klasa IV Tb -matematyka

23.04.2020 i 24.04. 2020
Temat:  Rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych.
Arkusz Nowa Era 2018
Odpowiedzi do arkusza Nowa Era 2018
Arkusz Operon 2018 – podstawa- film dydaktyczny

21.04.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 178-185.
Rozwiązać zadanie ze zbioru 2.117 i 2.119  str. 69.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3

20.04.2020
Temat: Wyznaczanie najmniejszej oraz największej wartości funkcji wielomianowej i w wymiernej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 164-171.
Rozwiązać zadanie ze zbioru 2.104 i 2.105  str. 67 (po 2 przykłady).
film dydaktyczny

16.04.2020 i 17.04.2020
W ramach powtórzenia z podstawy programowej proszę przypomnieć sobie dział: trygonometria z niezbędnika maturzysty i rozwiązać zadania od 4.1 do 4.20 do dnia 20.04.2020
Temat: Ekstrema lokalne funkcji wielomianowej i wymiernej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 154-163.
Rozwiązać zadanie ze zbioru 2.94 str. 65, 2.96 str.66 (po 2 przykłady)
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

07.04.2020
W ramach powtórzenia z podstawy programowej proszę przypomnieć sobie działy: funkcja kwadratowa, ciągi liczbowe, z niezbędnika maturzysty i rozwiązać zadania z obu działów do 16.04.2020
Temat: Pochodna funkcji a monotoniczność funkcji.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 150-153.
Rozwiązać zadanie ze zbioru 2.88 str. 64. , 2.89 str.65 (po 3 przykłady)
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

06.04.2020
Temat: Styczna do wykresu funkcji w punkcie.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 144-149 oraz tablice wzorów str. 19.  Rozwiązać zadanie ze zbioru 2.82 str. 64.
film dydaktyczny

02.04.2020, 03.04.2020
Temat1: Pochodna funkcji w punkcie. Interpretacja geometryczna pochodnej
Temat2: Obliczanie pochodnych funkcji wymiernych
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 128-143, zwrócić uwagę na tabelkę str.138 i twierdzenie 1 str.139 oraz tablice wzorów str. 19
Rozwiązać zadania ze zbioru 2.75, 2.76 str.62 i 2.78, 2.79 str. 63 – po 3 przykłady z każdego zadania.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3
film dydaktyczny4

31.03.2020
Temat: Granice jednostronne funkcji w punkcie.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 92-95 oraz z materiałem z linku: materiał dodatkowy
film dydaktyczny
Praca domowa: zdanie 2.20 podpunkt a i f str. 50
Chętni moga przesłać rozwiązania do czwartku.

30.03.2020
Temat: Granice funkcji w nieskończoności.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.96-98 i na tej podstawie rozwiązać zadanie 2.23 i 2.24 str. 52

Tematy z ubiegłego tygodnia:
pobierz materiał
Arkusz maturalny Nowa Era 2020
Odpowiedzi do arkusza 2020
Arkusz maturalny Nowa Era 2019
Odpowiedzi do arkusza 2019

UWAGA: Uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną, proszeni są o rozwiązanie po 5 zadań z 5 dowolnych działów z Niezbędnika lub zadań z kart pracy. Rozwiązania proszę przesłać na mój adres malkochanowska@gmail.com

Tematy z rozszerzenia z działu : Elementy analizy matematycznej .

Temat 1.Granica funkcji w punkcie. Twierdzenia o działaniach na granicach. Obliczanie granic funkcji w punkcie (właściwych i niewłaściwych).
film dydaktyczny