Dla klasy 1 TOM Podstawy konstrukcji maszyn

W ramach ćwiczeń proszę przypomnieć sobie następujące tematy:

1.Właściwości metali i ich stopów.

2.Klasyfikacja i otrzymywanie stopów żelaza z węglem.

3.Stal, staliwo, żeliwo-rozróżnienie pojęć .

4.Metale nieżelazne i ich stopy.

Ćwiczenie: Skrawalność, lejność, udarność, odporność na korozję i temperatura topnienie. Przyporządkuj podane przykłady do poznanych właściwości metali i ich stopów. Pracę wykonaj w zeszycie przedmiotowym.

30.03.2020

Do przypomnienia na najbliższy tydzień:

1.Operacje obróbki cieplnej.

2.Uproszczony układ podwójny stopów żelazo-węgiel

3.Metody hartowania stali.

4.Metody odpuszczania stali.

Praca do opisania:

Wypisz poznane metody odpuszczania stali i przyporządkuj im praktyczne przykłady zastosowania. Pracę do końca tygodnia proszę przysłać na adres: naukaonline@o2.pl podpisując się pod nią imieniem i nazwiskiem.

14.04.2020

Proszę o zapoznanie się z podręcznika Podstawy Konstrukcji Maszyn z działem Tolerancje i pasowania(dział 4,str.181). Dodaję prezentację z rysunku technicznego, która powinna też pomóc. Pozdrawiam. 

Prezentacja na rysunek 

20.04.2020

Mam nadzieję, że zapoznaliście się z poprzednim tematem, ponieważ w tym tygodniu wykorzystamy wiadomości z poprzedniego tygodnia.

1.Rodzaje tolerancji

2.Rodzaje pasowań

3.Zasada stałego wałka i otworu

4.Tolerowanie kształtu i położenia

W podręczniku do PKM na stronie 199 są pytania do przeanalizowania. Proszę na nie odpowiedzieć ustnie, a pisemnie wysłać odpowiedź na pytanie : Kiedy pasowanie jest pasowaniem? Podaj przykładowy zapis prawidłowego i nieprawidłowego pasowania części.

22.04.2020

Witam. Nie odpowiadam każdemu z osobna na wysyłane prace, ponieważ zapis byłby u każdego podobny. To co piszecie można uznać, lecz mnie chodziło o coś takiego: zapis prawidłowy przy tworzeniu pasowania- wałek średnica np. 30, otwór średnica musi być też 30. Odchyłki są dowolne, np. es=0,1 ,ei=-0,1 ,ES=0,3 ,EI=0  Zapis literowy taki jak wysyłacie jest oczywiście dozwolony, ale ciężko będzie tamtym sposobem zapisać nieprawidłowo dobrane pasowanie, dlatego nie zapisaliście drugiej części polecenia. Proszę pomyśleć i wysłać jeszcze raz.

27.04.2020 

Zanim zaczniemy nowy temat, chciałbym wrócić do punktu nr 4 z poprzednich zajęć. Proszę zastanowić się, w której metodzie kształtowania części wykorzystalibyśmy poszczególne oznaczenia tolerancji kształtu i położenia. Dla przykładu, na płaskości powierzchni zależy nam np. przy szlifowaniu, czy frezowaniu głowic samochodowych. Walcowość będzie ważna przy toczeniu wałków, bicie osiowe i promieniowe sprawdzając różne wałki, itp. Proszę przyporządkować praktyczne zastosowanie poszczególnym tolerancjom.

Temat na dziś: Chropowatość, falistość, błąd kształtu powierzchni.

Pojęcia te definiujemy jako ilość wzniesień lub wgłębień na określonym odcinku pomiarowym. Jeżeli będziemy mieli jednakowy odcinek pomiarowy danej powierzchni, to możemy sobie to tak wyobrazić, że duża ilość wzniesień lub wgłębień będzie oznaczać chropowatość powierzchni, mniejsza ,falistość powierzchni, a np. dwa wzniesienia lub wgłębienia oznaczają błąd kształtu powierzchni(coś wklęsłe lub wypukłe).

1.Chropowatość powierzchni-szkic profilu.

2.Parametry Ra i Rz-wyjaśnić, co oznaczają.

3.Znaki chropowatości

W książce do PKM na stronie 194 ten temat jest dość dobrze opisany.

Zadanie do opisania:

Na stronie 197 w podręczniku do PKM podane jest pełne oznaczenie chropowatości. Proszę podać przykładowe pełne oznaczenie chropowatości toczonego wałka.(zastąp symbole A,B,C,D,E konkretnymi wartościami).

06.05.2020

Temat: Rysunkowe przykłady oznaczeń chropowatości.

W podręczniku do PKM rys.4.17 przedstawia…..Proszę opisać wszystko ,co widzicie na tym rysunku.

12.05.2020

Temat: Techniki wytwarzania.

Od wielu lat wytwarzane są różne części, różnymi metodami. Sposób wytwarzania zależy od wielu rzeczy: materiałów, obrabiarek, przeznaczenia itd. Poznamy kilka metod kształtowania. Poznamy, jak zmieniały się  przez lata.

1.Metody kształtowania części maszyn.

a)odlewanie

b)obróbka plastyczna

c)prace ślusarskie

d)maszynowa obróbka skrawaniem

Zadaniem Waszym jest zapoznać się z wymienionymi metodami i umieć je scharakteryzować. 

19.05.2020

Proszę wejść na stronę z przedmiotem rysunek techniczny dla klas I TsP i I TOM. Przez najbliższe dwa tygodnie proszę wysłać prace które od początku zajęć były do zrealizowania.Tematy były wysyłane dla obu klas . Moje niedopatrzenie w nagłówku ,za które przepraszam klasę I TOM. Zdążycie spokojnie nadrobić zaległości .

Temat:Klasyfikacja metod odlewania.

1.Wiadomości wstępne.

2.Podział metod odlewania

a)grawitacyjne

b)ciągłe

c)ciśnieniowe

d)odśrodkowe

e)wytapianych modeli

f)wypalanych modeli

3.Proces technologiczny odlewania.

a)sporządzenie modelu przedmiotu

b)wykonanie formy odlewniczej

c)wykonanie rdzenia

d)wypełnienie formy ciekłym metalem

e)wyjęcie odlewu z formy

f)wykończenie odlewu

Pełny proces technologiczny znajdziecie na stronie 311 w podręczniku PKM.

Zadanie do wysłania- Wyjaśnij pojęcie odlewanie kokilowe.