Dla klasy 3 Ts Budowa pojazdów samochodowych

Witam. Punkty są do przypomnienia na najbliższy tydzień. Nie opisujemy ich. Do opisania będzie polecenie na końcu. Odpowiedzi udzielamy w zeszycie.Przypominam o testach egzaminacyjnych.

1.Silniki:

a) ogólna budowa silnika

b)silniki czterosuwowe z ZI

c) silniki czterosuwowe z ZS

d)silniki wielocylindrowe

e)wielkości charakteryzujące silniki spalinowe

Pytanie: Wyjaśnij pojęcia: czopy główne i korbowodowe. Czy w silnikach spalinowych ilość czopów korbowodowych jest równa ilości cylindrów. Uzasadnij odpowiedź

30.03.2020

Problemy do przeanalizowania na najbliższy tydzień:

1.Zadania i systemy chłodzenia.

2.Układ chłodzenia powietrzem.

3.Chłodzenie cieczą.

Pytanie do opisania:

W jaki sposób reguluje się intensywność chłodzenia silników chłodzonych powietrzem i cieczą? Pracę do końca tygodnia należy wysłać na adres: naukaonline@o2.pl

4.Zadania układu olejenia.

5.Systemy olejenia.

3.Oleje silnikowe.

Przypomnij sobie oznaczenia olei silnikowych.

05.04.2020

Prace o które proszę są do wykonania w danym tygodniu. Brak pracy lub nieterminowe wysłanie jej będzie miało wpływ na ocenę końcoworoczną.

Temat na najbliższy tydzień: Spalanie paliwa w silniku.

1.Istota procesu spalania i zapłonu.

2.Skład mieszanki paliwowej.

3.Wyprzedzenie zapłonu.

4.Wtrysk paliwa i spalanie.

Praca do opisania do końca tygodnia: Komory spalania-rodzaje, budowa.

14.04.2020

Witam ponownie. Proszę o prześledzenie prezentacji. Przypominam o testach egzaminacyjnych. Tradycyjnie, powtarzamy test tyle razy, aż uzyskacie 100 %. Powodzenia.

Układ napędowy pojazdów samochodowych

20.04.2020

Zajmiemy się w tym tygodniu układem napędowym. Warto sobie prześledzić prezentację, ponieważ często pytania egzaminacyjne dotyczą układu napędowego. 

1.Homokinetyczność wału napędowego.

2.Przegub Birfielda.

3.Hipoidalna przekładnia główna.

4.Podwójna przekładnia główna.

5.Mechanizmy różnicowe.

Zadanie do opisania:

Zalety umieszczenia wałka atakującego przekładni głównej poniżej osi koła talerzowego.

27.04.2020

W tym tygodniu przypominamy sobie temat: Złożone mechanizmy napedowe.

1.Stopień skomplikowania mechanizmu napędowego.

2.Blokowane mechanizmy różnicowe.

3.Przystawki odbioru mocy.

4.Cel stosowania międzyosiowych mechanizmów różnicowych.

5. Oznaczenia napędów pojazdów.

Temat do opisania:

Proszę opisać punkt nr 5, wyjaśniając np. oznaczenia typu 4×2, 4×4,6×4

06.05.2020

Przypominamy sobie temat dotyczący mechanizmów nośnych i jezdnych.

1.Oś nośna pojazdu -analiza konstrukcyjna i materiałowa.

2.Zadania i podział zawieszeń.

a)masy resorowane

b)masy nieresorowane

3.Elementy sprężyste zawieszeń-materiały , oznaczenia.

a)metalowe elementy sprężyste

b)gumowe elementy sprężyste

c)pneumatyczne elementy sprężyste

4.Zawieszenia zależne

5.Zawieszenia niezależne

6.Amortyzatory-różne rozwiązania konstrukcyjne.

7.Stabilizatory-cel stosowania.

Temat do opracowania: Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne zawieszeń niezależnych. Narysuj schematycznie trzy przykłady różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Przyporządkuj im praktyczne przykłady zastosowania.

20.05.2020

Temat: Mechanizmy prowadzenia.

1.Wprowadzenie

Mechanizmy prowadzenia to układ kierowniczy i hamulcowy. Układ kierowniczy umożliwia kierowanie pojazdem,a hamulcowy zmniejsza prędkosć samochodu i zatrzymuje go.

1.Układ kierowniczy

a)mechanizm zwrotniczy

b)mechanizm kierowniczy

2.Układ hamulcowy

a)hamulec zasadniczy

b)hamulec pomocniczy

c)hamulec postojowy

3.Mechanizm zwrotniczy

a)zasada działania trapezowego mechanizmu zwrotniczego

b)przykłady trapezowych mechanizmów zwrotniczych

4.Ustawienie kół kierowanych.

Prawidłowe ustawienie kół kierowanych zapewnia samoczynne powracanie skręconych kół do połozenia jazdy na wprost oraz samoczynne utrzymywanie przez samochód kierunku jazdy na wprost.

Proszę przypomnieć sobie nazwy i wartości parametrów ustawienia kół kierowanych.

 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.