~klasa I TiG -informa

Tematy, notatki i zadania wpisujemy do zeszytów!!

Systemy operacyjne

25.06.2020
Temat: Czyszczenie, kopiowanie i defragmentacja rejestru.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika cz. II dział “Praca z rejestrem systemowym”.

24.06.2020
Temat: Praca z rejestrem systemowym.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika cz. II dział “Praca z rejestrem systemowym”.

04.06.2020
Temat: Drukowanie w systemie Linux, konfiguracja drukarki.
1. Podłączenie drukarki -lokalna, sieciowa.
2. Konfiguracja drukarki.
3. Testowanie działania drukarki
materiał do lekcji z podręcznika
https://linuxiarze.pl/drukarka/
https://przyjazny-linux.tuxblog.pl/2016/07/22/drukowanie-w-linuxie/
https://www.youtube.com/watch?v=etbeYMB0-mE
Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami dotyczącymi tematu lekcji.

03.06.2020
Temat1: Linux -nagrywanie płyt.
1. Programy do nagrywania płyt w systemie Linux.
2. Zasady nagrywania płyt.
materiał do lekcji z podręcznika
Temat2: Programy komunikacyjne w systemie Linux.
1. Instalacja i korzystanie z komunikatora skype.
2. Inne programy komunikacyjne.
materiał do lekcji z podręcznika
http://wilk13.net/linux/l-komunikatory.php
Proszę wykonać ćwiczenia zawarte w materiałach do lekcji oraz zainstalować program Pidgin.

28.05.2020
Temat: Instalacja i konfiguracja programu do odtwarzania filmów – odtwarzanie filmów.
1. Linuxowe programy do odtwarzania filmów.
2. Instalacja programów do odtwarzania filmów.
3. Obsługa przykłądowych programów do odtwarzania filmów.
materiał do lekcji z podręcznika
https://linuxiarze.pl/odtwarzacze_wideo/
https://www.youtube.com/watch?v=eZgB9ebQgf8
W ramach ćwiczeń proszę zainstalować i skonfigurować programy VLC i DragonPlayer.

27.05.2020
Temat1: Konwertowanie plików z formatu cd-audio do mp3
1. Programy linuxowe do ripowania.
2. Ćwiczenia w obsłudze programów ripujących

Temat2: Korzystanie z aparatu cyfrowego.
1. Programy do pobierania zdjęć z aparatu pozwalające na organizację i edycję zdjęć.
2. Ćwiczenia w obsłudze programów do edycji zdjęć.
materiał do lekcji z podręcznika
https://www.youtube.com/watch?v=DzW_kzZua-M
https://www.youtube.com/watch?v=IujDSoJEx90
https://www.chip.pl/2009/10/linux-dla-fotografa/
https://linuxiarze.pl/album/
Proszę wykonać ćwiczenia i zadania zawarte w materiale do lekcji oraz zainstalować dodatkowy dowolny program do edycji zdjęć i zapoznać się z jego działaniem.

21.05.2020
Temat: Linux – odtwarzanie plików muzycznych.
1. Aplikacje do odtwarzania plików muzycznych.
2. Instalacja aplikacji do odtwarzania plików muzycznych.
materiał z podręcznika
https://linuxiarze.pl/odtwarzacze_audio/
https://linuxiarze.pl/edytory_audio/
Proszę zainstalować aplikację Amarok i jeszcze jeden dowolny odtwarzacz muzyki. Proszę zapoznać się z ich działaniem.

20.05.2020
Temat: Skanowanie dokumentów w systemie Linux.
1. Pakiet Sane i jego konfiguracja.
2. Programy OCR – gocr
3. Inne aplikacje  do skanowania -simple scan
Materiał z podręcznika
http://www.ubucentrum.net/2008/03/instalacja-skanera-xsane.html
http://www.ubucentrum.net/2010/02/simple-scan-proste-narzedzie-do.html
Skanowanie w Linux Mint
Proszę zainstalować pakiety xsane, gocr i simple scan. Uruchomić i zapoznać się z ich działaniem. Jeśli to możliwe, proszę podłączyć skaner i wykonać przykładowe skanowanie w zainstalowanych aplikacjach.

13.05.2020; 14.05.2020
Temat2: Programy biurowe w systemie linux
1. Programy biurowe używane w Linux-ie.
2. Edycja dokumentów w systemie Linux.
3. Arkusz kalkulacyjny i prezentacja.
Podstawowe wiadomości dotyczące tematu można znaleźć w podręczniku cz.2.
Poniższe ćwiczenia proszę wykonać w Linuxie przy pomocy pakietu biurowego.
Ćwiczenia do wykonania.
Chętni uczniowie przesyłają pliki wykonanych zadań do 20.05.2020

Uwaga: Poprawa testu dla tych co mieli problemy i nie robili testu jutro 14.05.2020 godz. 10.00termin ostateczny.
Uwaga: W środę 13.05.2020 o godz. 9. 30 piszecie prosty sprawdzian z podstaw linuxa, proszę o obecność i punktualność.
13.05.2020

Temat1: Test sprawdzający wiadomości -podstawy Linux-a.
Link do sprawdzianu -czas 20 min.
Dziękuję za wykonanie testu przez 9 uczniów. Pozostali rozumiem że są to oceny niedostateczne. Pytania, usprawiedliwienia, wątpliwości przez mail-a.

07.05.2020
Temat: Praca w środowisku graficznym systemu Linux -cd.
1. Tworzenie skrótów
2. Programy terminali dla środowiska X
materiał do lekcji
Uczniowie o numerach 1, 2, 7, 10, 12, 12, 32, 33, 34, 35 obrazują wykonanie zadania zawartego w materiale do lekcji, zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 13.05.2020.

06.05.2020
Temat: Praca w środowisku graficznym systemu Linux.
1. Rodzaje środowisk graficznych.
2. Podstawy obsługi X windows
3. Konfiguracja pulpitu.
środowiska graficzne
materiał do lekcji
materiał dodatkowy – jakie środowisko graficzne?

29.04.2020,  30.04.2020
Temat: Linux – skrypty powłoki.
1. Zastosowanie skryptów
2. Zasady tworzenia skryptów
3. Polecenia, zmienne i argumenty stosowane w skryptach
4. Tworzenie prostych skryptów.
materiał do lekcji
kurs pisania skryptów
prezentacja -skrypty1
prezentacja- skrypty2
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie skryptów  w nich zawartych.
Zadanie domowe: Proszę wykonać skrypt , który sprawdzi czy w katalogu domowym użytkownika znajduje się plik o zadanej nazwie. Jeśli tak to zmieni jego nazwę na duże litery lub odwrotnie na małe litery, a jeśli takiego pliku nie ma wyświetli komunikat “brak pliku”.
Wszyscy uczniowie przesyłają  treść skryptu zapisaną w notatniku do dnia 06.05.2020.

23.04.2020
Temat: Kompresja zbiorów systemu linux
1. Rodzaje kompresji systemu linux
2. Polecenia konsolowe dotyczące kompresji
3. Ćwiczenia w stosowaniu poleceń konsolowych związanych z kompresją
materiał do lekcji
Materiał dodatkowy-prezentacja
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie ćwiczeń.
Uczniowie o numerach 1, 5, 8, 9, 12, 13, 33, 34 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 29.04.2020.

22.04.2020
Temat1: Edytor tekstu vi
1. Zasady pracy z edytorem tekstu vi
2. Polecenie (komendy) używane w edytorze vi
edytor vi – działanie
edytor vi
Proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi edytora tekstu vi i w ramach ćwiczeń w edytorze vi przepisać i ułożyć tekst tak jak w materiale: edytor vi-działanie.

Temat2: Archiwizacja zbiorów systemu linux.
1. Zastosowanie archiwizacji zbiorów
2. Składnia polecenia – tar
3. Ćwiczenia w stosowaniu archiwizacji.
materiał do lekcji
materiał dodatkowy
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie ćwiczeń.
Uczniowie o numerach2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 29.04.2020.

16.04.2020
Temat: Strumienie i potoki w systemie Linux -cd.
1. Zastosowanie potoków
2. Tworzenie potoków poleceń
3. Rozgałęzianie potoków
Proszę o zapoznanie się  z ponizszym materiałem dydaktycznym i wykonanie zawartych tam ćwiczeń.
materiał dydaktyczny
informacje uzupełniające
Uczniowie o numerach 9, 12, 15, 16, 33 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 22.04.2020.

15.04.2020
Temat: Strumienie i potoki w systemie Linux.
1.  Strumienie przypisane procesom.
2.  Standardowe wejścia i wyjścia
3. Przekierowanie standardowych wejść i wyjść
Proszę o zapoznanie się  z ponizszym materiałem dydaktycznym i wykonanie zawartych tam ćwiczeń.
materiał dydaktyczny
prezentacja
Uczniowie o numerach 1, 5, 7, 10, 14, 34 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 22.04.2020.

08.04.2020
Temat: Linux – uprawnienia do plików i katalogów.
1. Rodzaje uprawnień i ich oznaczanie.
2. Zasady nadawania uprawnień -polecenie chmod.
3. Liczbowy (oktalny) zapis uprawnień
4. Właściciel zasobu, zmiana właściciela -polecenie chown.
Proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami dotyczącymi dowiązań i uprawnień w systemie Linux.
Dowiązania w linuksie
Uprawnienia w linuksie
Uprawnienia w linuksie 2
Właściciele zbiorów
Zmiana właściciela chown
Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń.
Uczniowie o numerach 3, 7 , 11, 12, 13 obrazują ich wykonanie zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 15.04.2020.
zadania do wykonania

02.04.2020
Temat: Linux -ścieżki dostępu.
1. Rodzaje ścieżek dostępu
2. Zasady korzystania ze ścieżek dostepu
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać ćwiczenie w nim zawarte.
Materiał do zapoznania się.

01.04.2020
Temat: Linux -zbiory ukryte
1. Oznaczanie zbiorów ukrytych
2. Odczytywanie zbiorów ukrytych
Materiał do zapoznania się.

Materiał z ubiegłego tygodnia:
pobranie i zainstalowanie oprogramowania maszyn wirtualnych virtualbox
pobranie i zainstalowanie dowolnej wersji linux ubuntu (proponuję 18.04.4 LTS) ze strony : https://ubuntu.com/download/desktop

Proszę o zapoznanie się z  materiałami podanymi dla klasy IIa Ti i IIb ti – systemy operacyjne (linki powyżej) i wykonanie ćwiczeń w nich zawartych.

Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń, zobrazowanie ich wykonania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesłanie pliku podpisanego własnym imieniem i nazwiskiem na adres:
prac-info@wp.pl
zadanie do samodzielnego wykonania i przesłania

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

23.06.2020
Temat: Wymiana materiałów eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych.
https://prezi.com/uuiz_ct3dadn/materiay-eksploatacyjne-urzadzen-peryferyjnych/
https://pubhtml5.com/sfsa/heaq/basic
https://www.slideshare.net/qwertyra/przygotowanie-i-konserwacja-urzdze-peryferyjnych-komputera-do-pracy
https://6krokow.pl/-materialy-eksploatacyjne-ktore-powinny-znalezc-sie-w-twoim-biurze/

02.06.2020
Temat: Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych.
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami do lekcji.
https://www.slideshare.net/qwertyra/instalacja-sterownikw-urzdze-peryferyjnych
https://prezi.com/-9iprr0vdp6t/instalowanie-sterownikow-i-konfigurowanie-urzadzen/

26.05.2020
Temat : Instalowanie i konfigurowanie urządzeń peryferyjnych.
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami do lekcji.
https://www.slideshare.net/qwertyra/konfiguracja-urzdze-peryferyjnych
Instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych
Przygotowanie urządzeń peryferyjnych do pracy
Proszę wykonać zadania zawarte w ostatnim materiale do lekcji.
Wszyscy uczniowie przesyłają skany wykonanych zadań do dnia 02.06.2020 (w jednym pliku tekstowym).

12.05.2020; 19.05.2020
Temat: Korzystanie z narzędzi do wirtualizacji systemów operacyjnych.
narzędzia do wirtualizacji
wirtualizacja systemów operacyjnych
najlepsze programy do wirtualizacji
Proszę pobrać i zainstalować program do wirtualizacji VMware Workstation Player.
Link do pobrania VMware Player
Na zinstalowanym wcześniej programie do wirtualizacji VMware Player, proszę utworzyć maszynę i zainstalować system Linux Mint ze środowiskiem Cinnamon.
Link do Linux Mint
Chętni uczniowie przesyłają zrzuty obrazujące wykonanie zadania ( w jednym pliku)  do dnia 19.05.2020.

05.05.2020
Temat: Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych – programy do  diagnostyki kart graficznych i ogólnej wydajności komputera.
Proszę o zapoznanie się z programami do testowania kart graficznych i wydajności komputera takim jak np.: 3DMark, FurMark, GPU-Z, Sandra Lite, PC Mark, OCCT, Nvidia Frameview itp. (proszę o zapoznanie się z co najmniej dwoma dowolnymi programami ). Po zainstalowaniu programu do diagnostyki kart graficznych proszę  wykonać test. Proszę przeanalizować otrzymane informacje.
Krótkie informacje dotyczące niektórych programów można znaleźć w podręczniku cz.I .
Jak testować kartę graficzną
Jak testować karty graficzne i procesory.
Zrzuty pokazujące otrzymane informacje z testowania grafiki, w postaci jednego pliku tekstowego przesyłają uczniowie o numerach 1, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 33, 34, 35 do dnia 12.05.2020

28.04.2020
Temat: Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych – programy do  diagnostyki pamięci i dysków twardych.
Proszę o zapoznanie się z programami do testowania pamięci komputera: Windows memory diagnostic (dostępny z poziomu systemu Windows), Memtest86 oraz do diagnostyki dysków takie jak np: HD Tune, MHDD, ATTO Disk Benchmark, Crystal Disk Info, oraz programy  dostępne dla dysków określonych firm np. WD Drive Utilities (proszę o zapoznanie się z conajmniej dwoma dowolnymi programami  do  testowania dysków w tym program ATTO). Po zainstalowaniu programu ATTO Disk Banchmark proszę wykonać test dysku i na tej podstawie ocenić jego stan i wydajność. Proszę również wykonać test pamięci przy użyciu narzędzia Windows memeory diagnostic. Proszę przeanalizować otrzymane informacje.
Krótkie informacje dotyczące niektórych programów można znaleźć w podręczniku cz.I .
Jak przetestować pamięć
Jak testować dysk twardy
Diagnostyka dysku
Testowanie dysków – HD Tune
Testowanie dysków – ATTO
Zrzuty z programów pokazujące otrzymane informacje w postaci jednego pliku tekstowego przesyłają uczniowie o numerach 2, 3, 7, 10, 12, 15, 34 do dnia 05.05.2020

21.04.2020
Temat: Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych – programy do sprawdzenia zainstalowanego sprzętu i diagnostyki procesorów.
Proszę o zainstalowanie i zapoznanie się z programami do rozpoznawania i odczytywania parametrów sprzętu komputerowego takimi jak: Everest Home, Sandra Lite, Speccy oraz do diagnostyki procesorów takie jak np: CPU-Z, Cinebench, Intel Diagnostic Tool, AMD OverDrive itp (proszę o zapoznanie się z dwoma dowolnymi programami  do odczytania informacji o podzespołach i dwoam do testowania procesorów). Po zainstalowaniu dowolnego  programu proszę odczytać informacje dotyczące płyty głównej i procesora i przetestować posiadany procesor. Proszę przeanalizować otrzymane informacje.
Krótkie informacje dotyczące tych programów można znaleźć w podręczniku cz.I .
Zrzuty z programów pokazujące otrzymane informacje w postaci jednego pliku tekstowego przesyłają uczniowie o numerach 7, 11, 12, 13, 33 do dnia 28.04.2020

film dydaktyczny

07.04.2020
Temat: Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych
Materiały do lekcji, do zapoznania  się:
najlepsze programy i narzędzia diagnostyczne1
najlepsze programy i narzędzia diagnostyczne2
testowanie i diagnostyka komputerów
Zadanie (dla całej grupy): Wykonanie prezentacji opisującej 10 programów do diagnostyki sprzętu komputerowego. Prezentację proszę przesłać na mój adres do dnia 15.04.2020.

31.03.2020
Temat: Uszkodzenia programowe komputera- cd
Proszę zapoznać  się z materiałem z podręcznika cz.II (Naprawa błędów związanych z uruchamianiem programów i Procedury naprawy aplikacji)
ćwiczenie: sprawdź jaką wersję języka Javy masz zainstalowaną w swoim komputerze ( czy w ogóle posiadasz zainstalowaną obsługę Javy?).
Zadanie: Odpowiedz na pytania:
1. Co to są wtyczki i do czego służą?
2. W jaki sposób sprawdza się brakujące wtyczki?
Uczniowie o numerach 1,10,14 proszę przesłać odpowiedzi na mój adres (do daty następnych zajęć 07.04.20), oczywiście podpisując imieniem i nazwiskiem.

Materiały z ubiegłego tygodnia:

Nowy temat: Uszkodzenia programowe komputera
Lokalizowanie usterek systemu operacyjnego
Zabezpieczenie systemu operacyjnego _Podręcznik cz. 2
Zadanie : Proszę wykonać  i przesłać prezentację na temat : Scharakteryzuj  i opisz spsoby naprawy 10 typowych usterek sprzetowych komputera.

Materiały do zapoznania się:
Diagnoza i naprawa starego komputera stacjonarnego
Naprawa komputera PC – diagnoza
Naprawa komputera PC – naprawa
Naprawa komputera PC 2 [część I]
Naprawa komputera PC 2 [część II]
Proszę zapoznać się z materiałem:
10 typowych awarii komputera
Diagnostyka usterek komputera
Procedury naprawy błędów na dysku – Podręcznik cz.2

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.