Klasa 2Tba

Drodzy uczniowie!

Przechodzimy na zdalne nauczanie!

Zamieszczać Wam będę nowy materiał na naszej grupie. Pod każdym tematem piszecie notatkę lub robicie zadanie jak to robiliście do tej pory.

Proszę o terminowe oddawanie prac domowych!!!

Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych

24.06.2020 (2h)

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości-przygotowanie mieszanek betonowych i betonowanie konstrukcji.(materiały na grupie)

23.06.2020

Temat: Przykłady betonowania podstawowych elementów konstrukcyjnych – balkony. (materiały na grupie)

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś:Bezpieczne wakacje w dobie pandemii (materiały na grupie)

22.06.2020

Temat: Przykłady betonowania podstawowych elementów konstrukcyjnych – schody. (materiały na grupie)

17.06.2020 (2h)

Temat: Przykłady betonowania podstawowych elementów konstrukcyjnych – stropy. (materiały na grupie)

16.06.2020

Temat: Przykłady betonowania podstawowych elementów konstrukcyjnych – ściany monolityczne. (materiały na grupie)

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Umiejętność samooceny – moje wady i zalety (materiały na grupie)

15.06.2020

Temat: Przykłady betonowania podstawowych elementów konstrukcyjnych – ściany. (materiały na grupie)

03.06.2020 (2h)

Temat: Przykłady betonowania podstawowych elementów konstrukcyjnych – fundamenty.(materiały na grupie)

 1. Ławy fundamentowe.
 2. Stopy fundamentowe.
 3. Fundamenty płytowe.
 4. Fundamenty skrzyniowe.
 5. Fundamenty rusztowe.
 6. Zasady BHP obowiązujące podczas zbrojenia i betonowania fundamentów.

02.06.2020

Temat: Zagęszczanie mechaniczne mieszanki betonowej. (materiały na grupie)

 1. Wibrowanie.
 2. Odpowietrzanie mieszanki betonowej.
 3. Wibroprasowanie.
 4. Walcowanie.

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień. (materiały na grupie)

01.06.2020

Temat: Zagęszczanie mieszanki betonowej. (materiały na grupie)

 1. Cel i rodzaje zagęszczania.
 2. Zagęszczanie ręczne.

27.05.2020 (2h)

Temat: Sposoby betonowania. (materiały na grupie)

 1. Betonowanie pod wodą.
 2. Torkretowanie.

26.05.2020

Temat: Przerwy robocze w betonowaniu. (materiały na grupie)

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Pozytywne nastawienie – drogą do sukcesu. (materiały na grupie)

25.05.2020

Temat: Układanie mieszanki betonowej. Zasady ogólne betonowania. (materiały na grupie)

20.05.2020 (2h)

Temat: Transport mieszanki betonowej. (materiały na grupie)

 1. Transport daleki mieszanki betonowej.
 2. Środki transportu bliskiego mieszanki betonowej.
 3. Transport mieszanki betonowej pompami.

19.05.2020

Temat: Warunki ogólne i rodzaje transportu. (materiały na grupie)

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Jak radzić sobie ze stresem. (materiały na grupie)

18.05.2020

Temat: Wytwórnie mieszanki betonowej. (materiały na grupie)

 1. Punkty przygotowania mieszanki betonowej.
 2. Punkty produkcji mieszanki betonowej.
 3. Betonownie.
 4. Zamawianie i odbiór mieszanki betonowej.

13.05.2020 (2h)

Temat: Mieszanie składników betonu.  (materiały na grupie)

 1. Sposoby mieszania składników
 2. Betoniarki.
 3. Kolejność mieszania składników.

12.05.2020

Temat: Dozowanie składników betonu. (materiały na grupie)

 1. Sposoby dozowania składników.
 2. Dozowanie objętościowe
 3. Dozowanie wagowo-objętościowe
 4. Dozowanie wagowe.

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Ja w internecie. Bezpieczeństwo w sieci. (materiały na grupie)

11.05.2020

Temat: Ustalenie składu betonu. (materiały na grupie)

 1. Recepta laboratoryjna.
 2. Recepta robocza i jej ustalenie.
 3. Przybliżone metody ustalania składu betonu.

Zadanie do przesłania: Odpowiedz na pytania 7 i 8 s. 392(odpowiedzi przesyłają nr 3, 16)

06.05.2020 (2h)

Temat: Przygotowanie mieszanki betonowej.  (materiały na grupie)

 1. Miejsce i etapy wytwarzania mieszanki betonowej.
 2. Przygotowanie kruszywa.
 3. Przygotowanie cementu.

05.05.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z działów 9.4 i 9.5

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Alienacja człowieka we współczesnym świecie. Ja w internecie. Bezpieczeństwo w sieci. (materiały na grupie)

04.05.2020

Temat: Sposób kontroli jakości wykonanego zbrojenia. Protokół odbioru zbrojenia.(materiały na grupie)

29.04.2020 (2h)

Temat: Montaż szkieletów zbrojenia płyt w deskowaniu.( materiały na grupie)

Temat: Cel i zakres kontroli jakości wykonanego zbrojenia.( materiały na grupie)

Praca domowa: pytanie 22,23,25 strona 374

28.04.2020

Temat: Montaż szkieletów zbrojenia belek w deskowaniu.( materiały na grupie)

Praca domowa: Zadanie 1 i 2 strona 369 (prace odsyłają numery 16,24,25)

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Jak zoptymalizować pracę mózgu i koncentrację.

27.04.2020

Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości – proces montażu zbrojenia (godz.10.00)

22.04.2020(2h)

Temat: Montaż szkieletów zbrojenia słupów w deskowaniu. ( podręcznik str. 366-367)

21.04.2020

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości -proces montażu zbrojenia.  (materiały na grupie)

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Aktualne zasady i ograniczenia w walce z pandemią.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

20.04.2020

Temat:Montaż zbrojenia w warsztacie.

Praca domowa: Zadanie 14 str. 365

15.04.2020 (2h)

Temat: Przedłużanie prętów zbrojenia.

(Prezentacja multimedialna na grupie)

08.04.2020 (2h)

Temat: Spawanie i zgrzewanie prętów zbrojenia.

(Prezentacja multimedialna na grupie)

07.04.2020

Temat: Proces montażu zbrojenia. Wiązanie prętów zbrojenia.

(materiały na grupie)

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: ,,Święta w domu.”

(materiały na grupie)

06.04.2020

Temat: Transport międzyoperacyjny zbrojenia. Rozliczenie zużycia stali zbrojeniowej.

(Prezentacja multimedialna na grupie)

01.04.2020 (przypominam, że mamy w środy dwie technologie 🙂 )

Temat: Gięcie zbrojenia.

Podręcznik str. 348-353 oraz materiały zamieszczone na grupie.

31.03.2020

Temat: Cięcie zbrojenia.

Podręcznik str. 346-348 oraz materiały zamieszczone na grupie.

Dziś w planie mamy również zajęcia z wychowawcą 🙂

Temat na dziś: Metody efektywnego uczenia się.

https://witalni.pl/pojecie/efektywna-nauka/

30.03.2020

Temat: Prostowanie stali zbrojeniowej.

Podręcznik str. 343-346 oraz materiały zamieszczone na grupie.

Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych :

25.06.2020

Temat: Obmiar robót remontowych – ćwiczenia. (materiały na grupie)

18.06.2020

Temat: Obmiar robót remontowych. (materiały na grupie)

04.06.2020

Temat: Inwentaryzacja budowlana -zadania. (materiały na grupie)

28.05.2020

Temat: Inwentaryzacja budowlana. (materiały na grupie)

21.05.2020

Temat: Typowanie robót remontowych. (materiały na grupie)

14.05.2020

Temat: Sporządzanie obmiaru wykonanych robót . (materiały na grupie)

07.05.2020 

Temat: Sprawdzian wiadomości – zasady przedmiarowania  (godzina 12.00)

30.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z zasad przedmiarowania robót budowlanych.

(za tydzień sprawdzian)

23.04.2020

Temat: Przedmiarowanie robót drogowych. (materiały na grupie)

16.04.2020

Temat: Przedmiarowanie robót instalacyjnych. (materiały na grupie)

02.04.2020

Temat: Przedmiarowanie robót wykończeniowych. (materiały na grupie)

 1. Stolarka okienna i drzwiowa.
 2. Roboty malarskie.
 3. Podłogi i posadzki.

26.03.2020

Temat: Przedmiarowanie robót wykończeniowych. (materiały na grupie)

 1. Tynki i gładzie, sztablatury i okładziny wewnętrzne.
 2.  Tynki, gładzie i okładziny zewnętrzne.

Posługiwanie się dokumentacją budowlaną :

 

19.06.2020

Temat:Rysunki izolacji budowlanych. (materiały na grupie)

05.06.2020

Temat:Przekroje budynku – ćwiczenia. (materiały na grupie)

29.05.2020

Temat:Przekroje budynku. (materiały na grupie)

22.05.2020

Temat: Rzuty kondygnacji – ćwiczenia. (materiały na grupie)

15.05.2020

Temat: Rzuty kondygnacji. (materiały na grupie)

08.05.2020

Temat: Przekroje fundamentów. (materiały na grupie)

01.05.2020- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.04.2020

Temat: Praktyczne ćwiczenia sporządzania rysunków dokumentacji budowlanej- rzuty fundamentów. (materiały na grupie)

17.04.2020

Temat: Protokół typowania robót remontowych. (materiały na grupie)

03.04.2020

Temat: Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę. (materiały na grupie)

27.03.2020

Temat: Roboty rozbiórkowe – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (materiały na grupie)