorzystuje w swoich produktach TCP/IP.

19 maja 2020 r.

Temat: Protokoły warstwy aplikacji

1. Rejestrowanie warstw domenowych.

2. Domeny najwyższego poziomu.

3. Przeznaczenie głównych serwerów nazw.

4. Sprawdzanie działania sytemu DNS.

Początek TESTU godzina 11.35. Koniec TESTU 12.05

1. Pobierz arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

2. Kartę odpowiedzi otwórz za pomocą Painta.

3. ( zrób zrzut ekranu i zapisz jako-(JPG) z widoczną datą i godziną rozpoczęcia testu) 

4. Na karcie odpowiedzi w górnej części wstaw pole tekstowe i wpisz imię nazwisko klasa.

5. kolorem czarnym zmaluj odpowiedzi .

6. ( zrób zrzut ekranu z widoczną datą i godziną zakończenia testu – zapisz jako-(JPG)). 

7. Plik z kartą odpowiedzi podpisz – imię nazwisko klasa nazwa przedmiotu MLSK – zapisz jako-(JPG)

Po zakończeniu testu kartę odpowiedzi wraz z dwoma zrzutami ekranu prześlij o godzinie 12.05 – 12.10 na –  kurs_staszow@o2.pl

Pliki do pobrania:

 

 

 

Kliknij na kartę odpowiedzi, następnie po otwarciu kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy. zapisz plik na pulpicie.

 

 

 

 

Arkusz Egzaminacyjny

Testu nie wykonali: Dziedzic J., Mikina D., Szywała M. – NW czyli(1)

Pozostali zaliczyli test bardzo ładnie.

Brak pracy domowej z ELSK 21 i 28 kwietnia nr: 2,6,7,9,11,13,14,21

 

12 maja 2020 r.

Próba TESTU wypadła ok, choć nie wszyscy stosowali się całkiem do poleceń.

Podkręcanie wyniku też wam wyszło bardzo nieźle, dlatego też ocen nie będę wstawiał do dziennika. 

Na następnych zajęciach wykonacie test właściwy. Każdy niech przypomni sobie Painta, będzie nam potrzebny.

Pamiętajcie, że internet macie w telefonie. Żadnych tam już tłumaczeń o zrywaniu łącza. 

 

 

Początek testu godzina 11.35 koniec 12.15

Przesłanie wyników na adres: kurs_staszow@o2.pl do godziny 12.20

Nie wykonanie testu wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Aby otrzymać ocenę pozytywną (2) należy uzyskać 50% dobrych odpowiedzi.(tzn. że test jest zdany)

Postępuj według poleceń z pliku poniżej:

Pobierz plik: imię nazwisko klasa

 

Temat: Protokoły warstwy aplikacji.

1. Rejestrowanie warstw domenowych.

2. Domeny najwyższego poziomu.

3. Przeznaczenie głównych serwerów nazw.

4. Sprawdzanie działania sytemu DNS.

 

 

5 maja 2020 r.

Temat: Protokoły warstwy aplikacji.

1. Jakie protokoły działają w warstwie aplikacji?

2. Jak działa system DNS?

http://www.korepetycjenowysacz.edu.pl/protokoly-warstwy-aplikacji/

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/warstwa-aplikacji-video-mp3/

Protokoły warstwy aplikacji.

1. Protokół HTTP

2. Metoda GET

3. Metoda POST

4. Poczta elektroniczna

5. Protokół FTP 

6. Protokół SSH

7. Protokół DNS 

8. Protokół DHCP

FILM –  Protokoły warstwy aplikacji.

Pobierz: Protokoły warstwy aplikacji.

UWAGA: za tydzień tj. 12 maja będzie TEST. Powtórzcie materiał z zajęć 1. Temat: Sieci komputerowe – powtórzenie wiadomości:(patrz poniżej)

Początek testu godzina 11.35 koniec 12.15

Przesłanie wyników na adres: kurs_staszow@o2.pl do godziny 12.20

Nie wykonanie testu wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Aby otrzymać ocenę pozytywną (2) należy uzyskać 50% dobrych odpowiedzi.(tzn. że test jest zdany)

Przypominam o zaległych pracach domowych. Kto jeszcze nie wysłał pd ostateczny termin ma do jutra do godziny 19.00. Po Tym terminie wstawiam 1.

21, 28 kwietnia 2020 r.

Temat: Protokoły warstwy transportowej

1. Protokoły używane w warstwie transportowej.

2. Jak zbudowane są nagłówki protokołów warstwy transportowej?

3. Najważniejsze pola nagłówka TCP.

4. Budowa segmentu TCP.

5.  Do czego wykorzystywane są porty i gniazda?

6. Mechanizm potwierdzania odebrania segmentów danych.

7. Protokół UDP.

8. Budowa datagramu UDP.

!!! wpisz temat i punkty. napisz notatkę do tematu lekcji w zaszycie !!! podpisz się pod pracą, zrób zdjęcie i prześlij na moją pocztę w poniedziałek o godzinie 17.00

7 kwietnia 2020 r.

Temat: Odwzorowywanie nazw logicznych na adresy IP

Odwzorowywanie adresów IP i nazw logicznych. Odwzorowanie adresów IP na adresy MAC

—————————————————————————————–

31 marca 2020 r.

Temat: Protokoły warstwy transportowej TCP i UDP

1. Zadania warstwy transportowej

2. Protokół TCP

3. Nagłówek TCP

4. Uzgadnianie trój-etapowe

5. Okno TCP

6. Protokół UDP

7. Polecenie NETSTAT

FILM: Protokoły warstwy transportowej

PDF: Pobierz

Sprawdź swoją wiedzę: Test 17 pytań

—————————————————————————————————-

W powtórzeniu wiadomości pomogą Wam poniższe linki:

 1. Podstawy sieci.
 2. Modele ISO/OSI i TCP/IP.
 3. Warstwa aplikacji.
 4. Warstwa transportowa.
 5. Warstwa sieciowa – wprowadzenie do rutingu.
 6. Warstwa łącza danych, Ethernet, ARP. 

3. Temat: Protokoły warstwy aplikacji.

 1. Protokół HTTP
 2. Metoda GET
 3. Metoda POST
 4. Poczta elektroniczna
 5. Protokół FTP
 6. Protokół SSH
 7. Protokół DNS
 8. Protokół DHCP

FILM: PROTOKOŁY WARSTWY APLIKACJI

Pobierz: Protokoły warstwy aplikacji

Sprawdź swoją wiedzę: Test 25 pytań

2. Temat: Modele TCP/IP i ISO/OSI – powtórzenie wiadomości:

 1. Po co nam modele?
 2. Model TCP/IP oraz ISO/OSI
 3. Analiza procesu komunikacji
 4. Jednostki PDU
 5. Zadania poszczególnych warstw w procesie komunikacji
 6. Adresowanie w sieci
 7. Podsumowanie

FILM – Modele TCP/IP i ISO/OSI

Pobierz: Modele warstwowe ISO OSI i TCP IP

Sprawdź swoją wiedzę: Test 20 pytań

1. Temat: Sieci komputerowe – powtórzenie wiadomości:

 1. Komunikacja w sieci
 2. Podstawowe pojęcia
 3. Jednostki danych stosowane w sieciach komputerowych
 4. Media transmisyjne
 5. Rodzaje sieci
 6. Topologi sieci

FILM – Podstawy sieci

Pobierz: Podstawy sieci komputerowych

Sprawdź swoją wiedzę: Test 40 pytań

 


EUTK grupa II

Testu nie pisali i tym samym otrzymali NW czyli 1 uczniowie o nr:

1, 4, 15, 16, 19, 20, 23, 26

Uczniowie nr:

18, 22, 24 i 25 test zaliczony

 

Dwie osoby oddało pracę domową z 10 programów do diagnostyki komputera. Jak ktoś chciałby oddać to jutro do godziny 17.00 (termin ostateczny)

2 czerwca 2020 r.

Temat: Kosztorys naprawy komputera stacjonarnego.

 1. Elementy kosztorysu.
 2. Całkowity koszt naprawy.

 

26 maja 2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Początek TESTU godzina 11.35. Koniec TESTU 12.05

1. Pobierz arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

2. Kartę odpowiedzi otwórz za pomocą Painta.

3. ( zrób zrzut ekranu i zapisz jako-(JPG) z widoczną datą i godziną rozpoczęcia testu) 

4. Na karcie odpowiedzi w górnej części wstaw pole tekstowe i wpisz imię nazwisko klasa.

5. kolorem czarnym zmaluj odpowiedzi .

6. ( zrób zrzut ekranu z widoczną datą i godziną zakończenia testu – zapisz jako-(JPG) )

7. Plik z kartą odpowiedzi podpisz – imię nazwisko klasa nazwa przedmiotu UTK – zapisz jako-(JPG) 

Po zakończeniu testu kartę odpowiedzi wraz z dwoma zrzutami ekranu prześlij o godzinie 12.05 – 12.10 na –  kurs_staszow@o2.pl

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

Kliknij na kartę odpowiedzi, następnie po otwarciu kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy. zapisz plik na pulpicie.

 

 

POBIERZ – Test 22 V

 

19 maja 2020 r.

Temat: Odzyskiwanie utraconych danych

 1. Sposoby odzyskiwania utraconych danych.
 2. Problemy, która mogą się pojawić przy odzyskiwaniu danych.
 3. Uszkodzenia mechaniczne.
 4. Pozostałe uszkodzenia.

Napisz notatkę w zeszycie na podstawie w/w punktów.

           Za tydzień 26 maja TEST z EUTK o godzinie 11.35

 

 

12 maja 2020 r.

Temat: Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych


Materiały do lekcji, do zapoznania  się:
najlepsze programy i narzędzia diagnostyczne1
najlepsze programy i narzędzia diagnostyczne2
testowanie i diagnostyka komputerów
Zadanie : Wykonaj prezentację opisującą 10 programów do diagnostyki sprzętu komputerowego. Prezentację prześlij na mój adres  dnia 19.05.2020. w trakcie trwania zajęć lekcyjnych EUTK.

5 maja 2020 r.

Temat: Harmonogram naprawy sprzętu komputerowego.

 1. Etapy naprawy sprzętu.
 2. Przegląd ogólny sprzętu.
 3. Wywiad.
 4. Diagnoza usterki.
 5. Kosztorys naprawy.
 6. Naprawa uszkodzeń.
 7. Wymiana podzespołów.
 8. Testowanie sprzętu.

https://slideplayer.pl/slide/826967/

 

 

28 kwietnia 2020 r.

Temat: Uszkodzenia urządzeń peryferyjnych.

https://prezi.com/mrgws0ifyqr2/uszkodzenia-urzadzen-peryferyjnych/

Przeczytaj i wykonaj

 1. Zadanie 1 i 2
 2. Kartę pracy 1
 3. W części praktycznej w punkcie 2 podaj wymyśloną przez Ciebie usterkę. W punkcie 3 wymień co należy wyczyść. 

Prace zapisz w Wordzie ( w nagłówku wpisz imię i nazwisko klasę przedmiot) i prześlij na moją pocztę: ( podpisz w temacie imię nazwisko klasa i nazwa przedmiotu, prace wyślij dziś w godzinach 19-21)

21 kwietnia 2020 r.

Temat: Uszkodzenia sprzętowe laptopa.

 1. Diagnozowanie usterek w komputerze przenośnym.
 2. Naprawa komputerów przenośnych.
 3. Wykonanie kosztorysu naprawy laptopa.

https://www.wybieramlaptopa.pl/tips-tricks/215-najczsciej-spotykane-usterki-w-laptopach

http://www.mj-komputery.pl/serwis-laptopow-uszkodzenia.html

http://www.pr-serwis.com.pl/porady.html

 

7 kwietnia 2020 r.

Temat: Kody błędów uruchamiania komputera. Uszkodzenia sprzętowe komputera.

 1. Rodzaje błędów uruchamiania komputera.
 2. Funkcje BIOS
 3. Diagnozowanie usterek w komputerze.
 4. Naprawa komputera.

Praca domowa

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na  poniższe zadania. Podpisz się pod pracą, zrób zdjęcie i prześlij na moją pocztę  dziś do godziny 19.00 (nie zapomnij w temacie wpisać imię, nazwisko, klasę i przedmiot EUTK

—————————————————————————————————————

 1. Naprawa komputera PC – cz. I
 2. Naprawa komputera PC – cz. II
 3. Diagnoza i naprawa PC
 4. Diagnoza PC
 5. Naprawa PC

——————————————————————————————————————

31 marca 2020 r.

Napraw komputera osobistego.

Temat: Narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego.

 1. Narzędzia stosowane przy naprawie komputera.
 2. Rodzaje narzędzi specjalistycznych.

Materiały pomocnicze:

Wykonaj poniższy test ( wynik zapisz w zeszycie):

Test: