Rysunek Techniczny Klasa ITom5

W ramach pracy zdalnej powtarzamy i utrwalamy zakres wiedzy z wymiarowania  oraz oznaczeń graficznych na rysunkach budowlanych i instalacyjnych. Kończycie zadane i zaległe rysunki. Proszę także uzupełnić zeszyty.

Tydzień 23/27.03 – Partia materiału na dany tydzień  Oznaczenia na Rysunkach Instalacyjnych

Tydzień 30.03/03.04 – W związku z utworzeniem grupy na Messenger podałam tam materiały na ten tydzień. Do wykonania jest rysunek “Węzeł grzewczy” z wszystkimi oznaczeniami uzbrojenia, oraz tabliczką informacyjną dotyczącą oznaczeń. Wszystkie rysunki do 03.04.2020 proszę o przesłanie na pocztę. Owocnej pracy.

Tydzień 06.04/10.04 – Temat do opracowania:
Oznaczenia elementów konstrukcyjnych i innych istotnych elementów budynku.
Oznaczenia urządzeń i wyposażenia budynku oraz elementów wykończenia.

Tydzień 15.04/17.04 – Temat do opracowania: Składniki projektu budowlanego w zakresie:
1. Akty prawne określające formę i treść projektu budowlanego.
2. Części składowe projektu budowlanego.
Proszę notatkę wykonać w zeszycie.

Tydzień 20.04/24.04 – Temat do opracowania: Projekt zagospodarowania działki. 
Proszę notatkę wykonać w zeszycie.

27.04.2020 – Temat ćwiczeniowy: Do wykonania rysunek zagospodarowania działki budowlanej.

Tydzień 04.05/08.05 – Temat do opracowania:
1. Rysunki instalacyjne.
2. Rysunki montażowe elementów instalacyjnych.

Tydzień 11.05/15.05 – Temat do opracowania:
1. Inwentaryzacja budowlana.
2. Zakres inwentaryzacji budowlanej.

Tydzień 18.05/22.05 – Temat do opracowania:
1. Inwentaryzacja budowlana – pomiar z natury.
2. Powierzchnia użytkowa budynku.

Tydzień 25.05/29.05 – Temat do opracowania:
1. Powierzchnia a kubatura budynku.
2. Protokół z inwentaryzacji prac budowlanych.

Od 2.06.2020 do 5.06.2020 jestem na opiece nad dzieckiem.

Tydzień 15.06/19.06 – Tematy do opracowania:
1. Zasady wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych.
2. Inwentaryzacja – metody wymiarowania pomieszczeń.

Tydzień 22.06/23.06 – Tematy do opracowania:
1. Szkice inwentaryzacyjne.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.