Kompetencje personalne

Wszystkie klasy drugie technikum oraz klasy drugie ”branżówki”2 km i 2 els

Nasze spotkania odbywają się raz w tygodniu, dlatego proponuje ujednolicenie tematów dla wszystkich klas. W załączniku zamieszczam elektroniczną wersje podręcznika, z którego będziecie korzystać. 

Zaczniemy od tematu, który ze względu na obecną sytuacje może być Wam przydatny – ”Biologia stresu”. Zerknijcie na stronę 137 i spróbujcie zrobić notatkę, która odniesie się do punktów:

1.Stres jako bodziec

2.Stres jako reakcja 

3.Stres jako proces

Przyjrzyjcie się też stresorom z tabeli nr.25.

Napiszcie w zeszytach pracę domową: ćwiczenie 4/144.

w razie pytań proszę o kontakt: naukaonline2020@onet.pl

Podręcznik do nauki 

cdn…

Zajęcia od 31.03 do 3.04.2020

Temat:Reakcja na stres.

  1. Trzy fazy reakcji na stres: alarmowa,odporności,wyczerpania.
  2. Objawy stresu: a/fizjologiczne b/psychologiczne c/emocjonalne d/behawioralne. Wazne !!! termin behawioralne pochodzi od ang.,,behaviour,, i oznacza zachowanie.Biorąc pod uwagę rozdzial 12.3 spróbujcie w zeszytach wynotowac najważniejsz treści odnoszące sie do tematu lekcji.zastanówcie sie, czy róznią sie emocjonalne objawy stresu od behawioralnych objawów stresu

 

Zajęcia od 6.04-12.04.2020r oraz 

Temat:Jak efektywnie radzic sobie ze stresem?

1.Dziesięć  kroków do pokonania stresu: krok pierwszy-poczucie rzeczywistosci, drugi-przyjęcie odpowiedzialnosci,trzeci -dostrzeganie szans i kreatywności, czwarty- osiąganie celów,piąty- planowanie celów,szósty- zdrowy styl życia,siódmy- ciągły trening porozumiewania,ósmy- rozwijanie zainteresowań,dziewiąty-otwartość na zmiany,   dziesiąty-odpoczywanie

2.Cwiczenie praktyczne:wypiszcie możliwe reakcje na opisaną poniźej sytuację,spróbujcie wykorzystać właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem:

klasa II km i II els-Rodzic pyta Cię o przyczynę nieodpowiedniego zchowania i używania wulgarnego języka

kl.II Ti a /IITib- Kolega pyta Cię,czy wybierasz sie na 18-tke do koleznki. Niestety nie zostałes zaproszony

kl.IITb/IItom-Kolega prosi ,abyś natychmiast oddał mu pieniądze.Nie masz pieniedzy!!

kl.IITs-Przypadkiem zobaczyłes swoja dziewczyne flirtującą z innym chłopakiem.Jest bardzo kulturalnym człowiekiem.

Wasze prace zapiszcie w zeszytach.Mozecie przesłac je tez mailowo/ naukaonline2020@onet.pl/ w celu wczesniejszego sprawdzenia

Zajęcia od 15.04-17.04. 

Temat:Staję się kreatywny.

1.Znaczenie terminu kreatywnosć-umiejętnosć wymyslania nowych pomysłów,sposób niekonwencjonalnego myslenia,wymyślanie niecodziennych zastosowań dla zwykłych przedmiotów,maszyn czy urządzeń.

2.Metody kształtujace i wspomagajace  kreatywność np.burza mózgów,karty kreatywne,gry planszowe,mapy mysli itd

3.Czynniki kreatywnej pracy:czas,miejsce,narzędzia,efekt.

Ćwiczenie dla uczniów:Powiedzcie ,w niecodzienny sposób,jak dzis się czujecie rozpoczynajac zdanie zwrotem:

Teraz czuję sie jak…..  używajac słowa zaczynającego sie pierwszą literą swojego imienia np.Arkadiusz powie: czuję sie jjak alpinista. 

Zapiszcie swoje zdania w zeszytach i przeczytajcie inf ze stron112-114.

Zajecia 20.04-25.04

Temat : Zasady Leonarda da Vinci- czy jestem kreatywny?

Leonardo da Vinci opracował 7 zasad,którymi człowiek kreatywny powinien kierować się w życiu. Oto one:

-ciekawosć

-doświadczenie czyli weryfikowanie wiedzy przez doświadczenia

-rozwój zmysłów

-różnorodnosć interpretacji

-sprawność wg zasady wzdrowym ciele zdrowy duch

-równowaga serce -umysł

-współzależnosć

Sposoby na rozbudzenie kreatywności: notowanie pomysłów,myślenie poza schematem,zadawanie pytań i słuchanie odpowiedzi,relax,docenianie pracy innych,patrzenie na tę samą sprawę z różnej perspektywy. UMIESZ TAK??? Zastanówcie się i wykonajcie cw. 

Prosze w zeszytach,pod tematem ,zapisać słowo WIDELEC .1.Zapiszcie wokół słowa nietypowe zastosowania widelca.2. Stwórzcie LOGO wirtualnej firmy z wykorzystaniem widelca/rysunek/

Ciekawe prace prosze podesłac w mailu.

Zajęcia 27.04.2020-30.04.2020 

Temat:Rozwiazywanie problemów.

1.Pojęcie problemu- poszukiwanie słów synonimicznych/str.119/

2.Typy problemów ze względu na sytuacje:

-deprywacji

-przeciązenia

-utrudnienia

-zagrozenia

-konfliktu -prosze zastanowic sie nad proponowana typologią,spróbujcie podac przyklad sytuacji przeciazenia lub sytuacji zagrożenia.

3.Typologia konfliktów ze wzgl .na konsekwencje:

konflikt destrukcyjny – taki,który niszczy relacje ludzkie,charakteryzuje sie agresją,skrajnie różnymi pogladami uczestników,porozumienie strony traktuja jak strate itd

konflikt konstruktywny- korzystny dla obydwu stron,integruje uczestników,buduje relacje,strony proponuja  wiele rozwiazan problemu itd

Ćwiczenie: spróbujcie określic przyczyny konfliktów/problemów/między Wami a Rodzicami.Jak mozna tym konfliktom przeciwdziałac?Jaki maja charakter: destrukcyjny czy konstruktywny.

Prosze o przesłanie pracy pisemnej uczniów klasy 2 Ts oraz 2Tia,najlepiej w formie elektronicznej na adres mailowy: naukaonline2020@onet.pl

04.05.2020-08.05.2020

Temat:Szesc kroków do rozwiazania problemów.

Analizujemy tabele ze str.124,która okresla wazne i nieodzowne kroki rozwiązywania problemów.Okazuje się ,ze kazdy problem mozna rozwiązac!!!!Wazne ,by znać kroki a właściwie 6 kroków:

1.zaakceptuj problem i nazwij go

2.znajdz mozliwe rozwiązania

3.dokonaj krytycznej oceny rozwiązan

4.wybieerz jedno rozwiązanie i   zaplanuj jego realizacje

 

5.wprowadz w zycie plan działania 

6.zwerfikuj działania

W tym tygodniu praca domowa dla klas 2Tba oraz 2 tom!!!Wybierz dowolny problem i stosując metode  6 kroków rozwiąż go.Problemy mogą dotyczyc w zasadzie wszystkiego.Opiszcie kroki.Czas na przesłanie pracy mija 11 maja 2020/czyli tydzięn,jak zawsze/!!! Klasy 2Ts oraz 2aTi do 5 maja czekam na Wasze prace.pozdrawiam

11.05-15.05.2020

Temat: Kreatywne szukanie rozwiązań.

Do przeczytania rozdział 10.7 str.125

Zastanówcie się,w jaki sposób można wykorzystać burze mózgów do szukania rozwiązań problemu.

Przypominam: Problem to każda sytuacja w życiu człowieka ,która stwarza pewien rodzaj trudności i ma określone konsekwencje!!!!Problem istnieje wtedy,gdy wystąpiło niestandardowe zdarzenie!!!!

18.05-22.05.2020

Temat: Techniki negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.

Do przeanalizowania temat 10.8 /str.126/

W rozwiazywaniu konfliktów przez negocjowanie mozemy stosowac nastepujące techniki: wykorzystanie pytan,aktywne słuchanie,odwrócenie ról,stawianie i obrona granic, skupienie sie na przedmiocie sporu..

Zastanówcie sie,które z nich daja najwieksza mozliwosć rozwiązania konfliktu??

Praca domowa dla klas 2Tbi,2km,2 els!!!!

W jaki sposób aktywne słuchanie wpływa na rozwiązanie konfliktów???? Pamietajcie o wstepie i podsumowaniu swojej pracy. Prosze przesłac wykonane cw do 25.05.2020     www.naukaonline2020@onet.pl

25-29.05.2020

Temat:Sytuacje negocjacyjne.

Zagadnienie podrecznik str.86-87

1.Definicja negocjacji.

2.Czynniki wpływajace na proces negocjacji.

3.Cechy negocjacji.

Notatka do zapisania pod temate.

01.-05.06.2020

Temat:Etapy negocjowania.

Etap I Przygotowanie str.91

Etap II Negocjacje właściwe str.92

Etap III Zamknięcie negocjacji str.93

Praca dla osób,które nadal nie wysłały zadanych zagadnień: Przedstaw przykłady sytuacji ,kiedy nie warto podejmować rozmów negocjacyjnych. Wysyłamy do 5 czerwca.

15.-19.2020

Temat: Style negocjowania

podrecznik str.94

22-26.06.2020

temat: Synteza wiadomości.

 

 

 

cdn….