klasa I TiP -matematyka

Tematy , rozwiązywane zadania  i notatki wpisujemy do zeszytu!!
Wszyscy uczniowie rozwiązują i zapisują zadania w zeszytach, a wyznaczeni dodatkowo przesyłąją na moją pocztę!

24.06.2020
Temat: Podział trójkątów. Nierówność trójkąta.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 320-325. Rozwiązać zadania: 7.68; 7.70; 7.75; 7.79; 7.80 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

23.06.2020
Temat: Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 318- tw. 2. Rozwiązać zadania: 7.60; 7.61 ze zbioru zadań.

19.06.2020
Temat: Twierdzenie Talesa.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 316-317. Rozwiązać zadania: 7.57; 7.58 a, b;  7.59 a, b ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

17.06.2020
Temat: Dwie proste przecięte trzecia prostą. Suma kątów w trójkącie.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 306-314. Rozwiązać zadania: 7.33 a, b; 7.35 a, b;  7.43; 7.47; 7.48 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

16.06.2020
Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 301-305. Rozwiązać zadania: 7.22; 7.25;  7.28 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

05.06.2020
Temat: Przypomnienie wiadomości o kątach.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 297-300. Rozwiązać zadania: 7.10; 7.12;  7.13 ze zbioru zadań.

03.06.2020
Temat: Funkcja logarytmiczna.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 288-291. Rozwiązać zadania: 6.65; 6.66;  6.67 a, b; 6.68 a, b ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

02.06.2020
Temat: Funkcja wykładnicza.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 282-287. Rozwiązać zadania: 6.58; 6.59;  6.60 a, c ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

29.05.2020
Temat: Proporcjonalność odwrotna.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 276-279. Rozwiązać zadania: 6.40 podpunkt a; 6.42 podpunkt a, b;  ze zbioru zadań oraz zadania 2, 3 i 4 z podręcznika str. 280.
Uczniowie o numerach 4, 5, 6    przesyłają rozwiązanie jednego wybranego zadania do dnia 02.06.2020.
film dydaktyczny

27.05.2020
Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowania.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 269-274. Rozwiązać zadania: 6.28 ; 6.33; 6.36  ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 1, 2, 3,    przesyłają rozwiązanie jednego wybranego zadania do dnia 29.05.2020.

26.05.2020
Temat: Funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 264-267. Rozwiązać zadania: 6.10 ; 6.12 podpunkt a, c, e; 6.13 podpunkt a, b; 6.14 podpunkt a, b; 6.15 podpunkt a, b i 6.19 podpunkt a, b  ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 20, 21, 22, 24, 25,   przesyłają rozwiązanie dwóch wybranych zadań do dnia 29.05.2020.

22.05.2020
Temat: Funkcja kwadratowa.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 262-264. Definicję 1 oraz informację na brązowym polu ze str. 262 i 263 z podręcznika proszę przepisać do zeszytu. Rozwiązać zadania: 6.1 podpunkt a, b; 6.2 podpunkt b; 6.3; 6.4; 6.6 podpunkt a i 6.7 podpunkt a ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 26, 27, 29, 31,  przesyłają rozwiązanie dwóch wybranych zadań do dnia 26.05.2020.
film dydaktyczny

19.05.2020; 20.05.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań z treścią  -układy równań.
materiał do lekcji
Praca domowa: zadanie 5.52 , 5.64, 5.65, 5.67, 5.73, 5.74 ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 10, 13, 23, 28, 32 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do dnia 22.05.2020.

15.05.2020
Temat: Sprawdzian wiadomości z układów równań.
Link do sprawdzianu -czas 45 min. – proszę wyczyścić pamięć (historię i cookies) przeglądarki
Uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu mają mozliwość uzupełnienia zaległości w poniedziałek o gdz. 9.00

13.05.2020
Temat: Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań z treścią.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 253-258 i rozwiązać zadania: 5.47,  5.48, 5.50 ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 1, 2, 3, 5, przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do dnia 19.05.2020.
Rozwiązania przykładowych zadań z treścią.
Przypominam, że zgodnie z umową w piątek 15.05.2020 o godz. 9.00 piszecie sprawdzian z układów równań. Proszę o punktualność!!

12.05.2020
Temat: Rozwiązywanie układów równań.
Proszę rozwiązać następujące zadania: zad. 3 str. 252, zad. 1 podpunkt a, b, str. 251, zad. 2 podpunkt e, f str. 251, zad. 1 podpunt a, b str. 247, zad. 5 podpunkt a, b str. 247 i zad. 4 podpunkt a, b str. 243. Wszystkie zadania są z podręcznika.
Uczniowie o numerach 16, 18, 22, 27, 28, 30, 31 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do dnia 15.05.2020.

08.05.2020
Temat: Rozwiązywanie układów równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 249-251, rozwiązać zadania: 5.37 podpunkt a, b, f,  5.38  podpunkt  a, e, f, 5.39 podpunkt  a,b, 5.44 podpunkt a,d, 5.45 podpunkt a, ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach z dziennika 9, 10, 11, 12, 13, 14, przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 12.05.2020.
Uczniowie o numerach 1, 8, 24 zalegają z pracą domową!!
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3
https://epodreczniki.pl/a/liczba-rozwiazan-ukladu-rownan-pierwszego-stopnia-z-dwiema-niewiadomymi/DTfhpKTXY
Za tydzień t.j. 15.05.2020 piszecie sprawdzian testowy z układów równań (metoda graficzna, podstawiania i przeciwnych współczynników).

05.05.2020; 06.05.2020
Temat: Rozwiązywanie układów równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 244-246, rozwiązać zadania: 5.24 podpunkt b, c, e,  5.25  podpunkt  b, c, e, 5.26 podpunkt  b, c, e, 5.27 podpunkt a, 5.28 podpunkt a, b, c, d, 5.34 podpunkt a, b, ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach z dziennika 2, 3, 5, 6, 7, 8, 24 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 08.05.2020.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
Proszę uczniów o numerach 1, 15, 21 o przesłanie zaległej pracy domowej!!

28.042020 i 29.04.2020
Temat: Układy rownań I stopnia z dwiema niewiadomymi -metoda graficzna.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 239-242, rozwiązać zadania: 5.14 podpunkt a, 5.15 ,  5.16 podpunkt a, b, c, 5.17 podpunkt a, b, c,  5.21 podpunkt a, b, c, d  ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach z dziennika 1, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 32 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 05.04.2020.
film dydaktyczny

24.04.2020
Temat: Równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 235-237, rozwiązać zadania: 5.1 str. 204, 5.2 podpunkt b, c, d str. 204, 5.3 podpunkt a, b str. 204
Uczniowie o numerach z dziennika 20, 21, 23, 25, 27 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 28.04.2020.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

Sprawdzian jest dla kilku osób, które nie pisały z różnych powodów w dniu wczorajszym!!!!!!!
sprawdzian

22.04.2020
Temat: Sprawdzian wiadomości z funkcji liniowej.
Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią, dzisiaj piszecie krótki sprawdzian. Na rozwiązania czekam do godz. 9.30, przesyłacie na moją pocztę.
Prace podpisujecie: nazwisko,imię,klasa, nr dziennika.

21.04.2020
Temat: Zastosowanie funkcji liniowej w zadaniach – powtórzenie.
Proszę rozwiązać z podręcznika ze str. 232 z testu zadania o numerach: 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15.
Jutro o godz 9.00 piszecie krótką kartkówkę z funkcji liniowej, proszę powtórzyć:
– obliczanie współczynnika kierunkowego a (poznaliście wzór),
– kiedy funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca, stała,
– miejsce zerowe funkcji,
Proszę jutro o punktualność, ponieważ zadania będą dostepne tylko określony czas!!!

17.04.2020
Temat: Zastosowanie funkcji liniowej – zadania praktyczne.
Kontynuując temat proszę o rozwiązanie zadań 4.70, 4.71, 4.72 ze str. 182 ze zbioru zadań do 21.04.2020. Rozwiązanie jednego wybranego zadania przesyłają uczniowie o numerach 3, 9, 10, 11, 16, 17

15.04.2020
Temat: Zastosowanie funkcji liniowej – zadania praktyczne.
Proszę o rozwiązanie zadań 4.64 i 4.65 ze zbioru zadań, do 17.04.2020.
Rozwiązania zadań przysyłają uczniowie o numerach 7, 17, 24.
Przypominam o przesłaniu rozwiązań zadań z ostatniej lekcji (08.04.2020).
Dzisiaj mija wyznaczony termin, a wiele osób jeszcze nie odesłało wykonanej pracy (będzie to miało wpływ na oceny)!!!!!!

07.04.2020 i 08.04.2020
Temat: Własności funkcji liniowej w zadaniach.
Proszę przeanalizować rozwiązania zadań z podręcznika str. 216-220 i rozwiązać zadania 1, 2, 5, 6, 8, 12 z podręcznika str. 220 -221 ze “Sprawdź czy rozumiesz”. Rozwiązania 3 dowolnych zadań przesyłacie do mnie do 15.04.2020

03.04.2020
Temat: Własności funkcji liniowej – zadania różne.
Proszę o rozwiązanie w zeszytach zadań 4.38, 4.40, 4.42, 4.52, 4.63.
Rozwiązania dwóch zadań przesyłają uczniowie o numerach 4, 14, 24.

01.04.2020
Temat: Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 210-212, zapisać do zeszytu twierdzenie 1 i 2 str.211 i nauczyć się tych twierdzeń.
Rozwiązać zadanie 4.34 i 4.35.
Uczniowie o numerach z dziennika 13,23 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do piątku.

31.03.2020
Temat: Miejsca zerowe funkcji liniowej – zadania.
Proszę rozwiązać zadania 4.22, 4.23 i 4.24 ze zbioru zadań.
wskazówka do rozwiązywania zadań
Uczniowie o numerach z dziennika 8,15,19,21 przesyłają rozwiązania (po jednym podpunkcie z każdego zadania).

Materiał z ubiegłego tygodnia:
Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika :
– sprawdź, czy rozumiesz str 156-158
– sprawdź, czy rozumiesz str 162-163:
Nowy materiał:
Proporcjonalność prosta i wykres funkcji.
film dydaktyczny
film dydaktyczny 2

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.