Dla klasy 1 el/ms Rysunek techniczny

Proszę sprawdzić zeszyt przedmiotowy i uzupełnić brakujące rysunki. W ramach ćwiczeń proszę przypomnieć sobie następujące tematy:

1.Rodzaje linii rysunkowych i ich praktyczne zastosowanie.

2.Podstawowe konstrukcje geometryczne.

3.Metody rzutowania.

Ćwiczenie: Narysuj w rzutach prostokątnych ostrosłup o podstawie prostokątnej. Wymiary dowolne. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie przedmiotowym.

31.03.2020

Przypominamy sobie wymiarowanie rysunków. Jakie błędy popełnij autor rysunku podczas wymiarowania go. Pracę do końca tygodnia prześlij na adres :naukaonline@o2.pl

14.04.2020

Prezentacja na rysunek

Proszę o prześledzenie prezentacji. Nowy temat dotyczy tolerancji i pasowań. Mam nadzieję,że uda nam sie go omówić na żywo. Pozdrawiam.

21.04.2020

Temat: Otwór i wałek podstawowy.

Korzystając z prezentacji opisz, co oznaczają poszczególne elementy z zapisu pasowania: 5H7/n6.  Znając definicję,że odchyłka górna wałka podstawowego wynosi zero, narysuj i opisz wałek podstawowy. Pracę prosze przesłac na wczesniej podany adres poczty elektronicznej.

30.04.2020

Temat:Tolerancje kształtu i położenia.

Rzeczywiste kształty części maszyn różnią sie od zaprojektowanych. Różnice wynikają z wielu powodów, miedzy innymi z nieprecyzyjności wykonywania części. Porównując kształt idealny(zaprojektowany) z kształtem rzeczywistym, wyznaczono odchyłki kształtu i położenia. Odchyłki kształtu to:prostoliniowość, płaskość, okrągłość, walcowość. Odchyłki położenia to:równoległość, prostopadłość, współosiowość, bicie.

Wyszukaj znaki(oznaczenia) tolerancji kształtu i położenia, narysuj je i zaproponuj w jakim rodzaju obróbki lub połączeniu można je zastosować.Pracę wyślij na znany adres.

06.05.2020

Temat:Znaki chropowatości powierzchni.

Zdjęcie przedstawia symbole graficzne chropowatości powierzchni. Przerysuj je do zeszytu. Który z tych znaków umieściłbyś na rysunku przedstawiającym wałek wykonywany za pomocą toczenia, a który ma powierzchni wałka wykonywanego metodą odlewania?

20.05.2020

Połączenia cześci maszyn możemy podzielić na m.in. rozłączne i nierozłączne.

Rysunek przedstawia połączenie nitowane. Przerysuj poszczególne przykłady do zeszytu. Wskaż najmocniejszy nit i znajdż jego praktyczne zastosowanie.