Get Adobe Flash player

Drodzy Ósmoklasiści i Gimnazjaliści….

Rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych będzie wyjątkowy. Zgodnie  z reformą szkolnictwa naukę w nich rozpoczną jednocześnie absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych.  W Zespole Szkół im. S. Staszica pragniemy Wam  stworzyć  warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju. Chcemy Wam zapewnić wykształcenie zgodne z zainteresowaniami, uzdolnieniami i potrzebami.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji (po gimnazjum i szkole podstawowej):
Liceum Ogólnokształcące profil humanistyczny: historia, język angielski
Liceum Ogólnokształcące profil matematyczno – fizyczno – informatyczny: fizyka, informatyka
Technikum (wszystkie kierunki): geografia, informatyka, fizyka
Szkoła Branżowa I stopnia (wszystkie kierunki): geografia, informatyka


Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej