English 2a Ti

www.quizlet.com/join/BFzjm54rA

Rejestrujemy się wpisując imię i nazwisko.

Powtarzamy słownictwo z rozdziału 7, następnie przechodzimy do 8. Robimy wszystkie rodzaje zadań. Wasze postępy będą widoczne na mojej stronie nauczyciela.

23.04.2020 r. – zagadnienia na ten tydzień:

Temat lekcji: Society. Ćwiczenia leksykalne.

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 86 i 87.

Temat lekcji: Mowa zależna.

Mowa zależna

Ćwiczenia do mowy zależnej znajdziecie tutaj

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 92, ćw. 1,2,3.

Zdjęcia pracy domowej poproszę na maila do pon 30.03.

31.03.2020. Temat: Mowa zależna ćwiczenia.

wideo spotkanie na zoomie godz.11.

Mowa zależna Ćwiczenia

Mowa zależna więcej ćwiczeń

Praca domowa: podręcznik str.102, ćw.4,5.

Zeszyt ćwiczeń, str.92, ćw.4,5.

podręcznik str.119.

3.04.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu.

Spotkanie online godz.11.

Listening

Ćwiczenia do słuchania (linki pod filmem) – wpisz do zeszytu i odpowiedz na pytanie:

Have you been in any difficult situations recently? What happened?

7.04.2020. Temat: British Holidays – Easter.

Easter tradition

Watch a film, write down and translate the words you can see during the film. Then answer the questions:

  1. How is Easter celebrated in Britain?
  2. How many chocolate eggs are eaten in the UK at Easter?
  3. What do eggs symbolize?
  4. What kind of events and competitions related to Easter do schools hold?

17.04.2020. Temat: Wyrażanie i uzasadnianie opinii.

Spotkanie online godz. 11.00

There are three posters to choose from.

They are all connected with mobile phone theft. (kradzieżą telefonów)

I would choose poster ….. because ………. (kilka argumentów) _ wybrałbym plakat ……

I wouldn’t go for poster ….. because …… Nie wybrałbym plakatu …… ponieważ (kilka argumentów)

I would also reject poster ….. because …… Odrzuciłbym także plakat ……

praca domowa – ćw.4, str.103. – Szkoła przeprowadza akcję ostrzegającą o kradzieży telefonów. Który plakat reklamujący tę akcję jest najbardziej odpowiedni.

  • wybierz jeden plakat, uzasadnij swój wybór, odrzuć pozostałe, uzasadnij.

Sprawdzamy pracę domową od 3.04.

21.04.2020. Temat: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 8.

praca domowa podręcznik str. 106, ćw.1,2.

zeszyt ćwiczeń str.89.

str. 95, ćw.1-3.

Spotkanie piątek 10.20

24.04.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki.

praca domowa podręcznik str. 106, ćw.4-6.

zeszyt ćwiczeń praca domowa str.92 ćw.6, str.95 ćw.4-6,

Kartkówka ze słówek od arsonist po zajęciach we wtorek.

Robimy powtórzenie słownictwa na quizlet.

Spotkanie online zoom godz. 11.45.

28.04.2020. Temat: List prywatny.

Spotkanie 11.45

kartkówka unit 8 słownictwo

5.05.2020. Temat: Tłumaczenia zdań.

praca domowa na grupie

spotkanie piątek 8.05. godz.10.30.

8.05.2020. Temat: Powtórzenie zagadnień z gramatyki.

spotkanie online godz. 10.30.

12.05.2020. Temat: Sprawdzian wiadomości – mowa zależna.

quizziz godz.9.50.

praca domowa ćw.9,10, str.107, podręcznik (nie wysyłamy)

15.05.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

ćw. 3,4,5,6 z linku.matura-srodki-jezykowe3.pdf 

(nie wysyłamy, sprawdzamy na zajęciach)

19.05.2020. Temat: Appearance. Vocabulary.

spotkanie zoom 11.00

sprawdzamy pracę  z 12.05. i 15.05.

praca domowa

Password reset podręcznik str. 4, ćw.1-5.

zeszyt ćwiczeń str.4, ćw.1-4.

lekcja z nowego podręcznika Password Reset B1+

autor Marta Rosińska, Linda Edwards

Wydawnictwo Macmillan

proszę kupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń

na grupie w wersji elektronicznej

od 19.05.

osoby nieobecne na zajęciach otrzymują oceny niedostateczne z prac domowych

osoby, które nie odrobiły pracy domowej również otrzymują oceny niedostateczne

 

22.05.20. Temat:  Clothes and fashion. Rozumienie ze słuchu.

podręcznik str. 5, ćw. 3,4,5,6,8,9,10.

nagrania do podręcznika

ścieżka – szkoły średnie, Password Reset B1+ i pobieramy określoną płytę

26.05.2020. Temat: Present Simple vs. Present Continuous.

zoom 11.00

 

 

 

 

 

 

 

Sb page 6, ex.1-6.

29.05.2020. temat: Present Simple vs. Present Continuous.

SB page 6, ex.7,8.

SB page 108, ex.1, unit 1

2.06.2020. Temat: Czasy teraźniejsze.

WB page 6.

5.06.2020. Temat: Fashion industry. Praca z tekstem.

student book SB page 8,9, ex.1-6.

16.06.2020. Temat: Ćwiczenia leksykalne.

Sb, page 9, ex. 7-10.

19.06.2020. Temat: An internet forum entry. Wypowiedź pisemna.

Sb page 9, ex. 11.

23.06.2020. Temat: My dream holiday destination.

Watch a video.

New Zealand