#klasa 3 Ti

 

dodatkowy termin (i ostateczny ) na zaliczenie testu z 21 maja. uczniowie co nie wykonali testu będą mogli napisać test z PBD 28 maja o godzinie 10.45 (4 godzina lekcyjna)

 

Uwaga:

 1. z Projektowania Baz Danych nie oddali prac z 30 kwietnia uczniowie nr: 1,2,5,6,7,10,11,12
 2. z 14 maja brak pracy kontrolnej nr: 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15

Z MLSK brak pracy z 29 kwietnia -uczniowie nr: 1,5,6,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30

za nie oddanie prac w/w uczniowie otrzymali ocenę (1). Może to zmobilizuje Was do terminowego oddawania prac. 

Mam prośbę, żebyście wrzucili informację –  na grupie FB że  w/w nr mają takie braki w oddaniu PD.

Przypominam, że jutro z MLSK obie grupy (środowa też) piszą test (egzamin próbny -dawna kwalifikacja E.13) początek testu 12.35

MLSK grupa I i II

W powtórzeniu wiadomości pomogą Wam poniższe linki:

 1. Podstawy sieci.
 2. Modele ISO/OSI i TCP/IP.
 3. Warstwa aplikacji.
 4. Warstwa transportowa.
 5. Warstwa sieciowa – wprowadzenie do rutingu.
 6. Warstwa łącza danych, Ethernet, ARP. 

1 i 3 kwietnia 2020 r.

1. Sieci komputerowe – powtórzenie wiadomości:

 1. Komunikacja w sieci
 2. Podstawowe pojęcia
 3. Jednostki danych stosowane w sieciach komputerowych
 4. Media transmisyjne
 5. Rodzaje sieci
 6. Topologi sieci

FILM – Podstawy sieci

Pobierz: Podstawy sieci komputerowych

Sprawdź swoją wiedzę: Test 40 pytań

8 kwietnia 2020 r.

2. Modele TCP/IP i ISO/OSI – powtórzenie wiadomości:

 1. Po co nam modele?
 2. Model TCP/IP oraz ISO/OSI
 3. Analiza procesu komunikacji
 4. Jednostki PDU
 5. Zadania poszczególnych warstw w procesie komunikacji
 6. Adresowanie w sieci
 7. Podsumowanie

FILM – Modele TCP/IP i ISO/OSI

Pobierz: Modele warstwowe ISO OSI i TCP IP

Sprawdź swoją wiedzę: Test 20 pytań

15 i 17 kwietnia 2020 r.

3. Protokoły warstwy aplikacji – powtórzenie wiadomości:

 1. Protokół HTTP
 2. Metoda GET
 3. Metoda POST
 4. Poczta elektroniczna
 5. Protokół FTP
 6. Protokół SSH
 7. Protokół DNS
 8. Protokół DHCP

FILM: PROTOKOŁY WARSTWY APLIKACJI

Pobierz: Protokoły warstwy aplikacji

Sprawdź swoją wiedzę: Test 25 pytań

22 i 24 kwietnia 2020 r.

Temat: Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej ( 2 godz. lekcyjne )

1. Co to jest model hierarchiczny sieci komputerowej?

2. Z jakich warstw składa się model hierarchiczny?

3. Jaką rolę pełnią warstwy w modelu hierarchicznym?

4. Jakie cechy powinna mieć sieć komputerowa, aby można było nią łatwo zarządzać?

Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej (4)

 

29 kwietnia 2020 r.

Temat: Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej. ( 2 godz. lekcyjne)

Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci

sieci-III Ti

Proszę w zeszycie wyjaśnić i opisać pojęcia:

– średnica sieci
– urządzenia modularne
– zasady doboru połączeń.

– Z jakich urządzeń aktywnych i pasywnych zbudowana jest sieć komputerowa w Twojej szkole? Jak Twoim zdaniem powinna być zbudowana?

podpisz się pod pracą domową. Zrób zdjęcie i prześlij na moją pocztę.

W temacie wiadomości wpisz: imię, nazwisko, klasę i nazwę przedmiotu.

Prace należy wysłać po zajęciach lekcyjnych do godziny 18.00 !!! 

 

6 i 8 maja 2020 r.

Temat: Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych. Struktura dokumentacji projektowej.

1. Z czego wynika opóźnienie w przekazywaniu danych w sieci

2. W jaki sposób zmniejszać wielkość opóźnienia?

3. W jaki sposób dobierać urządzenia sieciowe?

4. Co należy wziąć pod uwagę podczas doboru medium transmisyjnego?

https://coggle.it/diagram/Wi0fwB00jQABGSax/t/dob%C3%B3r-materia%C5%82%C3%B3w-i-urz%C4%85dze%C5%84-sieciowych

 

Temat: Struktura dokumentacji projektowej.

1. Jakie są charakterystyczne cechy projektu?

2. Z jakich faz składa się realizacja projektu?

3. Z jakich elementów powinna składać się dokumentacja projektowa?

Zadanie 1: Zapoznaj się z tematem lekcji nr 60 ze strony 419 z podręcznika WSiP Projektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej.

Projektem określamy dokumentację opisującą działania związane z opracowaniem nowej sieci komputerowej. Dokumentacja projektu stanowi podstawowy dokument w relacjach pomiędzy zamawiającym (inwestorem) a wykonawcą projektu oraz powinna być zaakceptowana i przestrzegana przez obie strony.

Dokumentacja projektu powinna zawierać:

 informacje o projektancie,

 tytuł projektu,

 datę wykonania,

 spis rysunków i tabel,

 wykaz używanych w projekcie skrótów,

 spis treści,

 krótki opis projektu i podstawę prawną jego stworzenia, np. kopia umowy o dzieło,

 cel projektu, np. rozbudowa sieci w szkole,

 zakres dokumentacji,

 założenia projektu – sformułowane na podstawie audytu,

 dokumentację techniczną projektu:

 plany budynków z zaznaczonymi punktami abonenckimi, trasami kabli, punktami rozdzielczymi itp.,

 karty katalogowe każdego elementu użytego do budowy sieci,

 schemat logiczny połączeń sprzętu,

 dokumentację centralnego punktu sieci i punktów rozdzielczych,

 dokumentację rejonów okablowania,

 projekt koncepcyjny sieci i innych wyspecjalizowanych instalacji, np. klimatyzacji,

 numerację gniazd w panelach krosowych i punktach abonenckich,

 opis procedur odbioru okablowania,

 wyniki testów i pomiarów,

 spis komputerów i ich rozmieszczenie,

 protokół odbioru,

 kosztorys.

http://e13.zspryglice.pl/temat24.html

Ćwiczenie do wykonania na lekcji:

Wyznacz maksymalną wielkość średnicy sieci w Twojej szkole. Sprawdź, jakie medium transmisyjne wykorzystywane jest w Twojej szkole. Czy to rozwiązanie jest optymalne? Uzasadnij odpowiedź.

13 i 15 maja 2020 r.

Przypominam – Tematy i punkty zapisujemy w zeszycie.!!!!

Temat: Projektowanie okablowania strukturalnego ( 2 godz. lekcyjne)

 

1. Jakie zadania spełnia okablowanie strukturalne?

2. Z jakich elementów składa się system okablowania strukturalnego?

3. Jakie są rodzaje i zadania punktów dystrybucyjnych?

4. Czym różni się okablowanie pionowe od poziomego? 

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/okablowanie-strukturalne/

http://www.arturmichalik.pl/pliki/NOTATKA.pdf

https://allinonebyplucek.blogspot.com/2018/01/sieci-komputerowe-projektowanie.html

 UWAGA: w piątek tj.  15 maja na 6 godzinie lekcyjnej będzie test ( E.13) czyli same sieci komputerowe. Dotyczy to dwóch grup środowej i piątkowej.

Każdy niech sprawdzi czy mu działa Paint. To nie żart.

Test – egzamin próbny część pisemna (początek testu godzina 12.35)

Pobierz arkusz egzaminacyjny, kartę odpowiedzi. Kartę odpowiedzi otwórz za pomocą Painta. ( zrób zrzut ekranu (JPG) z widoczną datą i godziną rozpoczęcia testu) w górnej części wstaw pole tekstowe i wpisz imię nazwisko klasa  . kolorem czarnym zmaluj odpowiedź . ( zrób zrzut ekranu z widoczną datą i godziną zakończenia testu). Plik z kartą odpowiedzi podpisz – imię nazwisko klasa nazwa przedmiotu MLSK

Po zakończeniu testu kartę odpowiedzi wraz ze zrzutami ekranu prześlij o godzinie 13.05 – 13.10 na moją pocztę. 

 

NW czyli (1)  za test otrzymują – PIWOWARCZYK, PRUSKI

Wiktor Pruski nadesłał test po godzinie 15 ( jest to niezgodne z zasadami pisania testu)

 

20, 22 maja 2020 r.

Temat: Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych.

                Zasady kosztorysowania prac.

PROJEKT LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ – ZADANIE

Zapoznajcie się z poniższym dokumentem.

Przykładowy projekt: PROJEKT WYKONANIA SIECI KOMPUTEROWEJ WZÓR

Jak się zorientujecie po zapoznaniu się z tymi materiałami, projekt już jest gotowy do zadanego zadania. 

Na jego podstawie wykonacie nowy projekt, wprowadzając kilka zmian do zadania:

 • będą dwa budynki, połączone sieciowo ze sobą ( mogą być w tych samych podsieciach lub innych, to zależy od WAS)
 • 1 budynek będzie 4 kondygnacyjny (np.60 osób) a drugi 2 kondygnacyjny (np. 25 osób)( tu musicie zaproponować co tam się będzie znajdowało, dla  ilu osób  – chodzi o 3 piętro i budynek 2 piętrowy)

ZADANIE wykonujcie według wzoru projektu. Można używać dowolnie wybranych programów.

Całość PROJEKTU umieszczamy  w MS OFFICE WORD ( kto nie posiada to PDF) ten plik podpisujemy imię nazwisko klasa nazwa przedmiotu

Prace wykonywane w innych programach też wysyłamy jako dodatkowe materiały – kosztorysy (EXCEL), czy np. plany budynku (PAINT, GIMP i INNE), czy też sieć w np. Cisco Packet Tracer. ( należy zrobić zrzuty i wkleić do worda)

Całość należy spakować (WIN RAR)  i przesłać na moją skrzynkę:

 • grupa 1 Środa 3 czerwca, 
 • grupa 2 piątek 5 czerwca, 

w trakcie trwania zajęć lekcyjnych MLSK

Zadanie do wykonania

PROJEKT LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ – ZADANIE

27, 29 maja 2020 r.

Temat: Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki.

1. Do czego służą jednostkowe nakłady rzeczowe?

2. Co to jest katalog nakładów rzeczowych KNR?

3. W jaki sposób obliczać koszt pracy?

Wykonaj zadanie Sprawdź swoje umiejętności- str. 430 ( zadanie wykonujemy podczas trwania zajęć lekcyjnych w zeszycie)

Temat: Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków.

1. W jaki sposób konstrukcje zapisywane są w formie rysunku techniznego?

2. W jaki sposób podaje sie wymiary na rysunku?

3. Jakie są rodzaje podziałek rysunku?

4. Na czym polega czytanie rysunku technicznego?

Maszyny, urządzenia i systemy powstające w umyśle konstruktorów zapisywane są na papierze w postaci rysunków. Wykorzystywany w tym celu rysunek techniczny pozwala na wierne odzwierciedlenie zarówno ogólnego kształtu produktu, jak i jego szczegółów technicznych. Wiele elementów na rysunkach przedstawianych jest w uproszczeniu, za pomocą specjalnych symboli. Sposób rysowania określony jest za pomocą norm i zasad, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego odczytania zawartości rysunku. Rysunki mogą być sporządzone w naturalnej wielkości (podziałka 1:1), w powiększeniu (np. podział- ka 10:1) lub pomniejszeniu (np. podziałka 1:5). Niezależnie od użytej na rysunku podziałki zawsze podaje się wymiary rzeczywiste. W wielu różnych dziedzinach techniki wypracowano zasady, pozwalające na bardzo precyzyjne odwzorowanie konstrukcji. W zależności od przeznaczenia możemy mówić o rysunku maszynowym (stosowanym w budowie maszyn), rysunku budowlanym czy elektrycznym. W rysunku maszynowym wymiary podawane są w milimetrach (np. wymiary gabarytowe przełączników), w rysunku budowlanym jako jednostkę przyjęto centymetr.

Projektant, aby zaprojektować sieć komputerową, musi prawidłowo odczytać informacje zapisane na rysunku budynku. Musi określić jego rozmiar, układ pomieszczeń, zlokalizować pomieszczenia, a ponadto odczytać informacje o innych instalacjach w budynku, np. instalacji elektrycznej. Czytanie rysunku polega na odtworzeniu w swojej wyobraźni, na podstawie rysunku, obrazu konstrukcji, kształtu, wymiarów i wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Przykład przekroju poziomego piętra budynku pokazany jest na rysunku 29.1. Dla uproszczenia, w rysunku tym pominięto wiele szczegółów nieistotnych z punktu widzenia projektanta sieci komputerowej.

Z rysunku możemy odczytać, że budynek jest prostokątem o wymiarach 2430 x 1317 cm. Na piętrze zlokalizowane są trzy pomieszczenia biurowe o numerach 11,12, i 13. Ponadto na piętrze znajduje się magazynek, pomieszczenie na punkt dystrybucyjny sieci i dwie łazienki. Przez środek budynku przebiega korytarz.

W przekroju pionowym budynku można odczytać informacje o wysokości poszczególnych kondygnacji (pierwsza kondygnacja 245 cm, druga 280 cm) i całego budynku (960 cm). Przekrój ten pozwala również na określenie położenia instalacji oraz ciągów komunikacyjnych.

https://prezi.com/yigllsaqq699/temat/

 

3, 5 czerwca 2020 r.

Temat: Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D.                  Normy dotyczące montażu okablowania strukturalnego

——————————————————————————————————————————-

 

PBD

2 kwietnia 2020 r.

Wykonaj poniższe zadanie. Zrób zrzuty ekranu pracy ( wklej do worda). Całość folderu spakuj i wyślij dnia 2 kwietnia w godzinach 17-18 na moją pocztę. Plik opisz nazwiskiem i klasą. w temacie napisz imię nazwisko klasę nazwę przedmiotu ( PBD) . 

Pobierz: 02

zad2

16 kwietnia 2020 r.

23, 30 kwietnia 2020 r.

Temat: PHP i MySQL

Poniżej zadanie do wykonania.

Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w pliku-Zadania egzaminacyjne.

Wskazówki do pracy w pliku-Jak rozwiązać.

Co by nie za ciężko było to -rozwiązanie za tydzień przesyłamy w trakcie 3 lekcji. Zrób zrzuty ekranu (jpg). Całość pracy spakuj i prześlij na moją pocztę. dokładnie podpisz w temacie. (jak zwykle)

uczniowie

7 maja 2020 r.

Temat: Zadanie – egzamin praktyczny – ćwiczenia.

Poniżej materiały do pobrania:

komis

ZADANIA EGZAMINACYJNE

film_link

14 maja 2020 r.

Temat: Egzamin praktyczny – ćwiczenia.

Proszę po skończeniu zadania z dnia 7 maja o przesłanie na moją pocztę do godziny 15.00

Za tydzień piszemy TEST część pisemną.

Początek testu 10.45

Czekam do jutra ( ostatecznie) na zaległe prace z MLSK i PBD

 

Przeczytajcie komunikat na samej górze

e14-2020-styczen

 

 

21 maja 2020 r.

Temat: Ćwiczeniowy egzamin kwalifikacyjny EE.09 część pisemna.

Test – egzamin próbny część pisemna (początek testu godzina 10.50)

Pobierz arkusz egzaminacyjny, kartę odpowiedzi. Kartę odpowiedzi otwórz za pomocą Painta. ( zrób zrzut ekranu (JPG) z widoczną datą i godziną rozpoczęcia testu) w górnej części wstaw pole tekstowe i wpisz imię nazwisko klasa  . kolorem czarnym zmaluj odpowiedź . ( zrób zrzut ekranu z widoczną datą i godziną zakończenia testu). Plik z kartą odpowiedzi podpisz – imię nazwisko klasa nazwa przedmiotu PBD

Po zakończeniu testu kartę odpowiedzi wraz ze zrzutami ekranu prześlij o godzinie 11.20 – 11.25 na moją pocztę. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////

//////////////////////////////////

/////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

dodatkowy termin (i ostateczny ) na zaliczenie testu z 21 maja. uczniowie co nie wykonali testu będą mogli napisać test z PBD 28 maja o godzinie 10.45 (4 godzina lekcyjna)

Testu nie oddali: nr 1,2,5,6,7,10,12,15

 

28 maja 2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Test dla uczniów co nie pisali 21 maja

początek testu godzina 10.45 koniec testu godzina 11.15

Pobierz arkusz egzaminacyjny, kartę odpowiedzi. Kartę odpowiedzi otwórz za pomocą Painta. ( zrób zrzut ekranu (JPG) z widoczną datą i godziną rozpoczęcia testu) w górnej części wstaw pole tekstowe i wpisz imię nazwisko klasa  . kolorem czarnym zmaluj odpowiedź . ( zrób zrzut ekranu z widoczną datą i godziną zakończenia testu). Plik z kartą odpowiedzi podpisz – imię nazwisko klasa nazwa przedmiotu PBD

Po zakończeniu testu kartę odpowiedzi wraz ze zrzutami ekranu prześlij o godzinie 11.15 – 11.20 na moją pocztę. 

 e14-egzamin-zawodowy-pisemny


/////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////

4 czerwca 2020 r.

Temat: Ćwiczenia w tworzeniu bazy danych – zadanie nr 3.

Poniższe zadanie wykonujemy na następne zajęcia tj. 4 czerwca i wysyłamy na koniec zajęć lekcyjnych ( czyli do godziny 13.10)

wykonanie bazy