klasa IIwza -matma

Proszę wszystkie tematy i rozwiązywane zadania wpisywać do zeszytu!!

27.03.2020r Temat 1.Równania kwadratowe zupełne.

( Z zadania 12.6/168 i 12.7/168 proszę zrobić po dwa dowolne przykłady)

03.04.2020r. Temat:  Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań kwadratowych.

Uczniowie o numerach w dzienniku 8 i 15 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do wtorku.

17.04.2020r. Temat: Równania kwadratowe w zadaniach.

Zapoznajcie się z przykładami w podręczniku str. 169 i 170 . Na ich podstawie proszę o zrobienie dwóch dowolnych zadań ze strony 171.

Osoby chętne proszę o odesłanie zadań.

24.04.2020r. Temat: Wykres funkcji y=ax2.

Uczniowie o numerach w dzienniku 18 i 5 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do wtorku.

08.05.2020r. Temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.

Uczniowie o numerach w dzienniku 1, 9,12, 23, 28 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do wtorku.

15.05.2020r. Temat: Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej z wykorzystaniem postaci kanonicznej.

Uczniowie o numerach w dzienniku 11, 14,17, 20, 27,25  proszę o przesłanie rozwiązań zadań do wtorku.

22.05.2020r. Temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej w zadaniach.

Uczniowie o numerach w dzienniku 8, 6,17, 2, 7,21, 26  proszę o przesłanie rozwiązań zadań do wtorku.

Proszę o odesłanie zaległych prac domowych, czekam do piątku( w przeciwnym razie będą oceny niedostateczne).

29.05.2020r. Temat: Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.

Uczniowie o numerach w dzienniku 4, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 28 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do wtorku.

Uczniowie o numerach 4, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 24 proszę o przesłanie zaległych prac domowych!!

05.06.2020r. Temat: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.

19.06.2020r. Temat: Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej z wykorzystaniem postaci iloczynowej.

Zapoznajcie się z przykładem 12 strona 187 podręczniki i na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie ćwiczenia 15/ 189.