klasa III Ts – matematyka

25.06.2020
Temat: Szereg geometryczny.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 390-393 i rozwiązać zadania: 7.166; 7.167  str. 250 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

22.06.2020
Temat: Ciągi rozbieżne do nieskończoności.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 386-389 i rozwiązać zadania: 7.161 a, b, c; 7.162  b, c, d; 7.163 a, b  str. 249 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

19.06.2020
Temat1: Własności ciągów zbieżnych.

film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
Temat2: Obliczanie granic ciągów zbieżnych.
Proszę rozwiązać zadania ze zbioru zadań: 7.154 a, b, d str.247; 7.155a, b, c str.248.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3

18.06.2020
Temat: Ciągi nieskończone. Granice ciągu liczbowego.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 374-377.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

15.06.2020
Temat: Lokaty pieniężne i kredyty bankowe.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 366-371 oraz tablica wzorów str. 3 wzór na procent składany i rozwiązać zadania ze zbioru zadań: 7.123 str. 242 i 7.126 str. 242 – proszę policzyć pomijając 18 % podatek .
film dydaktyczny

05.06.2020
Temat1: Ciąg geometryczny –  zadania.
Zadania do rozwiązania.
Temat2: Suma początkowych wyrazów ciagu geometrycznego.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 362-365 i rozwiązać zadania: 7.106 a, b; 7.107; 7.108 str. 240 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

01.06.2020; 04.06.2020
Temat: Ciąg geometryczny.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 356-361  oraz wzorami na sumę z tablic ze str. 3.
film dydaktyczny
materiał do lekcji
Praca domowa: zadania 7.83 a, c , e str. 237; 7.85 a, c str. 237; 7.86 a, b str. 238; 7.87 a, b str. 238; 7.90 str. 238; 7.91 str. 238; 7.92 str. 238.

29.05.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań z ciągu arytmetycznego.
Proszę rozwiązać zadania – zadania.
Uczniowie o numerach 3, 4  przesyłają rozwiązania jednego wybranego zadania  do 01.06.2020.

28.05.2020; 29.05.2020
Temat: Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 352-354  oraz wzorami na sumę z tablic ze str. 3.
film dydaktyczny
materiał dydaktyczny -rozwiązania przykładowych zadań
Proszę rozwiązać zadania 7.56 podpunkt a str. 234; 7.59 podpunkt a, b str. 234; 7.61 podpunkt a str. 235;  7.62 podpunkt a, f str. 235; 7.63 podpunkt a, c str. 235; 7.72 str. 236;.
Uczniowie o numerach 1, 2  przesyłają rozwiązania jednego wybranego zadania  do 01.06.2020.

25.05.2020
Temat: Ciąg arytmetyczny – zadania.
Proszę rozwiązać zadania 7.43; 7.44 str. 233 i 7.37 str. 232.
Uczniowie o numerach 24, 25, 26, 27,  przesyłają rozwiązania dwóch wybranych zadań do 28.05.2020.

22.05.2020
Temat: Ciąg arytmetyczny.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 347-351 oraz tablicami wzorów str. 3.
materiał dydaktyczny
film dydaktyczny
Praca domowa: zadanie 7.29 podpunkt a, e str.231; 7.30 podpunkt a, c; 7.31 podpunkt a, c; 7.32 podpunkt a, c; 7.33 podpunkt a, b; 7.34; 7.47; 7.48 str.232 ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 3, 11, 13, 15, 19, 23,  przesyłają rozwiązania dwóch wybranych zadań do 25.05.2020.
Uczniowie o numerach 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, proszę o przesłanie zaległych prac!!!

18.05.2020; 21.05.2020
Temat: Monotoniczność ciągów.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 344-346.
Praca domowa: zdanie 7.20 podpunkt b, c, e,  7.21 podpunkt b, c, e 7.22 podpunkty a, c , d str. 230.
Uczniowie o numerach 5, 6, 7, 8, 9, przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 22.05.2020.
materiał dydaktyczny – rozwiązania przykładowych zadań
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

15.05.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań z ciągów.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3
Praca domowa: zadania 7.4 podpunkt b str. 227, 7.5 podpunkt a, b, str. 228, 7.6 i 7.7 str. 228.
Uczniowie o numerach parzystych, przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 18.05.2020.

11.05.2020 , 14.05.2020
Temat: Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.
Zaczynamy bardzo ważny dział. Proszę o sumienność i rzetelność.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 340-343.
Praca domowa: zdanie 7.2 str. 227 i 7.3 str. 227, w zadaniu 7. 3 proszę zrobić wykres dla pierwszych czterech wyrazów ciągu.
Uczniowie o numerach 1, 3, 4, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 15.05.2020.
film dydaktyczny

08.05.2020
Temat1: Sprawdzian wiadomości z trygonometrii
link do zaległego sprawdzianu dla osób, które nie pisały w piątek -czas 45 min

Temat2: Sumy i róznice sinusów i cosinusów.
Temat: Sumy i różnice sinusów i cosinusów.
materiał do lekcji1
materiał do lekcji2

Proszę o rozwiązanie przykładowych zadań powtórzeniowych przed piątkowym sprawdzianem.
zadania powtórzeniowe

07.05.2020
Temat: Funkcje trygonometryczne wielokrotności argumentu.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.433-435. Twierdzenie 2 str. 433 i twierdzenie 3 str. 434 proszę sie nauczyć i przepisać do zeszytu.
materiał do lekcji
W piątek 08.05.2020 zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią piszecie sprawdzian z trygonometrii o godz. 9.00. Przypominam, że do sprawdzianu obowiązuje materiał tylko z trygonometrii podstawowej (zakres podany 30.04.2020).

04.05.2020
Temat: Sinus i cosinus sumy i różnicy kątów.
materiał do lekcji
przykłady i praca domowa
Proszę abyście zaczęli powtarzać trygonometrię przed sprawdzianem. Materiał do sprawdzianu nie obejmuje: wykresów funkcji trygonometrycznych, równań i nierówności trygonometrycznych, a dotyczy tylko podstawy z trygonometrii więc wszystko co było przed wykresami funkcji trygonometrycznych. Sprawdzian zrobimy w najbliższy piątek 08.05.2020  o godz. 9.00.

27.04.2020 i 30.04.2020
Temat: Proste nierówności trygonometryczne.
materiał do lekcji
film dydaktyczny
Praca domowa: zadanie 8.105 a i b, 8.106 a i b, str.280

24.04.2020
Temat: Proste równania trygonometryczne.
materiał do lekcji
Rozwiązania przesyłają uczniowie o numerach 4, 6, 10, 12, 13, 14 do 27.04.2020

23.04.2020
Temat: Wykresy funkcji trygonometrycznych -zadania.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.412-415, a także z materiałem dydaktycznym i filmikami zamieszczonymi poniżej:
materiał dydaktyczny
film dydaktyczny
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3
Praca domowa: zad 8.37 str.269 , 8.38 str.270 ze zbioru zadań. Przesyłają uczniowie o numerach 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15.

20.04.2020
Temat: Wykresy funkcji trygonometrycznych.
Dzisiaj poznamy wykresy i właśności funkcji: y=sin x, y=cos x. Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 406-411 i tablicami wzorów str. 15, a także z materiałem dydaktycznym zamieszczonym poniżej.
Materiał dydaktyczny
Proszę rozwiązać zadania 8.25 i 8.27 ze str. 267 ze zbioru zadań. Rozwiązanie zadań przesyłają uczniowie o numerach 5,6,7 do 21.04.2020

17.04.2020
Temat2 : Tożsamości trygonometryczne.
Proszę zapoznać się z materiałem i wykonać cwiczenia w nim zawarte.
Materiał dydaktyczny

17.04.2020
Temat1: Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej – zadania.
W klasie pierwszej omawialiśmy wzory redukcyjne podane w mierze stopniowej (są dostępne w tablicach -proszę sobie powtórzyć). Wzory te można zapisywać przy użyciu miary łukowej, informacje i zadania zamieszczam w poniższym materiale.
materiał dydaktyczny
film dydaktyczny
Zadanie: Rozwiązać zadania ze zbioru zadań: 8.13 a,c,e i 8.14 a,b str.264.
Chętni uczniowie przesyłają rozwiązania do 20.04.2020

16.04.2020
Temat: Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej.
Proszę o zapoznanie się z materiałem  z podrącznika str. 398 – 405 i tablicami wzorów str. 15. Proszę przepisać z tablic wzorów definicję funkcji trygonometrycznych, związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta (kto nie ma tablic wzorów może korzystać z tych, które umieściłam na mojej stronie).
W zadaniach będziemy musieli określać znaki funkcji trygonometrycznych w poszczególnych ćwiartkach, więc przypominam materiał z klasy I – materiał przypominający.
Przykładowe rozwiązania zadań
Zadanie domowe: zadanie 8.9 podpunkty a,b,c str.263 ze zbioru zadań. Chętni przesyłają rozwiązania zadań.

06.04.2020
Temat: Miara łukowa kąta.
Materiał do tego tematu proszę przeanalizować na podstawie filmów dydaktycznych:
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3
Z powyższych materiałów wynika, że stopnie możemy zamieniać na radiany a radiany na stopnie za pomocą proporcji.
Zadanie do wykonania
Uczniowie o numerach 8, 18, 21 przesyłają rozwiązania 3 dowolnych podpunktów z 3 zadań z pracy domowej do najbliższej środy.

02.04.2020; 03.04.2020
Temat: Rozwiązywanie zdań powtórzeniowych z trygonometrii.
Proszę rozwiązać poniższe zadania w zeszytach do dnia 07.04.2020 a uczniowie o numerach 9,12,17,22,27  wybrane rozwiązania 2 zadań przesyłają do sprawdzenia do najbliższego poniedziałku.
Zadania

30.03.2020
Temat: Funkcje trygonometryczne -zadania powtórzeniowe.
Po zapoznaniu się z przedstawionym poniżej materiałem, proszę o rozwiązanie zadań
materiał do lekcji
Uczniowie o numerach z dziennika  1,2,3 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do czwartku.

pobierz materiał
Nowy temat: Powtórzenie wiadmości z trygonometri.
materiał dydaktyczny
materiał dydaktyczny 2
zadania do tematu
Temat lekcji i 5 wybranych rozwiązań zadań proszę wpisać do zeszytu.