Dla klasy 2 Ts Naprawa pojazdów samochodowych

Praca na najbliższy tydzień. Punkty są do przypomnienia. Do opisania zawsze będzie jedno polecenie. Opisujemy w zeszycie.

1.Materiały stosowane w budowie maszyn.

2.Podział połączeń.

3.Rozróżnij pojęcia:wały, osie, łożyska.

Pytanie:Co oznacza pojęcie połączenie nierozłączne? Podaj przykład.

30.03.2020

Problemy do przeanalizowania na najbliższy tydzień:

1.Rozróżnij pojęcia: obciążenia i naprężenia.

2.Wykres rozciągania i ściskania materiałów sprężysto-plastycznych.

3.Naprężenia dopuszczalne.

Praca do opisania:

Wytrzymałość a rodzaje obciążeń. Wypisz podstawowe zależności wytrzymałościowe. Podaj przykłady elementów narażonych na rozciąganie ściskanie itd. Pracę do końca tygodnia proszę wysłać na adres :naukaonline@o2.pl podając imię , nazwisko i klasę.

05.04.2020

Temat do opracowania na najbliższy tydzień: Podstawowe wiadomości o zużyciu części pojazdów.

1.Rozróżnienie pojęć: zuzycie, uszkodzenie, zniszczenie.

2.Rodzaje procesów zuzycia.

3.Tarcie i smarowanie.

4.Postacie zużycia mechanicznego.

Temat do opisania do końca tygodnia: Opisz sposoby zwiększania odporności na zużycie elementów pojazdów samochodowych.

14.04.2020

Proszę o prześledzenie prezentacji. Pozdrawiam.

Badanie hamulców na stanowisku rolkowym

20.04.2020

Tematem na ten tydzień będzie obsługa techniczna pojazdów samochodowych.

1.Rodzaje obsługi technicznej.

2.Zakres i częstotliwość czynności obsługowych.

a)obsługa codzienna

b)obsługa okresowa

c)obsługa gwarancyjna

d)obsługa sezonowa

2.Obsługa układów hamulcowych

a)regulacja ustawienia szczęk hamulca

b)regulacja jałowego skoku pedału hamulca

c) odpowietrzanie układu hamulcowego

Praca do opisania:

Opisz sposób odpowietrzania układu hamulcowego.

27.04.2020

W temacie dzisiejszym mamy naprawę przegubów, wałów i półosi napędowych.

Ważne wskazówki:

1.Demontując przeguby,wały i półosie napędowe należy zaznaczyć pozycję , w jakiej kątowo zorientowane były elementy.

2.Po demontażu półosi napędowej konieczne może byc zabezpieczenie jej gniazda przed wyciekiem oleju.

3.Czynności naprawcze półosi polegają na wymianie ich przegubów lub ich elementów składowych.

4.Naprawa półosi napędowych może się ograniczyć tylko do wymiany gumowych osłon przegubów.

5.Naprawa przegubów krzyżakowych polega najczęściej na wymianie ich łożysk lub kompletnych krzyżaków.

Praca do opisania:

Co podczas jazdy sugeruje nam , że psuje się przegub? Zabezpieczając gumową obudowę metalowym zaciskiem musimy też zwrócić uwagę na pewną rzecz. Na jaką?

07.05.2020

Temat: Pytania i polecenia sprawdzające.

Podsumowaniem jednego z działów są oczywiście pytania sprawdzające. Proszę wybrac jedno z pytań i odpowiedzieć na nie pisemnie. W jednym z pytań jest popełniony błąd. Znajdź go. Pierwsze trzy osoby dostaną premię w postaci dobrej oceny.

12.05.2020

Temat:Naprawa hamulca postojowego.

Wracamy do napraw układu hamulcowego. Pamiętajmy,że hamulec postojowy nie nalezy nazywać hamulcem ręcznym, ponieważ nie koniecznie ręcznie jest on uruchamiany. Obsługa elektronicznego hamulca postojowego wymaga zastosowania interfejsu diagnostycznego.Hamulec taki ma budowę modułowa i naprawa polega na wymianie poszczególnych modułów. Po wymianie przeprowadza się proces adaptacji części i kasuje błędy.

W mechanicznych hamulcach wymienia się lub naprawia poszczególne cześci.

Wykonaj proces technologiczny naprawy mechanicznego hamulca postojowego dowolnego pojazdu( w punktach).

20.05.2020

Zadanie które mieliście do opisania nazywa się procesem technologicznym, czyli etapy krok po kroku naprawy elementu. Prace jednozdaniowe, napisane bezmyślnie,typu ,,hamulca nie naprawia się, tylko wymienia na nowy” nie mogą być zaliczone na ocenę pozytywną. Jesteście dorosłymi ludżmi i oceniani będziecie za jakość prac, a nie za zalogowanie się na stronie.

Temat:Naprawa elementów sprężystych zawieszeń.

Proszę na podstawie dostępnych filmów w internecie opisać w punktach (znów proces technologiczny) wymianę pneumatycznego elementu sprężystego(poduszki) w dowolnym samochodzie ciężarowym.