klasa I wzb – matematyka

Tematy i rozwiązania ćwiczeń proszę wpisywać do zeszytu.

22.06.2020
Temat: Mediana i dominanta.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.186 – 189 i rozwiązanie ćwiczeń: 1 a, b, c  str.187 i ćwiczenie 3 a, b, c  str. 188.

19.06.2020
Temat: Średnia arytmetyczna i średnia ważona.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.179 – 185 i rozwiązanie ćwiczeń: 1  str.179 i ćwiczenie 2  str. 184.

15.06.2020
Temat: Interpretacja geometryczna układów równań liniowych.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.168 – 173 i rozwiązanie ćwiczeń: 1a  str.169 i ćwiczenie 2  str. 171.

05.06.2020
Temat: Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.164 – 167 i rozwiązanie ćwiczeń: 1  str.164 i ćwiczenie 2 a str. 165.

01.06.2020
Temat: Współczynnik kierunkowy prostej.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.161 – 163 i rozwiązanie ćwiczeń: 1  str.162.

29.05.2020
Temat: Monotoniczność funkcji liniowej.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.159 – 160 i rozwiązanie ćwiczeń: 1  str.159.
Ważną wiadomość ze strony 159 proszę przepisać do zeszytu.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 01.06.2020.

25.05.2020
Temat: Punkty przcięcia prostej z osiami OX i OY.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.156 – 158 i rozwiązanie ćwiczeń: 1  str.156; 2  str.157.
Ważną wiadomość ze strony 156 proszę przepisać do zeszytu.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 29.05.2020.

22.05.2020
Temat: Wykres funkcji liniowej.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.151 – 154 i rozwiązanie ćwiczeń: 1 podpunkt a str.151; 2 podpunkt a str.152 i ćwiczenie 5 podpunkt a str. 154.
Ważną wiadomość ze stron 151 i 154 proszę przepisać do zeszytu.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 25.05.2020.

18.05.2020
Temat: Funkcje – zastosowanie.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.146 – 147 i rozwiązanie ćwiczenia 1 str.146.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 22.05.2020.

15.04.2020
Temat: Symetria wykresu względem osi OX lub OY.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.142 – 144 i rozwiązanie ćwiczeń: 1.2 podpunkt b str.143 i 2.2 podpunkt b str.145.
Ważną wiadomość ze stron 142 i 144 proszę przepisać do zeszytu.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 18.05.2020.

11.05.2020
Temat: Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.139 – 141 i rozwiązanie ćwiczeń: 1 str.139 i 2 str.140.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 15.05.2020.

08.05.2020
Temat: Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OY.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.136 – 138 i rozwiązanie ćwiczeń: 1 str.137, 2 str.137 i 3 str.138.
Informacje ze str.136 “Ważna wiadomość” proszę przepisać do zeszytu.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 11.05.2020.

04.05.2020
Temat: Odczytywanie właśności funkcji z wykresu -zadania
Proszę rozwiązać ćwiczenie 1 str.131 i zdanie 3 str.135. Chętni uczniowie przesyłają rozwiązania do 08.05.2020

27.04.2020
Temat: Odczytywanie właśności funkcji z wykresu.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.131 – 134 i rozwiązanie ćwiczeń 2 str.132, 3 str.133 i 4 str.134.
Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 04.05.2020.

24.04.20202
Temat. Monotoniczność funkcji.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.126 – 130 i rozwiązanie ćwiczeń 4 str.129 i 5 str.130.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na materiał oznaczony nazwą “Ważna wiadomość” na zielonym polu str. 126-127-128. Wiadomości te wpisać do zeszytu.  Proszę przesłać rozwiązania zadań na moją pocztę do 27.04.2020.

20.04.2020
Temat: Miejsce zerowe funkcji.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.124 – 125 i rozwiązanie ćwiczenie 1 str.124 i ćwiczenie 2 str.125.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na materiał oznaczony nazwą “Ważna wiadomość” na zielonym polu str. 124. Wiadomość tę wpisać do zeszytu. Jest to definicja miejsca zerowego. Proszę się tej definicji nauczyć. Chętni przesyłają rozwiązania na moją pocztę.

17.06.2020
Temat: Wykres funkcji.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.118 – 122 i rozwiązanie ćwiczenie 1 podpunkt a i b str. 119.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na materiał oznaczony nazwą “Ważna wiadomość” na zielonym polu str. 118. Wiadomość tę wpisać do zeszytu. Chętni przesyłają rozwiązania na moją pocztę.

06.04.2020
Temat: Układ współrzędnych.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.115, 116 i rozwiązanie ćwiczenie 1.1 i 1.2 str. 115 i ćwiczenie 2 str. 116.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na materiał oznaczony nazwą “Ważna wiadomość” na zielonym polu str. 115 , 116. Obie wiadomości wpisać do zeszytu. Chętni przesyłają rozwiązania na moją pocztę.

03.04.2020
Temat: Obliczanie wartości funkcji.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.112, 113 i rozwiązanie ćwiczenie 2 str. 113 i zadanie 1 str. 114.
Chętni mogą przesłać rozwiązania zadań  na moją pocztę.

30.03.2020
Temat: Pojęcie funkcji i sposoby jej opisu.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 108-110. Zapisać notatkę do zeszytu “ważna wiadomość” ze str. 108-109, oraz nauczyć się przedstawionej tam teorii. Rozwiązać ćwiczenie 2str. 110 i zadanie 2 str.111.
Chętni mogą przesłać rozwiązanie wybranego zadania do piątku.

Temat: Rozwiązywanie układów równań.
Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str. 98-99 i rozwiązanie ćwiczeń 1 i 2 ze str. 99.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.