Podstawy mechatroniki, BHP, Montaż i pomiary

BHP

Przypominam o wykonaniu prezentacji multimedialnych na zadane na zajęciach tematy.

Prezentację proszę przesłać na mój adres do 25 marca. Wszystkie prezentacje będą dla Was udostępnione.

Podstawy mechatroniki