Dla klasy 1 TOM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Witam. W celu utrwalenia wiadomości proszę o przypomnienie sobie następujących tematów:

1.PIP, PIS(nie mylić z nazwą partii politycznej), UDT. Nazwa i zadania poszczególnych organizacji.

2.Znaki bezpieczeństwa-barwy informacyjne.

Ćwiczenie: Co to jest choroba zawodowa i która z poznanych organizacji wyjaśnia to pojecie? Pracę wykonaj w zeszycie przedmiotowym.

30.03.2020

Tematy do przypomnienia na najbliższy tydzień:

1.Hałas w miejscu pracy-przykłady z podaniem wartości dB.

2.Wibracje w miejscu pracy-przykłady z podaniem metod zapobiegania.

3.Pyły w miejscu pracy zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Praca do opisania:

Opisz jeden z w/w punktów. Pracę do końca tygodnia proszę wysłać na adres: naukaonline@o2.pl podpisując się imieniem i nazwiskiem.

22.04.2020

Witam. Temat ,którym się zajmiemy jest aktualny w każdej branży, ale chciałbym,żebyśmy skupili sie na Waszym przyszłym zawodzie.

Środki ochrony indywidualnej.

Są to środki noszone, bądź trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. Muszą być odpowiednio dobrane do istniejącego stanu zagrożenia, stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Powinny posiadać oznakowanie CE i deklarację zgodności WE, być identyfikowane, powinny być ewidencjonowane.

Rodzaje prac na wysokościach przy wykorzystaniu środków ochrony indywidualnej możemy podzielić na cztery grupy:

1.Powstrzymywanie spadania-zatrzymywanie oraz amortyzacje upadku, ustalanie pozycji podczas pracy.

2.Ograniczenie poruszania-uniemożliwienie wystąpienia spadania poprzez takie zaplanowanie pracy, aby upadek nie był możliwy.

3. Prace w podparciu-praca z systemami, w których upadek jest możliwy jedynie na długości nie większej niż 60 cm(np. linki opasające)

4.Prace z użyciem techniki linowej-prace technikami alpinistycznymi, w których używanie lin umożliwia dotarcie do stanowisk pracy.

Zadanie do przesłania:

Wymień i opisz systemy powstrzymywania spadaniu.

19.05.2020

Temat:Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami.

1.Narzędzia ręczne -umiejętność posługiwania się nimi.

2.Narzędzia o napędzie elektrycznym.

3.Narzędzia o napędzie pneumatycznym.

4.Narzędzia specjalne.

Zadanie do opisania: Jakie zasady BHP obowiązują podczas posługiwania się narzędziami wysokoobrotowymi?