WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DLA TECHNIKUM

PRZEDMIOT

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

Język polski

Podręcznik: Ponad słowami .część 1i2

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Podręcznik: Ponad słowami .część 1i2

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Podręcznik: Ponad słowami .część 2

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Podręcznik: Ponad słowami kl.III

Wydawnictwo: Nowa Era

Język angielski

Podręcznik: Matura Focus

Autorzy: Patricia Reilly, Anna Grodzicka

Wydawnictwo:Pearson

Poziom do ustalenia po przeprowadzeniu testów diagnostycznych

Podręcznik: Matura Focus

Poziom podany do wiadomości uczniów

 

Podręcznik:  Matura Focus

Poziom podany do wiadomości uczniów

 

Podręcznik: Repetytorium Maturalne

Tytuły podane do wiadomości uczniów

Język rosyjski

Podręcznik: Nowyjewstrieci.Część 1

Autorzy: H.Dąbrowska

M.Zybert

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik: Nowyjewstrieci.Część 1i 2

Autorzy: H.Dąbrowska

M.Zybert

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik:Nowyjewstrieci.Część 2

Autorzy: H.Dąbrowska

M.Zybert

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik:Nowyjewstrieci.Część 3

Autorzy: H.Dąbrowska

M.Zybert

Wydawnictwo: WSiP

Język niemiecki

 

 

 

 

Matematyka

Podręcznik:Matematyka –podręcznik do liceów, techników kl.1Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa podstawa programowa 2012 r.

Zbiór: Zbiór zadań do liceów i techników kl.1Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Marcin Kurczab

   Elżbieta Kurczab

   Elżbieta Świda

Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna

                         Krzysztof Pazdro

Podręcznik: Matematyka-podręcznik do liceów i techników kl.2.Zakres rozszerzony. Nowa podstawa programowa 2012 r.

Zbiór: Zbiór zadań do liceów i techników kl.2

Zakres rozszerzony.

Autorzy: Marcin Kurczab

  Elżbieta Kurczab

  Elżbieta Świda

Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna

                         Krzysztof Pazdro

Podręcznik: Matematyka-podręcznik do liceów i techników kl.3Zakres podstawowy .Nowa podstawa programowa 2012 r.

Zbiór: Zbiór  zadań do liceów i techników kl.3 Zakres podstawowy.

Autorzy: Marcin Kurczab

     Elżbieta Kurczab

     Elżbieta Świda

Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna                          Krzysztof Pazdro

 

Kontynuacja kl.III

Fizyka

Podręcznik: Świat fizyki.

Zakres podstawowy.

Wydawnictwo: Zamkor/WSip

-----------------------

Podręcznik: Z fizyką w przyszłość.

Część 1

Wydawnictwo. Zamkor ( jeżeli będzie fizyka rozszerzona)

Podręcznik : „ Z fizyką w przyszłość” cz.2

Wydawnictwo:Zamkor/WSiP

Chemia

Podręcznik:To jest chemia.

Zakres podstawowy

Wydawnictwo: Nowa Era

----------------------

-----------------------

------------------------

Biologia

Podręcznik:Biologia na czasie.

Autorzy: E.Bonar

W.Krzeszowiec-Jeleń

St.Czachorowski

Wydawnictwo: Nowa Era

------------------------


------------------------

------------------------

Geografia

Podręcznik: Oblicza geografii.

Zakres podstawowy.

Autorzy: R.Uliszak

K.Wederman

Wydawnictwo: Nowa Era

------------------------

------------------------

------------------------

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik:Źyję i działam bezpiecznie.

Wydawnictwo: Nowa Era

------------------------

------------------------

------------------------

Historia

Podręcznik: Poznać przeszłość.

Wiek XX

Zakres podstawowy.

Wydawnictwo : Nowa Era

------------------------

------------------------

------------------------

Wiedza o społeczeństwie

Podręcznik:W centrum uwagi.

Zakres podstawoay.

Autor: A.Janicki

Wydawnictwo: Nowa Era

Podręcznik:W centrum uwagi.

Zakres podstawoay.

Autor: A.Janicki

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik: Krok w przedsiębiorczość.

Autorzy: Z.Makieła, T.Rachwał

Wydawnictwo: Nowa Era

Podręcznik: Krok w przedsiębiorczość.

Autorzy: Z.Makieła, T.Rachwał

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

Elektrotechnika i elektronika

Podręcznik: Elektrotechnika z automatyką.

Autorzy: Witold Jabłoński

                Grzegorz Płoszajski

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik: Podstawy mechatroniki.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: REA

 

Podręcznik: Elektrotechnika z automatyką.

Autorzy: Witold Jabłoński

                Grzegorz Płoszajski

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik: Podstawy mechatroniki.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: REA

 

Podręcznik: Podstawy mechatroniki.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo:REA

-

-----------------------

Pomiary elektryczne

i elektroniczne

Podręcznik: Technika pomiarowa

Autorzy: Sławomir Tumański

Wydawnictwo:WN-T

Podręcznik: Miernictwo elektryczne i elektroniczne.

Autorzy: Józef Parchański

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik: Miernictwo elektryczne i elektroniczne.

Autorzy: Józef Parchański

Wydawnictwo: WSiP

------------------------

Administrowane sieciowymi systemami operacyjnymi

-----------------------

Podręcznik: Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Autorzy: Krzysztof Pytel

                Sylwia Osetek

Wydawnictwo: WSiP 2013

 

-----------------------

------------------------

Projektowanie

i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

-----------------------

Podręcznik: Projektowanie

i wykonywanie  lokalnej sieci komputerowej.

Autorzy: Krzysztof Pytel

                Sylwia Osetek

Wydawnictwo: WSiP 2013

------------------------

------------------------

Pneumatyka i hydraulika

Podręcznik: Podstawy mechatroniki.

Autorzy: M.Olszewskired.naukowa

Wydawnictwo Rea

Podręcznik: Podstawy mechatroniki.

Autorzy: M.Olszewskired.naukowa

Wydawnictwo Rea

-----------------------

------------------------

Technologie

i konstrukcje mechaniczne

(technik mechatronik)

Podręcznik: Rysunek techniczny dla mechaników.

Autorzy. T.Lewandowski

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik: Podstawy technologii maszyn.

Autorzy:J.Zawora

Wydawnictwo: WSiP

Techniki wytwarzania (technik mechatronik)

Podręcznik: Podstawy technologii maszyn.

Autorzy: J.Zawora

Wydawnictwo: WSiP

-----------------------

------------------------

Techniki wytwarzania

(technik mechatronik)

-----------------------

Podręcznik: Podstawy technologii maszyn.

Autorzy: J.Zawora

Wydawnictwo: WSiP

 

 

Podstawy konstrukcji maszyn

Podręcznik:Podstawy konstrukcji maszyn.Część1.

Wstęp do projektowania

Autorzy: P.Woś

S.Sitarz

Wydawnictwo; Komunikacji i łączności

Podręcznik: Podstawy konstrukcji maszyn. Część 2. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo.

Autorzy: Praca zbiorowa

Wydawnictwo; Komunikacji i łączności

 

 

Technik  wytwarzania i technik samochodowy

Podręcznik:Podstawy konstrukcji maszyn.Część1.

Wstęp do projektowania

Autorzy: P.Woś

S.Sitarz

Wydawnictwo; Komunikacji i łączności

 

 

 

Obsługa urządzeń systemów mechatronicznych(tech.mechatronik)

-----------------------

Podręcznik: Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1i2

Autorzy: Praca zbiorowa\

Wydawnictwo :Rea

 

 

Organiz.bud.

Instalacje sanitarne

Podręcznik: Budow.ogólne.

Autorzy: M.Popek

B.Wapińska

Wydawnictwo: WSiP

 

Podręcznik: Statyka budowli.

Autorzy:G.Janik

Podręcznik: Organizacja budowy.

Organizacja i przygotowania budowy>

Autorzy: T.Maj

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik: Instalacje sanitarne.

Autorzy: S.Cieślikowski

Wydawnictwo: WSiP

Technol.robót betoniarskich
i zbrojarskich

----------------------

Podręcznik: Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu.

Montaż zbrojenia w deskowaniu.

Wykonywanie mieszanek bet.

Autorzy: M.Kozłowski

Wydawnictwo: WSiP

Podręcznik: Betonowanie i pielęgnacja betonu.

Autorzy: M.Kozłowski

Wydawnictwo:WSiP

------------------------

Technologia robót ziemnych i nawierzchniow.

Roboty ziemne i nawierzchniowe.

Podręcznik: Technologia robót w budownictwie drogowym.

Autorzy: E.Sawicka

Wydawnictwo: WSiP

Technologia materiałów i nawierzchni drogowych.

Autorzy: J.Piłat

Podręcznik: Technologia robót w budownictwie drogowym.

Autorzy: E.Sawicka

Wydawnictwo: WSiP

Technologia robót w budownictwie drogowym cz.1i 2

Autorzy: E.Sawicki

Podręcznik: Technologia materiałów i nawietrzni drogowych.

Autorzy:E.Sawicka

Wydawnictwo: WSiP

Technologia robót w budownictwie drogowym cz.1i 2

Autorzy:E.Sawicki

------------------------

Urządzenie Techniki komputerowej

Podręcznik: Urządzenie techniki komputerowej

Autorzy: Tomasz Marciniuk

Wydawnictwo: WSip

Podręcznik: Urządzenie techniki komputerowej

Autorzy: Tomasz Marciniuk

Wydawnictwo: WSip

-----------------------

-----------------------

Technologia napraw elektrycz.i elektronicznych układów poj.samochod.

 

Podręcznik: Elektrotechnika z automatyką.

Autorzy: G.Płoszjski

W.Jabłoński

Wydawnictwo: WSiP

------------------------

---------------------

-----------------------

Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Podręcznik.Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Autor: Tomasz Kowalski

Wydawnictwo: Helion Edukacja

Podręcznik. Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Autor: Tomasz Kowalski

Wydawnictwo: Helion Edukacja

----------------------

------------------------

Systemy baz danych

-----------------------

----------------------

Podręcznik: worzenie baz danych i administrowanie bazami.

Autorzy:Jolanta Pokorska

Wydawnictwo: Helion Edukacja

 

----------------------

Programowanie aplikacji internetowych

----------------------

----------------------

Podręcznik: Tworzenie aplikacji internetowych

Autorzy: Jolanta Pokarska

Wydawnictwo: Helion Edukacja

Podręcznik: Tworzenie aplikacji internetowych

Autorzy: Jolanta Pokarska

Wydawnictwo: Helion Edukacja

Kosztorysowanie w budownictwie

---------------------

--------------------

Podręcznik: Sporządzanie kosztorysów.

Przygotownie dokumentacji przetargowej.

Autorzy: Tadeusz Maj

Podręcznik: Sporządzanie kosztorysów.

Przygotownie dokumentacji przetargowej.

Autorzy: Tadeusz Maj

Kosztorysowanie
i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Organizacja robót budowlanych

Podręcznik:”Budownictwo ogólne.”

„Organizacja i przygotownie placu budowy.”

Autorzy: M.Popek, B.Wapińska

Podrecznik : „Organizacja i technologia robót stanu surowego.”

„Organizacja i technologia robót wykończeniowych”.

Autorzy: Maj Tadeusz

Podręcznik: „Utrzymanie obiektów budowlanych”

„Organizacja robót rozbiórkowych”

Autorzy: Maj Tadeusz