English class 1aLO

Witam!

Przypominam o rejestracji w aplikacji quizlet. Link do quizlet www.quizlet.com/join/A5FwH7Y5S

Link do nagrań podany na grupie. Przypominam www.macmillan.pl/strefa-ucznia i wybieramy tytuł podręcznika.

Polecam też film ‘Three steps to a successful blog’ na stronie British Council https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/three-steps-successful-blog oraz inne filmiki na tej stronie.

23.03.2020 r. tematy na ten tydzień

Temat lekcji: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 3.

Wykorzystanie aplikacji quizlet.

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości.

Test na quizizz.

Temat lekcji: A new reality. Vocabulary. Słownictwo związane z umiejętnościami cyfrowymi.

Praca domowa: ćw. 2, 4, 5, str. 40 – podręcznik

Temat lekcji: Digital skills. Rozumienie ze słuchu.

Praca domowa: ćw. 7 i 8, str. 40 podręcznik

Zeszyt ćwiczeń str. 34.

Temat: Rozumienie ze słuchu i słownictwo związane z wynalazkami.

Praca domowa: ćw. 2, 3, 4, str.41 podręcznik

Link do ćwiczeń ze słuchu podany powyżej.

Cały czas robimy ćwiczenia ze słówek unit 4 na quizlet.

Piątek 27.03.2020. – zdjęcia wykonanych ćwiczeń wysyłacie na mój adres e-mail.

30.03.2020 r. Temat: Wyrażanie przyszłości.

videokonferencja  na zoomie  godz.10.

Praca domowa: podręcznik str.41, ćw.5,6.  Podręcznik str. 42, ćw.3,4,5,6.

 

31.03.2020. Temat: Future Tenses. Czasy przyszłe.

ćwiczenie na lekcję

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str.36, ćw.1-5.

Materiały do samodzielnej nauki

1.04.2020. Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

spotkanie online 12.30.

Praca domowa: podręcznik str.46, ćw.5,6.

Zeszyt ćwiczeń: str. 41, ćw. 1-3 speaking

2.04.2020. Listening practice. Rozumienie ze słuchu.

listening

Spotkanie online godz.11.

6.04.2020. Temat: Future time clauses. Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego.

spotkanie online godz. 10.00.

future time clauses

zdania podrzędne okolicznikowe

Future time clauses

future time1

7.04.2020. Temat: Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego.

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 37,38.

8.04.2020. Temat: British Holidays – Easter.

Spotkanie online godz.10.

Easter tradition

Watch a film, write down and translate the words you can see during the film. Then answer the questions:

  1. How is Easter celebrated in Britain?
  2. How many chocolate eggs are eaten in the UK at Easter?
  3. What do eggs symbolize?
  4. What kind of events and competitions related to Easter do schools hold?

15.04.2020. Temat: Making suggestions. Propozycje.

Spotkanie online godz.10.00

praca domowa podręcznik str.49, ćw.1,2,3,4.

zeszyt ćwiczeń str.43, ćw.1, 3.

16.04.2020. Temat: Rozmowa z odgrywaniem roli.

spotkanie na zoomie godz.10.45.

praca domowa: ćw.5,6, str.43.

Temat: List do redakcji. Wypowiedź pisemna.

praca domowa: ćw.7, str.47 podręcznik

zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2, str.41

20.04.2020. Temat: Use of English.

podręcznik str.48, ćw.1-4.

Spotkanie wtorek godz.13.

kartkówka ze słownictwa z rozdziału 4 – czwartek 10.00. 23.04.

21.04.2020. Temat: Space travel. Rozumienie tekstu pisanego.

ćw.1,2,3,6,7, str. 44,45.

spotkanie 13.00.

22.04.2020. Temat: Space travel. Ćwiczenia leksykalne.

ćw.8,9,10,11., str.45.

str.110, ćw.3,4, unit 4

23.04.2020. Temat:  Powtórzenie wiadomości – słownictwo.

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str.39,40.

Temat: Powtórzenie  – zagadnienia z gramatyki.

praca domowa zeszyt ćwiczeń str.42, + kompendium gramatyczne ćw.1-4.

spotkanie online godz.10.00.

czwartek sprawdzian z gramatyki

27.04.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

praca domowa podręcznik str.50

Ćwiczenia kompendium – future time clauses

Spotkanie godz.10.

28.04.2020. Temat: Test practice – rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego.

podręcznik str.52, wybierz 10 nowych słówek i napisz zdania wykorzystując je

matura-srodki-jezykowe3.pdf

ćw. 1 i 2 z materiałów podanych w linku

spotkanie godz. 10.

29.04.2020. Temat: Tłumaczenia zdań.

podręcznik str.53, ćw.4,5,6.

spotkanie godz.10.

30.04.2020. Temat: Sprawdzian wiadomości.

godz. 10. quizziz

Temat: Produkty spożywcze. Słownictwo.

zoom 10.00

podręcznik str.54, ćw. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12.

4.05.2020. Temat: Food items. Quizlet.

5.05.2020. Temat: Food and diet. Listening and vocabulary.

Vocabulary challenge unit 5, page 111, exercise 1

workbook page 44, ex.1-7.

zoom 10.00

6.05.2020. Temat: Food and diet. Rozumienie ze słuchu.

podręcznik str. 55. ćw. 1,3,4,6,7.

Unit 5, page 111, ex. 2,3

Diets are a waste of time. Do you agree?

zoom 10.00

7.05.2020. Temat: Przedimki – zagadnienia z gramatyki.

zoom 10.00

praca domowa – podręcznik str.56, ćw.5-8.

zeszyt ćwiczeń str.46, ćw.1-5.

11.05.2020. Temat: Przedimki – ćwiczenia.

praca domowa

Students book Unit 5, page 122, ex.1

workbook page 47, ex.6-9

spotkanie zoom 12.05. godz.10.

12.05.2020. Temat: Quantifiers. Określniki ilości.

praca domowa podręcznik str. 57, ćw.2-7. (info o określnikach powyżej)

zeszyt ćwiczeń str.47, ćw.1, str 48

13.05.2020. Temat: Meals and preparing food. Praca z tekstem.

podręcznik str. 58, 59

spotkanie czwartek 10.00

14.05.2020. Temat: Ordering food. Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna.

praca domowa (tego dnia 2 numery lekcji)

zagadnienia do opracowania

1.Your favourite dish. Give us the recipe. What ingredients do you need? How do you prepare it?

(instrukcje podajemy w trybie rozkazującym, bez podmiotu e.g. add milk – dodaj mleko )

pancakesJamieOliver

chichenmangoandavocadosalad

Stawiam 6 za nagranie podobnego filmiku

2. What are your guilty pleasures?

3. What should we eat to stay fit and healthy?

podręcznik str.60, ćw.1,2,3(wyrażenia przetłumaczone na str.121), 5,6,7.

zeszyt ćwiczeń, str.51, ćw.1,2.

18.05.2020. Temat: At the restaurant. Dialogi.

praca domowa

podręcznik str.60, ćw.8. (napisz dialog wykorzystując rolę ucznia A i B)

zeszyt ćwiczeń, str.51, ćw.3 (speaking) napisz dialog

spotkanie zoom 19.05 wtorek godz.10.00

przygotuj ćw.1, str.61, podręcznik

19.05.2020. Temat: An email invitation. Wypowiedź pisemna.

spotkanie zoom 10.00

ponawiam zagadnienia do opracowania

1.Your favourite dish. Give us the recipe. What ingredients do you need? How do you prepare it?

(instrukcje podajemy w trybie rozkazującym, bez podmiotu e.g. add milk – dodaj mleko )

Stawiam 6 za nagranie  filmiku z przepisem

2. What are your guilty pleasures?

3. What should we eat to stay fit and healthy?

Ponawiam

podręcznik str.60, ćw.8. (napisz dialog wykorzystując rolę ucznia A i B)

zeszyt ćwiczeń, str.51, ćw.3 (speaking) napisz dialog

Praca domowa z lekcji:

podręcznik str.61, ćw.1,2,3,5,6.

spotkanie czwartek zoom

20.05.2020. Temat:  Wypowiedź pisemna. Ćwiczenia.

workbook page 51 writing, ex.1-3.

prace (ex.3) wysyłamy na maila do 29.05.

21.05.2020. Temat: Chocolate. Praca z tekstem.

spotkanie zoom 9.30.

workbook page 49,50, ex.1-5

Temat: Vocabulary challenge. Powtórzenie słownictwa.

workbook page 50, ex.6-8

25.05.2020. temat: Rozumienie ze słuchu.

workbook page 45, ex. 2-8

26.05.2020. Temat: Use of English. Ćwiczenia.

spotkanie zoom godz.10.00.

homework SB page 62, 64

przypominam o wysłaniu na maila pracy z 18.05. i 19.05.

na zajęciach sprawdzamy pracę od 21.05.

27.05.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości.

workbook page 52

prace (ex.3, p.51 workbook) wysyłamy na maila do 29.05.

28.05.2020. Temat: Multiple choice. Reading.

SB page 63, ex. 2-4

28.05.2020. Temat: Matura practice – ćwiczenia maturalne.

spotkanie zoom 10.00

WB page 53, ex.1-3.

1.06.2020. Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

WB page 53, ex.4

2.06.2020. Temat: Sprawdzian wiadomości.

3.06.2020. Temat: Crime scene. Quizlet. Słownictwo.

SB page 66, ex. 3-5.

4.06.2020. Temat: Crimes and criminals. Ćwiczenia leksykalne.

SB p. 66, ex. 6-8 + vocabulary challenge

Sprawdzamy prace od 28.05.

4.06. 2020. Temat: Znajomość środków językowych.

matura-srodki-jezykowe3.pdf

page 5,6.

15.06.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

matura-srodki-jezykowe3.pdf

page 7.

16.06.2020. Temat: Zestaw ustny. Rozmowa wstępna.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

17.06.2020. Temat: Zestaw ustny. Rozmowa z odgrywaniem roli.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

18.06.2020. Temat: Opisywanie ilustracji i odpowiedzi na pytania.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

18.06.2020. Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

22.06.2020. Temat: Famous people. Watching a movie.

https://www.youtube.com/watch?v=oZKmmzp5q_U

Homework: Who’s your favourite celebrity?

23.06.2020. temat: Online travelling – London.

Watch videos about London

https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w

24.06.2020. Temat: Online travelling – Edinburgh.

https://www.youtube.com/watch?v=bOeHKDo3wQw

25.06.2020. Temat: Online travelling – New York City.

https://www.youtube.com/watch?v=-M0RiKff3Ds

25.06.2020. Temat: Online travelling – New Zealand.

https://www.youtube.com/watch?v=_eMAXOp2PvA

Which place would you like to visit? Why?

What’s your dream holiday destination?