klasa I wza (po szkole podstawowej)-rewalidacja -matematyka

Rozwiązania prac domowych przesyłasz na moją pocztę: malkochanowska@gmail.com.

04.06.2020; 18.06.2020; 25.06.2020
Temat: Sporządzanie wykresów funkcji liniowych.
Materiał do tematu lekcji – kliknij tutaj.

21.05.2020; 28.05.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań związanych z własnościami funkcji.
Materiał do tematu lekcji- kliknij tutaj

07.05.2020; 14.05.2020
Temat: Obliczanie wartości funkcji.
Materiał do tematu lekcji -kliknij tutaj.

23.04.2020, 30.04.2020
Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
Materiał do tematu lekcji – kliknij tutaj

26.03.2020, 02.04.2020, 16.04.2020
Temat: Sprawdzanie, czy liczba jest rozwiązaniem równania.
Materiał do zajęć z rewalidacji.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.