Lista nauczycieli

Lp. Nazwisko Imię godzina rozpoczęcia godzina zakończenia dzieńsala nr informacje dodatkowe
1 Ablewicz Magdalena 12:25 13:10 czwartek 21C konsultacje z języka polskiego
2 Baczewski Krzysztof 14:00 15:00 czwartek PCS Konsultacje z wychowania fizycznego.
3 Banaś Anna 7:00 8:00 wtorek 26c konsultacje dla maturzystów (język polski)oraz uczniów i rodziców z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4 Bartłomiejczuk Katarzyna 13:10 14:10 poniedziałek 12 D konsultacje z języka angielskiego
5 Borycki Łukasz 12:30 13:30 poniedziałek PCS Staszów Konsultacje z wychowania fizycznego
6 Bryła Beata 12:00 13:00 wtorek 20 C Konsultacje dla uczniów i rodziców .
7 Brzezina Justyna 7:30 8:00 poniedziałek biblioteka Do dyspozycji uczniów i nauczycieli
8 Brzezina Justyna 7:30 8:00 wtorek biblioteka Do dyspozycji uczniów i nauczycieli
9 Burczy Karol 08:40 09:40 piątek 8 Zajęcia praktyczne
10 Cichoń Jarosław 15:00 16:00 wtorek PCS Staszów Konsultacje z wychowania-fizycznego.
11 Dąbrowska Katarzyna 13:10 14:10 piątek 11B konsultacje z języka rosyjskiego
12 Drozd Krzysztof 12:20 13:20 poniedziałek sala PCS konsultacje z wychowania fizycznego
13 Dygulski Tomasz 14:15 15:15 wtorek 15d Konsultacje z matematyki i programowania
14 Gach Jacek 7:00 8:00 czwartek 10D Przygotowanie do egzaminu zawodowego - branża motoryzacyjna. Konsultacje z matematyki.
15 Gach Jacek 13:10 14:10 czwartek 10D Przygotowanie do egzaminów zawodowych z branży motoryzacyjnej. Konsultacje z matematyki.
16 Gąsior Joanna 7:30 8:00 poniedziałek biblioteka Do dyspozycji uczniów i nauczycieli
17 Gąsior Joanna 7:30 8:00 wtorek biblioteka Do dyspozycji uczniów i nauczycieli
18 Grabarz Tomasz 13:15 14:00 czwartek 9 CKZ Konsultacje
19 Grabka Maciej 13:00 14:00 poniedziałek stolarnia Konsultacje z zajęć praktycznych
20 Głąb Jarosław 14:00 15:00 poniedziałek 11 Budowa ,naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.
21 Hatak Wioletta 7:30 8:00 czwartek 22c Konsultacje z historii
22 Janas Beata 12:30 13:30 środa 24c konsultacje dla uczniów i rodziców
23 Janik Krzysztof 14:00 15:00 piątek 35a Konsultacje z języka angielskiego
24 Kawalec Piotr 13:00 14:00 wtorek stolarnia Konsultacje z zajęć praktycznych
25 Kędziora Dorota 13:10 14:10 poniedziałek 11c lub bi konsultacje z geografii
26 Kochanowska Małgorzata 13:15 14:15 środa 22c Konsultacje dla uczniów i rodziców
27 Kochanowski Robert 14:00 14:45 poniedziałek 3b Konsultacje dla uczniów i ich rodziców.
28 Kosowicz Janusz 13:45 14:30 czwartek 9 CKZ Konsultacje
29 Kostępska Barbara 14:00 15:00 wtorek 17B Konsultacje z informatyki
30 KURYK- WIELGUSZEWSKA JOLANTA 12:00 13:00 piątek 15c konsultacje z historii dla maturzystów
31 Mikus Anna 13:15 14:15 poniedziałek 13c konsultacje z języka angielskiego
32 Mikus Wiesław 14:00 14:45 środa 20D Konsultacje z matematyki
33 Misterkiewicz Agnieszka 14:00 15:00 piątek 25c konsultacje z języka angielskiego
34 Napierała Karolina 13:15 14:15 poniedziałek PCS Konsultacje z wychowania fizycznego.
35 Nowak Szymon 14:00 15:00 wtorek CKZ Praktyczna nauka zawodu w CKZ
36 Nowak-Krakowiak Aneta 12:15 13:15 czwartek 18D Konsultacje z języka niemieckiego.
37 Nowicka Elzbieta 14:50 15:50 poniedziałek 27C Konsultacje z języka polskiego.
38 Pierścińska Katarzyna 13:10 14:10 czwartek 21B konsultacje z języka niemieckiego
39 Poniewierski Andrzej 7:00 8:00 czwartek 4 B Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
40 Ramos Mirosław 7:00 8:00 wtorek 17 D Konsultacje z przedmiotów zawodowych.
41 Sierpniak Janusz 7:00 8:00 środa 4 8.45-9.30 konsultacje z fizyki
42 Siłka Dorota 14:00 15:00 poniedziałek 22b Konsultacje z języka polskiego
43 Siłka Mariusz 14:00 15:00 środa 12c Konsultacje z EDB
44 Stachura Małgorzata 14:00 15:00 czwartek gabinet do godzina dostępności - doradztwo zawodowe
45 Stachura Małgorzata 14:00 15:00 czwartek gabinet doradcy zawodowego w C Doradztwo zawodowe
46 Starba Mariusz 13:00 14:00 czwartek PCS Staszów Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla młodzieży.
47 Suchojad Jarosław 13:45 14:30 czwartek 9 CKZ Konsultacje
48 Switek Zbigniew 12:20 13:10 wtorek 12 B Konsultacje z języka polskiego
49 Słabiak Anna 13:10 14:15 wtorek 13d Konsultacje z przedmiotów zawodowych
50 Słoczyńska Anna 14:00 15:00 wtorek 12b konsultacje z matematyki
51 Słowińska Adela 14:00 14:45 środa 23b Konsultacje dla rodziców i uczniów.
52 TOŚ MAŁGORZATA 7:00 8:00 wtorek 16D Konsultacje z przedmiotów zawodowych budowlanych przygotowujące do egzaminu zawodowego
53 Usowska Maria 7:55 8:55 czwartek 34A Przygotowanie do matury z języka angielskiego
54 Utnik Edyta 14:00 15:00 środa 18b konsultacje
55 Wielgus Nina 13:10 14:10 poniedziałek 13b konsultacje z fizyki
56 Wołczyńska Anna 7:00 8:00 poniedziałek 3 C konsultacje z języka polskiego
57 Wołowiec Mirosław 14:00 15:00 wtorek 13 Konsultacje- przedmioty zawodowe
58 Zamojska Anna 12:20 13:10 wtorek 10d Konsultacje z przedmiotów zawodowych - Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technikum budowlane
59 Łokieć Tomasz 7:30 8:00 poniedziałek 7 CKZ Konsultacje w zakresie przedmiotów zawodowych, przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
60 Łokieć Tomasz 7:30 8:00 środa 7 CKZ Konsultacje w zakresie przedmiotów zawodowych, przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
61 Łukasik Katarzyna 7:45 8:45 czwartek 23C Konsultacje dla uczniów i rodziców
62 Łukasik Katarzyna 14:00 15:00 czwartek 23C Konsultacje z uczniami i rodzicami