Klasa II wza-język angielski

Witam,

Przesyłam Wam zadania, których rozwiązania przesyłajcie na mojego e- meila. Może być też Messenger.

Pozdrawiam.

27.03 Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

Zadania 1-7 str. 88,89

31.03 Temat: Present Perfect z just, already, yet.

Przeczytajcie kiedy stosujemy just, already, yet, a następnie wykonajcie zadania 1 i 2 (rozdział 7.5) ze str. 118

Present Perfect just,already,yet

03.04 Temat: Present Perfect-ćwiczenia.

Zadania 1-4 ze strony 90 z podręcznika.

07.04 Temat: Jak dotrzeć do celu-udzielanie wskazówek.

Przetłumaczcie zdania z ćwiczenia 3 ze strony 91 (podręcznik) ze Speaking Focus i na podstawie tych zdań zróbcie ćwiczenie 4 z tej samej strony.

17.04 Temat: Słownictwo i gramatyka-rozdział 7.

Zadania 1-4 strona 94 z podręcznika.

Spotykamy się na Messengerze.

21.04 Temat: Środki językowe-rozdział 7.

Zadania 5-6 ze strony 94 z podręcznika. 

24.04 Temat: Pytanie o drogę- dialog.

Zadania 8-9 strona 95 z podręcznika. 

28.04 Temat: Podsumowanie słownictwa z rozdziału 7-ćwiczenia. 

Zadania 1-4 strona 83 z zeszytu ćwiczeń.

05.05 Temat: Słownictwo i czasy przeszłe- ćwiczenia.

Zadania 5,6 ze strony 83 z zeszytu ćwiczeń.

08.05 Temat: Test z czasowników nieregularnych. 

12.05 Temat: Cuda przyrody-słownictwo. 

Zadania 1-3 strona 96, 97 z podręcznika.

15.05 Temat: Czytanie ze zrozumieniem. 

Zadania 4, 5, 7 strona 97 z podręcznika.

19.05 Temat: Słownictwo związane z problemami środowiska. 

Zadania 10, 11, 13 strona 97 z podręcznika.

22.05 Temat: Krajobraz i dzika przyroda- praca ze słownictwem. 

Zadania 2, 3 strona 84 z zeszytu ćwiczeń.

26.05 Temat: Nazwy geograficzne- praca ze słownictwem.

Zadania 4,5 strona 85 z zeszytu ćwiczeń.

29.05 Temat: Słownictwo związane ze środowiskiem.

Zadania 6,7,8 ze strony 85 z zeszytu ćwiczeń.

02.06 Temat: Czas Future Simple- zastosowanie i budowa zdań.

Zadania 1, 2 strona 98 z podręcznika.

05.06 Temat: Test ze słownictwa- zwierzęta, rośliny, krajobraz.

16.06 Temat: Czas Future Simple- ćwiczenia.

Zadania 3, 4 ze strony 98 z podręcznika.

23.06 Temat: Plany na wakacje.

Uczniowie przygotowują krótką wypowiedź pisemną jak zamierzają spędzić wakacje.