Dla klasy 2 Ts Budowa pojazdów samochodowych

Witam wszystkich. Tematy wypisane w punktach są do przypomnienia.Do opisania w zeszycie będzie zawsze tylko jedno polecenie.

1.Ogólna budowa silnika.

2.Podział silników.                                                                                       

3.Zasada działania silników   

      a) czterosuwowych z ZS

      b) czterosuwowych z ZI

      c) dwusuwowych z ZI                                                                    

Pytanie: Różnice w suwie sprężania w silnikach z ZI i ZS.

30.03.2020

Tematy do przypomnienia na najbliższy tydzień:

1.Cel stosowania silników wielocylindrowych.

2.Kolejność pracy cylindrów.

3.Wielkości charakteryzujące silnik spalinowy.

Praca do opisania:

Przeanalizuj charakterystykę eksploatacyjną silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym dla osób z numerami parzystymi z dziennika, z zapłonem iskrowym dla pozostałych. Pracę do końca tygodnia proszę przesłać na adres: naukaonline@o2.pl

05.04.2020

Proszę o  czytelne prace, a niektórych proszę o prace .Zacznę wypisywać na stronie osoby, które nic do tej pory nie zrobiły. Z wysłanych i niewysłanych również prac będą wstawione oceny.

Temat do przeanalizowania na najbliższy tydzień: Kadłuby i głowice.

1.Kadłuby silników chłodzonych cieczą.

2.Kadłuby silników chłodzonych powietrzem.

3.Budowa i zadania głowicy.

4.Analiza materiałowa i konstrukcyjna kadłubów i głowic.

5.Siły działające na mechanizm korbowy: gazowe, masowe, siły wypadkowe.

6.Wyrównoważanie silnika.

Praca do opisania na najbliższy tydzień: Cel i sposoby wyrównoważania silnika. 

 

14.04.2020

Układ przeniesienia napędu

Proszę o zapoznanie się z prezentacją, którą mam nadzieję,że uda nam się omówić na żywo. Na ten tydzień zapoznajemy się z tematem, pytanie do opisania będzie w najbliższym czasie. Pozdrawiam.

20.04.2020

Zajmiemy się w tym tygodniu układem przeniesienia napędu. Tematy do przeanalizowania:

1.Wały napędowe i półosie przegubowe

a)cel stosowania przegubów wału napędowego

b)przeguby krzyżakowe

c)rodzaje wałów napędowych

d)przeguby kulowe

e)pojęcie homokinetyczności wału

2.Hipoidalna przekładnia główna

3.Podwójna przekładnia główna

4.Mechanizmy różnicowe.

Temat do opisania:

W przekładni głównej wałek atakujący z zębnikiem ma różne ustawienia w stosunku do osi koła talerzowego. Proszę rozpatrzeć i opisać zalety i wady różnych ustawień. W pracy może być pomocna wcześniejsza prezentacja.

27.04.2020

W temacie na najbliższe dni wyjaśniamy pojecie mostu napędowego.

1.Obudowa mostu napędowego

a)dzielona

b)jednolita

Proszę dokonać analizy  konstrukcyjnej i materiałowej mostu napędowego. Polecam podręcznik Mechanik pojazdów samochodowych T. Rychter

2.Rodzaje półosi napędowych:

a)obciążona

b)półodciażona

c)odciążona

W punkcie tym należy dokładnie przeanalizowac schematy półosi napedowych ,zwracając uwagę na osadzenie łożyska.

Temat do opisania:

Narysuj schematycznie półoś napędową , którą wykorzystuje się w lekkich pojazdach. Uzasadnij pisemnie wybór schematu.

06.05.2020

Temat: Złożone mechanizmy napędowe.

Stopień skomplikowania układu napędowego zależy od ogólnego układu konstrukcyjnego pojazdu,od liczby osi napędzanych,od przeznaczenia pojazdu. W literaturze można spotkać następujące oznaczenia napędu pojazdów: 4×2, 4×4, 6×4 itp. Wyjaśnij, co oznaczają poszczególne cyfry. Podaj przykłady pojazdów i oznaczenia różnych napędów.

12.05.2020

Temat:Mechanizmy nośne i jezdne.

1.Przednia oś nośna-analiza konstrukcyjna i materiałowa.

2.Zadania i podział zawieszeń.

a)masy nieresorowane

b) masy resorowane

Podaj przykłady mas resorowanych i nieresorowanych.

20.05.2020

Temat:Elementy sprężyste zawieszeń.

1.Rodzaje elementów sprężystych

a)metalowe

b)gumowe

c)pneumatyczne

2.Metalowe elementy sprężyste

a)resor piórowy

b)sprężyny śrubowe

c)drążki skrętne

3.Gumowe elementy spreżyste-zadania, zalety i wady elementów gumowych.

4.Pneumatyczne elementy sprężyste-budowa i zastosowanie.

5.Hydropneumatyczne elementy resorujące.

Zadanie don opisania:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie zadania pełnią przedstawione elementy?