English 2ELS

Materiały dodatkowe są wysyłane na Wasze adresy email.

Prace pisemne proszę wysyłać na adres maria.arendarska@wp.pl

Tematy zajęć:

27.03.2020 – Praca z tekstem. Podręcznik str. 52-53

31.03.2020 – Konstrukcja ‘have to’, ‘don’t have to’ – ćwiczenia. p.54 Homework p. 50

03.04.2020 – Blog – opisywanie siebie. p.56 Homework p. 52

07.04.2020 – Święta Wielkanocne w krajach anglojęzycznych

https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

17.04.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 4. Podręcznik p. 58

homework , podręcznik p. 59

21.04.2020 – Słownictwo związane ze szkołą.

Podręcznik,p. 60-61, ex. 1,3  homework, ćwiczeniówka,p. 54, ex. 1,2

24.04.2020 – Czasowniki modalne -must, should. Podręcznik p. 62   homework p.56 ex.1,2,3

28.04.2020 – Czasowniki modalne – ćwiczenia. http://testyourenglish.pl/Test/92/modal-verbs-czasowniki-modalne#.XqWhNikza70

5.05.2020 – Słuchanie ze zrozumieniem. podręcznik str. 63

8.05.2020 – Praca z tekstem – true/false. podręcznik str. 64-65 homework ćwiczeniówka str. 58 ex. 2

12.05.2020 – Czas Past Simple – czasownik to be. podręcznik str. 66 homework ćwiczeniówka str. 60 ex. 1,2,3

15.05.2020 – Past Simple – ćwiczenia. past simple – Cwiczenia

19.05.2020 – Organizowanie wycieczki szkolnej – mówienie. podręcznik str. 67 homework ćwiczeniówka str. 61

22.05.2020 – Email do kolegi – informacje o szkole. podręcznik str. 68 homework podręcznik str. 71 ex. 10

deadline na ex. 8 24.05.2020 (pracę proszę przesłać na mój adres email)

26.05.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 5. podręcznik str. 70 homework ćwiczeniówka str. 63 ex. 1,2,3

29.05.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 5. podręcznik str. 71 homework ćwiczeniówka str. 63 ex. 4,5,6

2.06.2020- Znajomość środków językowych. ćwiczeniówka str. 63 homework str 63. ex. 5,6

5.06.2020- Praca z tekstem. ćwiczeniówka str. 58-59 ex. 2,3,4,5

16.06.2020 – Słownictwo związane ze sportem. podręcznik str. 72-73. homework ćwiczeniówka str. 64

19.06.2020 – Past Simple – opisywanie wydarzeń z przeszłości. podręcznik str. 74 homework ćwiczeniowka str. 66 ex. 2,3,4

23.06.2020 – Past Simple – ćwiczenia. ćwiczeniówka str. 66 ex. 5,6 homework https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_02_012e?cc=pl&selLanguage=pl

 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.