klasa III wza -matematyka

Tematy i rozwiązania ćwiczeń proszę wpisywać do zeszytu.

24.06.2020
Temat: Proporcje – zadania powtórzeniowe.
zadania powtórzeniowe

03.06.2020; 17.06.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości o procentach.
zadania powtórzeniowe

20.05.2020; 27.05.2020
Temat: Działania w zbiorze liczb wymiernych – zadania powtórzeniowe.
Proszę rozwiązać poniższe zadania. Rozwiązanie jednego z tych zadań proszę przesłać na moją pocztę.
zadania powtórzeniowe

13.05.2020
Temat:  Rozwiązywanie zadań ze statystyki.
Proszę rozwiązać zadania 19.17 podpunkt b i c ze str.295 z podręcznika.

06.05.2020
Temat:  Rozwiązywanie zadań ze statystyki.
Proszę rozwiązać zadania 19.16 i 19.17 podpunkt a ze str.295 z podręcznika.

29.04.2020
Temat: Średnia arytmetyczna i średnia ważona danych statystycznych -zadania.
Kontynuujemy w dalszym ciągu ten sam temat. Proszę rozwiązać zadania 19.15 str. 294 i ćwiczenie 15 z podręcznika str.293.
Wszyscy przesyłają rozwiązania na moją pocztę do 06.05.2020

22.04.2020
Temat: Średnia arytmetyczna i średnia ważona danych statystycznych.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 291 – 294 i rozwiązać ćwiczenie 13 str.292 i ćwiczenie 14 str. 293.
Wszyscy przesyłają rozwiązania na moją pocztę do 29.04.2020

15.04.2020
Temat: Mediana zestawu danych statystycznych -zadania.
Kontynuujemy w dalszym ciągu ten sam temat. Proszę rozwiązać zadania 19.10 i 19.11 z podręcznika str.290.

08.04.2020
Temat: Mediana zestawu danych statystycznych.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.287 – 289 i rozwiązać ćwiczenie 9 str.288 i ćwiczenie 10 podpunkt ai b str. 289.

01.04.2020
Temat: Odczytywanie i interpretacja przedstawionych danych.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.283 i 284 i rozwiązać ćwiczenie 5 str.283 i ćwiczenie 6 str. 284

Temat z ubiegłego tygodnia:
Temat: Spsosby prezentacji problemów w statystyce.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 279-280 i rozwiązać ćwiczenie 2 str.280.