English Klasa 2T ba

Witam!

Mam nadzieję, że wszyscy już dołączyli do utworzonej grupy.

Podałam link do nauki słownictwa z waszego podręcznika w aplikacji quizlet link na grupie

23.04.2020 r. – zagadnienia na ten tydzień:

Temat lekcji: Society. Ćwiczenia leksykalne.

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 86 i 87.

Temat lekcji: Mowa zależna.

Piątek video spotkanie godz. 12.

Mowa zależna

Ćwiczenia do mowy zależnej znajdziecie tutaj

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 92 ćw. 1,2,3.

Zdjęcia pracy domowej poproszę na maila do 30.03.

 

31.03.2020. Temat: Mowa zależna ćwiczenia.

wideo spotkanie na zoomie godz.12.

Po spotkaniu kartkówka unit 8

Mowa zależna Ćwiczenia

Mowa zależna więcej ćwiczeń

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str.92, ćw.4,5.

podręcznik str.102, ćw.4,5.

podręcznik str.119.

3.04.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu.

Spotkanie online godz.13.

Listening

Ćwiczenia do słuchania (linki pod filmem) – wpisz do zeszytu i odpowiedz na pytanie:

Have you been in any difficult situations recently? What happened?

6.04.2020. Temat: British Holidays – Easter.

Easter tradition

Watch a film, write down and translate the words you can see during the film. Then answer the questions:

  1. How is Easter celebrated in Britain?
  2. How many chocolate eggs are eaten in the UK at Easter?
  3. What do eggs symbolize?
  4. What kind of events and competitions related to Easter do schools hold?

17.04.2020. Temat: Wyrażanie opinii. Wybór plakatu.

Spotkanie online 12.00

There are three posters to choose from.

They are all connected with mobile phone theft. (kradzieżą telefonów)

I would choose poster ….. because ………. (kilka argumentów) _ wybrałbym plakat ……

I wouldn’t go for poster ….. because …… Nie wybrałbym plakatu …… ponieważ (kilka argumentów)

I would also reject poster ….. because …… Odrzuciłbym także plakat ……

praca domowa – ćw.4, str.103. – Szkoła przeprowadza akcję ostrzegającą o kradzieży telefonów. Który plakat reklamujący tę akcję jest najbardziej odpowiedni.

  • wybierz jeden plakat, uzasadnij swój wybór, odrzuć pozostałe, uzasadnij.

Wykorzystaj wyrażenia z lekcji, zastosuj słownictwo do wyrażania opinii.

Spotkanie pon 20.03.2020. godz.10

20.04.2020. Temat: Powtórzenie słownictwa.

praca domowa podręcznik str. 106, ćw.1,2.

zeszyt ćwiczeń str.89.

str. 95, ćw.1-3. str.91 ćw. remember better i 5

24.04.2020. Temat: Powtórzenie zagadnień z gramatyki.

spotkanie online godz.11.15.

praca domowa podręcznik str. 106 cw. 4,5,6,

zeszyt ćwiczeń str. 95, ćw.4,5,6.

str.92, ćw.6.

str. 88, ćw.6.

Spotkanie online poniedziałek 27.04. godz.13.30.

wtedy też będzie kartkówka z reszty słówek

sprawdzamy pracę domową tylko z 20.04. a potem piszemy

proszę zarejestrować się na quizlet kto jeszcze tego nie zrobił, bo widzę tylko 8 osób, wpisujemy imię i nazwisko

do poniedziałku robicie wszystkie ćwiczenia oprócz grawitacji (chyba że ktoś chce)

link na grupie

27.04.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

spotkanie godz. 13.30.

Kartkówka ze słówek wtorek 28.04. godz.11. obecność obowiązkowa

praca domowa

matura-srodki-jezykowe3.pdf

ćw.1,2 z powyższego linku

spotkanie pon 4.05. godz. 9.30.

4.05.2020. Temat: Powtórzenie zagadnień z gramatyki.

8.05.2020. Temat: Wypowiedź ustna- ćwiczenia.

spotkanie zoom godz.10.00

praca domowa podręcznik str.107, ćw.9,10.

11.05.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

ćw. 3,4,5 z linku.matura-srodki-jezykowe3.pdf

15.05.2020. Temat: Appearance. Vocabulary.

spotkanie zoom godz.9.30

sprawdzamy pracę  z  8.05. i 11.05.

praca domowa

Password reset podręcznik str. 4, ćw.1-5.

zeszyt ćwiczeń str.4, ćw.1-4.

lekcja z nowego podręcznika Password Reset B1+

autor Marta Rosińska, Linda Edwards

Wydawnictwo Macmillan

proszę kupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń

na grupie w wersji elektronicznej

od 15.05.

osoby nieobecne na zajęciach otrzymują oceny niedostateczne z prac domowych

osoby, które nie odrobiły pracy domowej również otrzymują oceny niedostateczne

 

18.05.20. Temat:  Clothes and fashion. Rozumienie ze słuchu.

podręcznik str. 5, ćw. 3,4,5,6,8,9,10.

nagrania do podręcznika

ścieżka – szkoły średnie, Password Reset B1+ i pobieramy określoną płytę

spotkanie zoom 22.05. godz.9.30.

sprawdzamy pracę od 15.05.

 

22.05.2020 Temat: Present Simple and Present Continuous. Grammar.

 

 

 

 

 

 

 

Sb page 6, ex.1-6.

25.05.2020. temat: Present Simple vs. Present Continuous.

SB page 6, ex.7,8.

SB page 108, ex.1, unit 1

WB page 6.

29.05.2020. temat: Powtórzenie wiadomości o czasach teraźniejszych.

homework WB page 7, ex.5-7.

spotkanie 1.06. godz.11.45.

sprawdzamy pracę od 22.05

1.06.2020. Temat: Opisywanie ilustracji i odpowiedzi na pytania.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

5.06.2020. Temat: Fashion industry. Reading.

WB page 9, page 10 ex.3,4.

15.06. 2020. Temat: Znajomość środków językowych.

matura-srodki-jezykowe3.pd

page 5,6,7.

19.06.2020. Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

22.06.2020. Temat: Online travelling – London.

Watch videos about London

https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w

Would you like to visit London? Why?/Why not?

 

 

 

 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.